Med šesterico tveganih projektov

Da projekt resnično visi na nitki, potrjuje tudi vladno poročilo o črpanju evropskih sredstev v finančni perspektivi do leta 2013, ki projekt Gorki uvršča med šesterico tveganih projektov. Dosedanja zagotovila odgovornega za projekt Gorki podžupana Bojana Homana, župana Mohorja Bogataja in vseh ostalih vpletenih so se očitno izkazala za napačna. Pri tem velja opozoriti, da je premierka Alenka Bratušek že pomladi ob (edinem) obisku Kranja na to temo jasno poudarila prav odgovornost mestne oblasti pri pripravi vsega potrebnega za črpanje denarja.

Kako so se odgovorni na občini lotili projekta Gorki, zgovorno priča tudi podatek, da je pri pripravi dokumentacije zanj pomagalo tudi podjetje Maling Marka Glasenčnika, ki je bil po naših podatkih pravnomočno obsojen goljufije s področja gradbeništva. Podjetje je po podatkih supervizorja od kranjske občine prejelo 10.000 evrov za strokovno pomoč pri pripravi dokumentacije, Glasenčnik pa nam je tudi potrdil, da je bil v postopku zaradi domnevne goljufije, a »se tega primera trenutno ne more spomniti«. Podžupan Homan je na vprašanje, ali so preverjali reference ljudi, ki sodelujejo pri postopkih, odgovoril, da niso.

Denar v novi finančni perspektivi?

Na občini so sicer pred dnevi povedali, da bodo verjetno še letos dočakali pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje za novo čistilno napravo, a se kasneje pri pridobivanju gradbenega dovoljenja lahko zopet zatakne. Krajani Drulovke se namreč želijo vključiti v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja, da se ne bi ponovila zgodba z okoljevarstvenim dovoljenjem, ko se je občina poskusila izogniti usklajevanjem s krajevno skupnostjo. Tako so najprej skušali z nekaj olajšavami pri plačilu komunalnih storitev »kupiti« najbolj goreče nasprotnike, kasneje pa so različne oblike rente začeli zahtevati krajani kar množično in ne glede na to, kako blizu novi čistilni napravi so.

Če upoštevamo, da je rok za gradnjo čistilne naprave 2015, ko mora biti dokončan celoten projekt Gorki s kanalizacijo in vodovodom z Bašlja vred, potem je potrebno zelo resno sprejeti tudi načrt, kaj se bo zgodilo, če evropska sredstva za novo čistilno napravo izgubijo. Sprva so na občini računali na vključitev zasebnega kapitala, zdaj pa trdijo, da bi lahko evropska sredstva dobili v naslednji finančni perspektivi.