Letni prihodki javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) od pobranih parkirnin znašajo več milijonov evrov. Lani so tako od parkirnin na parkirnih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana (MOL), ki jih imajo v poslovnem najemu, prejeli 5,33 milijona evrov, so sporočili s podjetja.

Od tega so slaba dva milijona evrov prinesle parkirne hiše, 1,83 milijona evrov pa parkirnine na parkiriščih. Na površinah, ki jih tržijo s parkomati, so pobrali 1,4 milijona evrov, prihodki od parkirnin za tovorna vozila pa so znašali 100.000 evrov.

Vedno manj brezplačnega parkiranja

355 parkomatom v Ljubljani pa se bo do konca leta pridružilo še 70 novih v Bežigradu, Rožni Dolini, Koleziji, Spodnji Šiški in predvidoma tudi na Novih Poljanah, ki naj bi začeli delovati z novim letom. Za uro parkiranja bo treba odšteti 40 centov, parkirišča bodo plačljiva med delovniki od 7. do 17. ure. Kot so pojasnili v LPT, bo tako znotraj avtocestnega obroča možno brezplačno parkiranje le še na Kodeljevem, Zeleni jami, Novih Jaršah, Zgornji Šiški in Murglah.

Za delovanje upravljanja in vzdrževanja parkirnih površin so sicer stroški lani znašali 4,97 milijona evrov, od tega je bilo največ treba odšteti za stroške storitev (okoli 2,4 milijona evrov), ostalo je šlo za materialne stroške, amortizacijo, stroške dela, posredne stroške za delovanje družbe, izredne in finančne odhodke itd. Med stroški storitev je sicer upoštevano plačilo najemnine, ki jo je podjetje skladno s pogodbo v višini 1,76 milijona evrov poravnalo na račun MOL.

Število represivnih ukrepov narašča

Ljubljanski mestni redarji pa so lani, kot je razvidno iz poročila o njihovem delu, izrekli 36.474 represivnih ukrepov. Leto poprej so jih izrekli 52.830, leta 2010 pa 62.722.

Opozoril, kot najmilejšega ukrepa, so lani izrekli 2955, kar pomeni, da so bila glede na skupno število izrečenih represivnih ukrepov opozorila izrečena v 8,1 odstotkih primerov. Opaziti je tudi trend rasti števila izdanih plačilnih nalogov na kraju prekrška. Kršiteljem jih je bilo lani, neposredno med postopkom, vročenih 2495.

Poleg globe lahko mestni redarji nepravilno parkiranim vozilom odredijo tudi odvoz vozila s pajkom ali priklenitev z lisicami. Pri odredbi odvoza vozila s pajkom je razvidno nekoliko manjše število odvozov kot v letu 2011. Lani so tako s pajkom odpeljali 5758 vozil, leta 2011 pa 6353. Lani so tudi manjkrat priklenili vozila z lisicami kot pa leto poprej, in sicer 4736 (leta 2011 pa 6285).

Pri napačnem parkiranju so mestni redarji največ glob izrekli zaradi parkiranja na pločnikih, kolesarskih stezah in prehodih za pešce. Lani so ugotovili 11.181 takšnih kršitev, v letu 2011 pa 14.956. Kršitev v nasprotju s prometno signalizacijo je bilo lani 2075, leta 2011 pa 6112. Kršitev na območju umirjenega prometa in območju za pešce pa je bilo lani 2522, leta 2011 pa 2714, medtem ko je bilo kršitev na označenih parkirnih mestih za invalide več. Lani jih je bilo 1654, leta 2011 pa 975.

Občutno zmanjšanje števila zaznanih kršitev na področju nespoštovanja cestno prometne signalizacije oziroma prometnih znakov po navedbah ljubljanskega mestnega redarstva temelji na spremembah cestno prometne zakonodaje, prek katere se je način obravnave tovrstnih prekrškov materialno in procesno spremenil. Med drugim se je občutno zvišala višina globe za prekrške za parkiranje na površinah, ki so namenjene pešcem in kolesarjem.

Skoraj polovica glob na račun radarjev

Mestni redarji nadaljujejo tudi z izvajanjem meritve hitrosti z radarji. Lani so z njimi zaznali 23.979 prekrškov prekoračitve hitrosti, medtem ko so jih leta 2011 zaznali 10.788. Največ prekoračitev je bilo do 10 kilometrov na uro (okoli 65 odstotkov).

Prihodki mestnega redarstva so lani skupaj znašali 4,22 milijona evrov, od tega so jim 4,08 milijona evrov prinesle globe. Od sodnih taks sodišča so dobili 83.148 evrov, od sodnih taks prekrškovnega organa pa 57.716 evrov. Iz prihodkov na račun glob jih je največ s področja prekoračitve hitrosti, ki predstavljajo 44,34 odstotka vseh prihodkov.

Temu sledijo plačila globe po izdanem obvestilu (18,93 odstotka) ter plačilni nalogi s področja mirujočega prometa s 15,9 odstotki. V primerjavi z minulim letom se je izkazalo, da se kršitelji odločajo za plačilo globe takoj po prejetem obvestilu vozniku in se tako izognejo morebitnim stroškom.