Radovljica. Nova radovljiška knjižnica ob bodočem Vurnikovem trgu bi morala biti že zdavnaj zgrajena, a je zdaj na tistem mestu zgolj grd betonski skelet, knjižničarji pa se skupaj s knjigami že leta stiskajo v premajhnih prostorih. Občinska uprava bi morala po sklepu občinskega sveta do današnje seje pripraviti analizo možnih rešitev zapleta, in sicer ali skelet bodoče knjižnice enostavno prodati in pozabiti na vse skupaj, poiskati novega zasebnega partnerja ali pa prodati pritličje Gorenjski banki, se zadolžiti in poskrbeti za dokončanje gradnje. Obširno in za prejšnjo občinsko oblast kar obremenjujočo analizo je pripravilo domžalsko podjetje JHP in jo bo občinski svet na današnji seji tudi obravnaval. Občina je doslej v gradnjo vložila že pol milijona evrov, nekaj manj je že odštela za nakup opreme, v proračunih za letos in prihodnje leto je za knjižnico rezervirala še milijon evrov, 3,5 milijona evrov pa ji je zmanjkalo.

Župan Radovljice Ciril Globočnik se je javno sicer že opredelil in podpira idejo, da se občina za dokončanje zadolži in najde kupca za pritličje. Zanj naj bi se zanimala Gorenjska banka.

Zakaj na cenejšo možnost niso pomislili že prej!

Ob tem pa je javnosti v premislek zanimivo rešitev ponudil občan arhitekt Janez Urbanc. »Prvi pogoj za uresničitev moje ideje je prodaja celotnega betonskega skeleta, kjer naj bi stala nova knjižnica. Moj predlog pa je, da bi povezali Šmajdovo vilo, kjer je knjižnica zdaj, s sosednjo Šarčevo vilo z novim lesenim objektom na stebrih. Taka ideja bi bila uresničljiva v enem letu od začetka sprememb prostorskih dokumentov za manj kot 400.000 evrov. Pomeni pa racionalno porabljen javni denar, tudi že nabavljene opreme, celo jašek za dvigalo v sedanji knjižnici ob stopnišču že čaka na pravem mestu za povezavo,« je prepričan Urbanc, ki je direktorja občinske uprave Matjaža Erjavca z idejo seznanil že v začetku aprila. Urbanc je prepričan, da bi na tak način lahko dodobra izkoristili tako prostore zdajšnje knjižnice, prostore v sosednji stavbi, ki so prav tako v lasti občine, na novo pa bi pridobili še uporaben vezni objekt med obema stavbama. Takšna knjižnica bi bila po njegovih besedah primerna za večja srečanja in predstavitve, saj bi lahko sprejela do 150 ljudi.

Matjaž Erjavec Urbančevo idejo sicer ocenjuje kot privlačno, vendar pa je na žalost prepozno za to, da bi bilo smiselno preveriti njeno izvedljivost. Naj ob tem dodamo, da se zgodba okoli nove knjižnice vleče že več kot deset let, vmes so več kot desetkrat spremenili načrte zanjo, zgrajena bi morala biti že pred dvema letoma in pol. Čas je torej v primeru gradnje radovljiške knjižnice zelo relativen.

Zasebni partner odlično zaščiten

Zagotovo pa bodo občinski svetniki veliko časa morali danes nameniti analizi možnih rešitev za knjižnico, ki jo je izdelalo podjetje JHP iz Domžal in obsega kar 162 strani. Analiza med drugim ugotavlja, da obstaja zelo verjetna pravna možnost, da so pogodbe z zasebnim partnerjem, ki so bile podpisane še v času prejšnjega župana Radovljice Janka S. Stuška, nične, saj naj ne bi bile skladne z zakonom o javno-zasebnem partnerstvu, prav tako naj bi bila sporna izbira izvajalca (pogodba s Tehnikom je bila sicer podpisana tik pred zadnjimi lokalnimi volitvami). A o tem bi moralo odločati sodišče in razplet sodbe bi bil lahko za občino tudi manj ugoden in bi povzročil ogromno stroškov. Analiza je namreč pokazala, da bi uveljavitev ničnosti ali razveljavitev pogodb občino lahko stala med milijonom in dvema in pol milijonoma evrov. Pogodbe s Tehnikom so namreč tako »dobre« za zasebnega partnerja, da predvidevajo za občino velike stroške in pogodbene kazni. Nič čudnega torej, če se nova občinska oblast nagiba k temu, da projekt, pa četudi s posojilom (ta bi za obdobje desetih let znašal 380.000 evrov na leto) dokončajo.

Oprema za knjižnico čaka na treh lokacijah

Večkrat smo tudi že pisali, da je občina Radovljica opremo za novo knjižnico, ki še dolgo ne bo zgrajena, za več kot pol milijona evrov (dobro polovico je dala država) kupila že leta 2010, ko se knjižnica niti graditi še ni začela. Na občini so potrdili, da so si v začetku aprila ogledali »stanje« ne več tako zelo nove opreme za knjižnico.

»Kontrolni ogled smo opravili 8. aprila, in sicer na lokacijah v Ljubljani, Čepovanu in pri Medvodah. Glede na primopredajni zapisnik za količinski in kakovostni prevzem opreme za knjižnico Radovljica z dne 11. novembra 2010 je bilo ugotovljeno, da je oprema za knjižnico še vedno na vseh v zapisniku navedenih lokacijah in da ni nobenih sprememb glede njenega stanja,« je pojasnila vodja županovega kabineta Manca Šetina Miklič.