Po razpisni dokumentaciji mora izvajalec, ki bo montiral plezalno steno in uredil okolico, novo športno pridobitev dokončati do konca letošnjega maja. Za zdaj še ni jasno, kdaj se bo gradnja začela, saj je Šport Ljubljana šele objavil javni razpis, s katerim išče izvajalca, ki bo uredil plezalni otoček na prostem.

Ob tem velja omeniti, da javni zavod od ponudnikov zahteva, da pri gradnji balvana uporabljalo samo materiale, ki so bili izdelani na območju Evropske unije. Zainteresirani ponudniki bodo svoje ponudbe oddali do 19. aprila, Šport Ljubljana pa bo ta posel zaupal tistemu ponudniku, ki bo na pogajanjih ponudil najnižjo ceno.vbr