Hotel Savica na Bledu, ki deluje v okviru Sava Hotelov Bled v družbi Sava Turizem, d.d., je minuli teden pridobil znak za okolje EU za turistične namestitve - EU-marjetico, priznanje turističnim namestitvenim zmogljivostim, ki si prizadevajo za nižje onesnaževanje zraka, varčnejšo rabo energije in drugih naravnih virov, manjše onesnaževanje okolja in okolice ter za uporabo organsko pridelane hrane. V skladu z merili za pridobitev omenjenega znaka v hotelu Savica med drugim zagotavljajo, da najmanj 50 odstotkov električne energije izhaja iz obnovljivih virov energije, vsa okna imajo ustrezno stopnjo toplotne in zvočne izolacije, klimatske naprave se ob odprtem oknu ugašajo samodejno, uporabljajo okoli 90 odstotkov varčnih žarnic, odpadne vode očistijo pred izpustom v kanalizacijo. Pri vzdrževanju zunanjih površin ne uporabljajo pesticidov in gnojil, uporabljajo čistila in kemikalije pa tudi tekstilne izdelke, papirnate izdelke idr., ki nosijo enega od znakov za okolje, ter dosledno ločujejo odpadke, k okolju prijaznemu delovanju pa spodbujajo tudi goste. Pri pripravi obrokov uporabljajo organsko pridelano hrano, pri izbiri dobaviteljev pa dajejo prednost domačim ponudnikom. tak