Zaradi smradu tudi zdravstvene težave

"Iz bioplinarne se redno širi smrad, ki občutno zmanjšuje kvaliteto bivanja, prekinja nočni spanec, onemogoča zračenje bivalnih prostorov in spanje pri odprtih oknih, potrebno je ponovno pranje opranega perila, nekateri ljudje imajo zaradi smradu zdravstvene težave (bruhanje, slabost, glavobol), preprečuje zdravo rekreacijo na športnih objektih, uničuje posel, znižuje vrednost nepremičnin in zmanjšuje zaupanje v pristojne službe, ki izvajajo nadzor nad ustreznim delovanjem bioplinarne. Poleg smradu bioplinarna onesnažuje reko Reko z izlivanjem digesterskega odpadka, zaradi izliva tekočega odpadka v kanalizacijo je večkrat prišlo tudi do zastoja delovanja centralne čistilne naprave," so zapisali v civilni iniciativi.

Takojšnje prenehanje delovanja bioplinarne so "zaradi neizpolnjevanja danih zavez in obljub ter nevzdržnih življenjskih razmer" na zadnji seji že zahtevali tudi bistriški občinski svetniki, ki so za nazaj preklicali tudi soglasje, ki ga je za delovanje bioplinarna dobila še od prejšnjega občinskega vodstva. Župan Emil Rojc se zaveda, da njihov sklep sicer nima pravne teže, a pričakuje, da ga bodo pristojni pri odločanju o bioplinarni vseeno upoštevali.

Prepoved uporabe po 19. novembru

Bistriški bioplinarni je že poleti poteklo podaljšano dovoljenje za poskusno obratovanje, uporabnega dovoljenja pa še vedno nima. Gradbeni inšpektor je zato že sredi poletja izdal odločbo, s katero je zahteval, da Bio futura takoj preneha sprejemati odpadke (česar v bioplinarni ne upoštevajo), z uporabo bioplinske naprave pa mora prenehati do 19. novembra. "Če bo investitor pridobil uporabno dovoljenje pred iztekom roka iz odločbe ali kadar koli kasneje, bo inšpekcijski postopek ustavljen. V nasprotnem pa bo gradbeni inšpektor postopal v skladu z zakonskimi pristojnostmi," so nam še pojasnili na Inšpektoratu RS za promet, energetiko in prostor.

Na Upravni enoti Ilirska Bistrica smo izvedeli, da bodo uporabno dovoljenje lahko izdali šele ko oziroma če bo investitor izpolnil vse zahteve Agencije RS za okolje (Arso) in bo agencija podala pozitivno mnenje, česar pa ta zdaj ni storila. Na agenciji so v mnenju o parametrih glede vplivov na okolje namreč zapisali, da "glede monitoringa kakovosti pregnitega blata ne morejo izdati pozitivnega mnenja k izdaji uporabnega dovoljenja", saj Bio futura ni preložila popolne analize pregnitega blata oziroma vzorčenja niso bila pravilna, ni pa agencija, kljub smradu, imela zadržkov glede emisij v zrak. Na Arso so tudi zapisali, da bi morala Bio futura vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, saj obstoječe ne odraža več dejanskega stanja, oziroma da bi morala pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, ki lahko povzroča obremenjevanje okolja večjega obsega (tako imenovano okoljevarstveno dovoljenje IPPC).

Zmazek: Uničujejo posel, zato bodo odgovarjali

Igor Zmazek je zelo vznejevoljen komentiral, da to, kar trdi Arso, ni res: "Arso očitno dela pod pritiskom in zavlačuje. Temu mnenju bomo ugovarjali, saj imamo vsa potrebna dovoljenja. Kakovost pregnitega blata ustreza standardom, kar je ugotovil tudi pooblaščeni laboratorij." Zmazek je zato poudaril, da bodo vztrajali, dokler ne dobijo pozitivnega mnenja, saj ne nameravajo popustiti "birokraciji" in krajanom, "ki se gredo okoljske aktiviste in nagajajo, lažejo, me žalijo, pljuvajo po meni in uničujejo posel, za kar bodo odgovarjali".