Predstavniki Združenja založnikov časopisov in revij, ki deluje v okviru Medijske zbornice pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so poudarili, da bi imel morebitni dvig davčne stopnje hude gospodarske posledice za medijsko dejavnosti, posledično pa bi prizadel tudi druge panoge, denimo tiskarstvo in poštne storitve, pri tem pa ne bo prinesel nikakršnega pričakovanega davčnega učinka.

"Panoga je namreč v dvojni tranziciji, zato v Sloveniji potrebujemo tako davčno politiko, ki bo medijem olajšala razvoj in trženje digitalnih vsebin, ne pa jo ogrožala," so po sestanku sporočili iz medijske zbornice.

Dvig DDV za tiskane medije bi predstavljal relativno majhen priliv v proračun

Predstavniki medijske zbornice, ki jih je vodil predsednik Jurij Giacomelli, udeležili pa so se ga še njena direktorica Irma Butina in direktorja regionalnih medijskih hiš Marija Volčjak (Gorenjski glas) in Leon Horvatič (Primorske novice), so ministru izpostavili tudi vidik javnega interesa in pomen regionalnih medijev za zagotavljanje družbene obveščenosti in povezanosti ter ohranjanje kulturne krajine.

Predstavili so primere nekaterih evropskih držav, zlasti skandinavskih in tistih z enotno davčno stopnjo, kjer uspešno spodbujajo razvoj medijev ravno z uvedbo posebnih nižjih davčnih stopenj, uveljavljajo pa tudi druge oblike spodbujanja razvoja medijev.

Zavzeli so se tudi za možnost, da država poenoti davčno stopnjo tako za izdajanje tiskanih kot digitalnih vsebin na nižji davčni stopnji, kar bo pomembno olajšalo trženje digitalnih vsebin in povečalo davčne prihodke države.

Minister Šušteršič, ki bo v četrtek na seji vlade zagovarjal predlagani fiskalni vidik, je sicer izrazil pripravljenost na nadaljnje pogovore in, kot so se dogovorili, pričakuje predlog zbornice.

"Minister je pripravljen na dialog," je po sestanku za STA dejal Giacomelli. Ob tem je dodal, da bodo predlog v pisni obliki pripravili v najkrajšem možnem času in ga ministru tudi posredovali. Predlog bodo sicer podprli tudi s primeri iz tujine.

Združenje založnikov časopisov in revij je ministra Šušteršiča o škodljivih posledicah za medijsko dejavnost zaradi morebitne uvedbe višje davčne stopnje obvestilo že v pismu 26. septembra. Pismo so naslovili tudi na gospodarsko ministrstvo in na ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport; minister Turk je predstavnike zbornice sprejel v torek.