Odbor je zavrnili vseh sedem predlaganih sklepov poslanske skupine SD, med njimi tudi poziv, da naj se novela zakona o visokem šolstvu umakne iz obravnave na vladi. Prav tako ni bil izglasovan sklep, da odbor ugotavlja, da vlada ter ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ne zagotavljata pogojev za izpolnjevanje obveznosti normativnih aktov s področja visokega šolstva. Zavrnjen pa je bil tudi poziv ministrstvu k upoštevanju resolucije o nacionalnem programu za visoko šolstvo.

So pa poslanci sprejeli štiri sklepe, ki so jih predlagale poslanske skupine koalicije. Tako so med drugim sprejeli sklep, da se je odbor seznanil s predlogi za povečanje avtonomije visokega šolstva v Sloveniji in večjo neodvisnost Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu od politike in visokošolskih inštitucij. Odbor po enem od sprejetih sklepov tudi podpira prizadevanja pristojnega ministrstva za povečanje kakovosti, avtonomije, odzivnosti in odprtosti visokega šolstva v mednarodni prostor.

Po mnenju predsednika odbora in poslanca SDS Branka Grimsa osrednje sporočilo današnje razprave izraža sprejeti sklep, v katerem odbor poziva ministrstvo, naj "o problematiki visokega šolstva z namenom prilagoditve strateških dokumentov in sistemske zakonodaje takoj sproži široko javno razpravo".

Mitja Urbanc iz Študentske organizacije Slovenije je v razpravi izrazil upanje, da se bodo pri glasovanju o določenih zadevah na področju visokega šolstva vsi zavedali, da so študenti "na mizo dali" svojo prihodnost. Kot je dejal, se sicer strinjajo, da so na tem področju potrebne določene spremembe, a bi se o zadevah, kot sta kakovost izobraževanja in slika slovenskih diplomantov v tujini, moralo odločati "nadpolitično".

Med člani odbora sta sicer v razpravi večinoma sodelovala predvsem poslanka SD Majda Potrata in poslanec SDS Jožef Jerovšek. Potrata je pozvala k po njenem mnenju nujni spremembi odnosa pristojnega ministrstva do področja izobraževanja, medtem ko je Jerovšek med drugim poudaril, da "zaupa v razum" ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žige Turka in tudi verjame argumentacijam ministrstva za spremembe zakona o visokem šolstvu. Hkrati je zavrnil očitke, da bodo spremembe glede imenovanja članov sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu politične, saj da bo vlada le izbirala med predlogi, ki jih bodo dali visokošolski deležniki.

Po koncu seje je Potrata za STA še dejala, da so v stranki SD sejo sklicali zato, ker so želeli opozoriti na problem, da vlada ne prisluhne deležnikom visokega šolstva in se loteva sprememb pri pomembnih vprašanjih na tem področju brez ustrezne razprave. Kot je poudarila, je seja dosegla svoj namen le v tem delu, da je odprla prostor za razpravo, sprejeti sklepi koalicije pa so po njenem mnenju "v posmeh vsemu, kar je bilo mogoče na seji slišati".