Omenjeni center s sedežem na Ulici heroja Jevtiča je v lasti Jožeta Damiša in Jasne Vešligaj Damiš. Je neprofitni zasebni zavod, ki se financira prek koncesijske pogodbe z ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, na podlagi katere izvaja brezplačne storitve in programe dolgotrajne rehabilitacije, namenjene osebam z možganskimi poškodbami pa tudi njihovim svojcem in preventivnemu delovanju v širšem družbenem okolju. Na temelju koncesijske pogodbe je bil zavod obvezan mesečno sporočati zdravstveni blagajni podatke o izvajanju svojih storitev, zavod za zdravstveno zavarovanje pa je na podlagi teh poročil centru Naprej nakazoval denar.

Prirejeni računi

Kriminalisti so v predkazenskem postopku ugotovili, da naj bi direktorica in ustanoviteljica zavoda Jasna Vešligaj Damiš od januarja 2009 do marca 2012 izstavljala prirejene račune, v katerih naj bi fiktivno prikazovala, da naj bi opravila za 67.730 evrov več storitev od dejansko opravljenih. S tem naj bi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije oškodovala za omenjeni znesek.

"Policisti so kaznivo dejanje odkrili z lastno dejavnostjo, saj oškodovani zavod (za zdravstveno zavarovanje, op. p.) ni opazil nepravilnosti, kar kaže na dejstvo, da je bil način izvrševanja kaznivega dejanja dobro prikrit," je pojasnil Bartolo Lampret s Policijske uprave Maribor. "Šlo je za periodično in dolgotrajno oškodovanje sredstev zavoda. Policisti so opravili tri hišne preiskave. Pridržali so osumljeno odgovorno osebo in jo izpustili na prostost, ko so minili razlogi za pridržanje."

Ker zdravstvena blagajna ni opazila nepravilnosti, so jo policisti že obvestili o načinu, kako naj bi jo ogoljufali v centru Naprej. "Ob tem smo jim predlagali, da naj storijo, kar je potrebno za preprečitev nadaljevanja izvrševanja tovrstnih kaznivih dejanj," je dodal Lampret.

Vodstvo centra Naprej včeraj ni bilo dosegljivo za komentar. Po besedah tajnice je direktorica odsotna do ponedeljka in do takrat ni dosegljiva niti po telefonu niti po elektronski pošti. Začetek meseca, potem ko so jo kriminalisti spustili na prostost, je Vešligaj-Damiševa časniku Večer dejala, da v zavodu delajo korektno. Mariborski časopis je tedaj objavil tudi informacijo, da naj bi direktorico prijavili trije nekdanji zaposleni, ki so morali zapustiti zavod po tistem, ko jim direktorica ni podaljšala pogodbe o zaposlitvi. Vešligaj-Damiševa je poleg tega soočena tudi z zasebno kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu. Začetek julija naj bi jo zaradi mobinga ovadila nekdaj v centru zaposlena čistilka. Zadeva je v postopku pri pristojnem državnem tožilcu.

Center čaka dvojni nadzor

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje so nam pojasnili, da so že odredili finančno-medicinski nadzor v centru Naprej, s katerim ima njihova mariborska območna enota sklenjeno pogodbo v obsegu 8500 dni. Neupravičeno zaračunavanje zdravstvenih storitev pa ni po njihovih podatkih nobena redkost. Lani so na podlagi 762 nadzorov od izvajalcev zdravstvenih storitev terjali 3,2 milijona evrov. "Ugotovitve kažejo, da izvajalci zdravstvenih storitev oškodujejo sredstva obveznega zdravstvenega zavarovanja večinoma zaradi nepravilnega ali previsokega zaračunavanja storitev," so pojasnili. V takšnih primerih lahko zahtevajo povračilo preveč zaračunanega denarja, prav tako pa lahko zaračunajo še pogodbeno kazen. Zavarovancem ob tem sporočajo, da morajo tudi socialno-varstveni zavodi in zavodi za usposabljanje svojim uporabnikom po novem izstavljati specifikacije zaračunanih storitev. Posameznike, ki sumijo na nepravilnosti, pozivajo, naj jih o tem obvestijo.

Tudi z ministrstva za delo so nam sporočili, da bodo nemudoma uvedli strokovni nadzor socialne inšpekcije in dodatni finančni nadzor, s sumom goljufije pa so se seznanili šele danes. Ob morebitnih nepravilnostih pa centru Naprej grozijo tudi sankcije. Koncesijo lahko na ministrstvu za delo odvzamejo, če ugotovijo, da koncesionar javne službe ne opravlja v skladu s predpisi in odločbo o koncesiji. Prav tako bi centru odvzem koncesije grozil, če ne bi ravnal v skladu z odločbami nadzora nad izvajanjem koncesije.