Vodja službe za občinsko redarstvo na medobčinskem inšpektoratu Matej Založnik poudarja, da občinski redarji ob tem opravljajo tudi meritve hitrosti z vozilom, ki ga običajno postavijo v neposredno bližino šol in vrtcev ter na posamezne nevarne prometne odseke, kjer je že v preteklosti pogosto prihajalo do prometnih nesreč. Redarji pa občasno pri nadzoru hitrosti v okviru določenih akcij sodelujejo tudi s policijo.

Preventiva ni dovolj

"Namen postavitve vsakega radarja je, da se na najpomembnejših in nevarnih odsekih zmanjša hitrost in s tem tudi število nevarnih situacij, ki se lahko vsak trenutek pripetijo zaradi prehitre vožnje tistih, ki ne spoštujejo prometnih pravil, določenih z zakoni. Kršitelji tako za storjene prekrške odgovarjajo in plačujejo globe. In lahko vam povem, da smo v tem kratkem času, odkar stoji radar na Ljubljanski cesti, izdali že več kot 1200 plačilnih nalogov," pove Založnik. Lahko bi torej sklepali, da je bil s postavitvijo merilne naprave namen dosežen, a Založnik pravi, da so izkušnje in dejstva žal takšna, da če preventive ne nadgradijo z represijo, konkretno postavitvijo radarja, pri trenutni prometni kulturi voznikov še vedno ne dosegajo želenih učinkov. "Lokacije, ki so bile izbrane za postavitev stacionarne merilne naprave, so skrbno izbrane na podlagi predhodnih analiz in temeljite presoje stanja na terenu. Prometno-tehnični elementi na Ljubljanski cesti omogočajo voznikom velike hitrosti, kar pa je za uporabnike tega odseka zelo nevarno. Tu namreč stoji Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, od katere zaradi organizacije pouka potekajo dnevne migracije dijakov do šolskega centra na Lavi in obrnjeno. Na odseku je tudi pomembno avtobusno postajališče, ki ga uporabljajo predvsem dijaki iz smeri Velenja in Savinjske, znotraj odseka sta tudi dve križišči ter trgovine in lokali, v katere dijaki zahajajo med odmori," našteva razloge za izbrano lokacijo Založnik.

Plačilni nalogi nič več z zamudo

Precej boljša in hitrejša pa je tudi izterjava glob. Če so se še pred letom dni nekateri čudili, da so plačilne naloge za storjeni prekršek domov prejeli tudi po letu in več, zdaj te izdajo takoj, ko se podatki o prekršku pregledajo na medobčinskem inšpektoratu ter dopolnijo s podatki o kršiteljih in njihovih vozniških dovoljenjih. "Plačilne naloge, pozive ali obdolžilne predloge na sodišče zoper kršitelje pošljemo že v tednu ali dveh od storjenega prekrška, nekaj dlje traja, če gre za kompleksnejši primer, ko je treba pridobiti še kakšne dodatne podatke," pojasnjujejo na medobčinskem inšpektoratu. In dodajajo, da sicer zakon o prekrških določa dveletni zastaralni rok. Sicer pa bodo, pravijo na inšpektoratu, mrežo lokacij, na katerih bodo opravljali meritve lokacij, še širili.