Gre za najboljši mesečni saldo državnega proračuna od novembra 2010, ko je proračun zabeležil presežek v višini 49,6 milijona evrov, je razvidno iz podatkov ministrstva za finance.

Skupni prihodki proračuna so junija znašali 671,8 milijona evrov in bili s tem za dobrih 132 milijonov evrov višji kot maja, a za 31 milijonov nižji kot aprila in po trenutnih podatkih za skoraj 67 milijonov evrov nižji kot marca. V primerjavi z junijem lani so bili nižji za dobrih 15 milijonov evrov.

Nadpovprečno visoki so bili junija prilivi z naslova davkov na dohodek in dobiček, in sicer 188,5 milijona. To je dobre 103 milijone več kot maja in za skoraj 28 milijonov evrov več kot aprila. Je pa to tudi za dobrih pet milijonov evrov več kot junija lani.

Junij je sicer običajno mesec višjih prilivov z naslova dohodnine. Ti so bili s 135,7 milijona evrov skoraj enkrat višji kot je letošnje povprečje.

Davkov na blago in storitve, pri čemer gre predvsem za DDV in trošarine, se je junija nateklo za 328,8 milijona evrov, kar je bistveno manj kot maja (366,3 milijona) in aprila (456,6 milijona evrov). Po februarju (malo manj kot 278 milijonov evrov) je to po trenutnih podatkih najnižji letošnji priliv. Junija lani se je v proračun s tega naslova priteklo 406,3 milijona evrov.

Iz proračuna EU je slovenski proračun junija prejel 109,8 milijona evrov, kar je daleč največ v zadnjih treh mesecih. Več se je letos s tega naslova v proračun nateklo le marca (134,9 milijona evrov). Razlog za višjo številko je predvsem v višjih prilivih z naslova izvajanja skupne kmetijske in ribiške politike EU.

Odhodki proračuna so po drugi strani junija znašali 675 milijonov evrov in bili tako za 43,3 milijona evrov nižji kot junija lani, to pa predvsem zaradi nižjih tekočih transferjev in investicijskih odhodkov. Letos so bili po trenutnih podatkih nižji le maja (650,6 milijona evrov), najvišji pa so bili januarja (878,3 milijona evrov).

Tekoči odhodki za delovanje države, med katere spadajo tudi plače, so znašali 173,6 milijona evrov. Nižji so bili po trenutnih podatkih letos le maja (157,2 milijona evrov), najvišji pa marca (skoraj 320 milijonov evrov). Ob tem velja reči, da varčevalni ukrepi iz zakona za uravnoteženje javnih financ še niso začeli delovati, saj se zakon uporablja šele z julijem.