Javno podjetje Energetika Maribor je Alan Perc prišel vodit 24. februarja 2009, dotlej je bil direktor v Plinarni Maribor. Prihod Perca v Energetiko je mariborska občina pospremila z odlokom, s katerim je občinsko podjetje dobilo pravico opravljati tudi dejavnost distribucije plinastih goriv. To je kakopak storila zato, da bi distribucijo in oskrbo z zemeljskim plinom prenesla s Plinarne Maribor na Energetiko Maribor. A je Plinarna Maribor tedaj imela veljavno koncesijsko pogodbo in to koncesijo ima še zmeraj. Perc se je zato moral zadovoljiti z drugimi posli z občino.

Direktorjeva razpisna pobuda

Na položaju direktorja ni bil Perc še niti pol leta, ko je v občinsko upravo poslal dopis. Iz njega izhaja, da je na lastno pobudo naročil pripravo dokumentacije za javno naročilo dobave zemeljskega plina občinskim objektom. Občina naj bi naročilo izvedla z zbiranjem ponudb. "Zato smo vam za objekte v lasti Mestne občine Maribor pripravili razpisno dokumentacijo za tri ponudnike z vsemi potrebnimi podatki. Dokumente je potrebno le opremiti z vašo občinsko glavo, datumom in številko dopisa ter jih po pošti poslati na vse tri navedene naslove," je 17. julija 2009 zapisal Perc.

V občini so upoštevali Perčev predlog in so za ponudbe zaprosili izbrana podjetja Energetiko Maribor, Energetiko Ljubljana in Petrol Energetiko. V razpisni dokumentaciji je bilo določeno, da bo posel dobil tisti, ki bo ponudil najnižjo ceno. Iz dokumentacije, ki smo jo prejeli iz anonimnega vira, izhaja, da je župan Franc Kangler 4. septembra 2009 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila. Dodelil ga je Energetiki Maribor, ki je bila pripravljena daleč najceneje prodati plin, in sicer za 0,3229 evra za kubični meter. To je bilo bistveno nižje od cen, ki jih je sicer ponujala na trgu. Celo tistim kupcem, ki jim je vsako leto dobavila do 200.000 kubičnih metrov plina, je Energetika Maribor tedaj zaračunavala 0,3630 evra.

S klikom na sliko do dokumenta.

Aneks uplinil odločilno razpisno merilo

Perc je 21. septembra 2009 podpisal pogodbo o prodaji-nakupu zemeljskega plina, v kateri je bila določena cena, ki jo je Energetika zapisala v ponudbi. Hkrati je podpisal še aneks k pogodbi, ki je izničil odločilno razpisno merilo - najnižjo ceno. Aneks je namreč predvidel, da se bo cena zemeljskega plina v bodoče vsak mesec na novo izračunavala.

"Glede na to, da je občina 100-odsotna lastnica Energetike Maribor, ki je specializirana za prodajo plina in pozna področno zakonodajo, je bilo smiselno, da smo pomagali naši lastnici pri pripravi razpisne dokumentacije," je prepričan Perc. Zatrdil je še, da smo napačno informirani. Energetika Maribor po njegovih besedah namreč ni kandidirala na opisanem javnem naročilu, v arhivu podjetja tudi nimajo pogodbe ter aneksa z njegovim podpisom. Lahko pa si celotno dokumentacijo, ki je po Perčevih trditvah ni, ogledate na spletni strani www.dnevnik.si.

Na občini niso zanikali dejstva, da je Energetika Maribor pripravila razpisno dokumentacijo. Vendar se tudi oni izgovarjajo, da opisanega javnega naročila niso nikoli izvedli in niso podpisali pogodbe ter aneksa o dobavi zemeljskega plina med občino in Energetiko Maribor. Kdaj je občina uradno razveljavila županov sklep o oddaji javnega naročila Energetiki Maribor, pa nam niso pojasnili.