Med pogoji za obe omenjeni delovni mesti je med drugim najmanj sedem let delovnih izkušenj ter univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oz. magisterijem oz. izobrazba druge bolonjske stopnje. Prav tako je med pogoji tudi dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti "strogo tajno".

Prav tako novi direktor ni smel biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, prav tako ni smel biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. Prav tako zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Urad za komuniciranje trenutno kot v .d. direktorja vodi Anže Logar, ki se bo, kot je potrdil za STA, tudi prijavil na javni natečaj. Na vprašanje, ali pričakuje vnovično imenovanje, pa pravi le, da bo izpolnil vse, kar prijava zahteva, nato pa je odločitev v rokah natečajne komisije. Dostop do tajnih podatkov pa po poslovniku vlade trenutno ima.

Logarja je vlada za v. d. direktorja Ukoma imenovala na svoji prvi seji in je na tem mestu nasledil Darijana Koširja.

Od nastopa svojega mandata je vlada, večinoma zaradi reorganizacije ministrstev, delno pa tudi zaradi razrešitev direktorjev posameznih organov v sestavi ministrstev ali vlade, imenovala več kot 50 vršilcev dolžnosti. Ti lahko funkcijo opravljajo največ šest mesecev.

Na vseh ministrstvih zatrjujejo, da bodo za imenovanje direktorjev s polnim mandatom izpeljali posebne javne natečaje, ki jih za položaje generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev in predstojnikov organov v sestavi zahteva zakon o javnih uslužbencih.

Omenjene natečaje izvaja posebna natečajna komisija, ki jo za vsak primer posebej imenuje uradniški svet. Slednja ugotovi, kateri kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za položaj, seznam kandidatov pa nato predloži funkcionarju, ki mu je uradnik na položaju odgovoren. Funkcionar, največkrat minister, izbere tistega, ki je po njegovi presoji najprimernejši in ga predlaga vladi v imenovanje. Lahko pa se odloči, da ne bo predlagal nikogar, zaradi česar je treba postopek ponoviti.

Vršilci dolžnosti čakajo na imenovanje za polni mandat tudi na osmih ministrstvih. Ministrstvo za notranje zadeve je prav tako že objavilo javni natečaj za položaj generalnega direktorja direktorata za državno tožilstvo. Tega kot v. d. vodi Matija Vidmar.