Ob sicer spodbudnih rezultatih o zaposlitvi preko 61.000 ljudi v lanskem letu pa ne gre prezreti dejstva, da je na zavodu prijavljenih približno polovica dolgotrajno brezposelnih oseb, kar predstavlja t. i. trdo jedro brezposelnosti, so po današnji seji sveta zavoda sporočili iz omenjene ustanove.

Da bi povečali zaposlitvene možnosti dolgotrajno brezposelnih in njihovo lažje vključevanje na trg dela, zavod v okviru aktivne politike zaposlovanja razvija številne dejavnosti, za katere so namenili 456.350 evrov. Zavod poleg tega nenehno spremlja razmere na trgu dela in se nanje prožno odziva. V okviru modernizacije to pomeni razvoj novih programov, aktivnosti in storitev, s katerimi se še bolj približujejo uporabnikom.

V skladu z danes sprejetim rebalansom poslovnega načrta zavoda za tekoče leto, ki je posledica spremenjenih razmer na trgu dela in uskladitve z zakonom za uravnoteženje javnih financ, na zavodu za zaposlovanje ocenjujejo, da se bo letos zaposlilo 62.000 brezposelnih oseb, od tega dobrih 20.000 prejemnikov denarnih nadomestil. Skupni odliv iz brezposelnosti bi tako štel 101.300 brezposelnih oseb ali 4,5 odstotka več kot v letu 2011. Tako načrtujejo, da bo ob koncu leta pri zavodu prijavljenih približno 115.000 brezposelnih, kar pomeni 2,4-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej.

Svet zavoda je danes sicer sprejel tudi poslovno poročilo zavoda z zaključnim računom in z revizorskim mnenjem za leto 2011. Poslovno poročilo prikazuje, da je zavod dosegal zastavljene cilje, tj. da je izvajal ukrepe aktivne politike zaposlovanja, pasivne politike zaposlovanja ter aktivnosti na področju zaposlovanja.

Člani sveta zavoda so se seznanili tudi z analizo brezposelnosti v Pomurju s poudarkom na razreševanju brezposelnih nekdanjih Murinih delavcev. Območni službi Murska Sobota je z intenzivnim vključevanjem v ukrepe aktivne politike zaposlovanja ter z izvajanjem še drugih aktivnosti uspelo bistveno izboljševati zaposlitvene možnosti brezposelnih oseb. Tako jim je v zadnjem letu tudi uspelo zmanjšati brezposelnost za 10,4 odstotka, kar je največ v državi, so navedli v zavodu.

V nadaljevanju so se člani seznanili tudi z integriranim sistemom vodenja, s spremembami kataloga storitev in podlag za oblikovanje cenika ter dali soglasje k predlogu za odpis skupno 75 terjatev v skupni višini 27.933 evrov.