Rudnika Žirovski vrh država namreč že več kot pol leta ne financira. Ker rudnik ne dobiva nobenega denarja, je za normalno delo najprej prodal vse premoženje, potem pa zadržal denar, ki bi ga moral kot rento plačevati občini Gorenja vas - Poljane. Tako je rudnik občini dolžan že 300.000 evrov. Še huje je, da se država ne odziva na opozarjanja o drsenju jalovišča Boršt, kar bi bilo nujno treba urediti, a denarja za to ni. Rudnik je že pol leta brez pravega nadzornega sveta, saj sta dva člana odstopila (eden že oktobra lani), vlada pa novih vse do prejšnjega tedna ni imenovala.

Treba pa je dodati, da se nekaj le premika. Vlada je, kot zapisano, prejšnji teden soglašala, da sta vršilka dolžnosti direktorice direktorata za okolje Barbara Avčin Tržan ter samostojna podjetnica in svetovalka občine prav na področju rudnika Hiacinta Klemenčič novi članici nadzornega sveta. Ta se bo v novi sestavi prvič sestal jutri dopoldne, in to prav v Todražu. "Na dnevnem redu bosta imenovanje predsednika ter poslovni načrt, zagotovo bomo morali nekaj reči o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja rudnika," je dejala podpredsednica nadzornega sveta in direktorica občinske uprave občine Gorenja vas - Poljane Elizabeta Rakovec.

"Od lanskega avgusta do februarja letos nismo dobili nobenega odziva od prejšnje vlade oziroma ministrstva za okolje glede naših težav s financiranjem. V času nove vlade smo imeli en sestanek, in sicer 22. marca, ko smo jim predstavili težave, premaknilo pa se ni nič," je potožil direktor rudnika Peter Dolenc. V rebalansu letošnjega proračuna je za rudnik predvidenih 386.000 evrov, kar bi zadostovalo za redno delovanje in monitoring, nikakor pa ne za ureditev jalovišča Boršt, za kar bi potrebovali še vsaj 400 tisočakov. Za letos imajo zaradi prodaje stanovanj in delnic Gorenjske banke denar še do julija, potem ga bo, če ne bo novega priliva iz državnega proračuna, zmanjkalo tudi za plače zaposlenih. "Dolg rudnika oziroma države do občine zaradi zaostrenih gospodarskih razmer še nekako razumem, pa čeprav se nam to v občinskem proračunu precej pozna in bi s tem denarjem naredili marsikaj koristnega. Kot župan pa sem prizadet in zaskrbljen, ker država ne poskrbi za sanacijo drsečega jalovišča Boršt. Premiki so večji od dovoljenih in skrbi nas, kaj bo," je dejal župan Gorenje vasi - Poljan Milan Čadež. Dolgotrajnih odprtih nesoglasij med občino in državo pa je še precej. Od tega, da so jim neutemeljeno prepolovili nadomestilo zaradi omejene rabe prostora in da zdaj še tega ne plačujejo, do tega, da država ne poskrbi za že obljubljeno sanacijo škode na cesti ali pa gradnjo čistilne naprave na področju nekdanjih rudniških objektov, zdaj gospodarske cone Todraž.