SŽ v dveh letih do 28 milijonov prihrankov

V Slovenskih železnicah (SŽ) so včeraj podpisali dogovor o ukrepih za izboljšanje poslovanja na več področjih, ki naj bi letos prinesel 14,2 milijona evrov, prihodnje leto pa 14 milijonov evrov prihrankov. Skladno z njim se bodo plače zaposlenim, razen tistim z osnovno bruto plačo v višini 619 evrov, znižale za med 4 in 5 odstotki. Sočasno se bo nekaterim znižalo število dni dopusta, a največ za dva dni.

Semenarna Ljubljana pokriva izgubo

Semenarna Ljubljana bo skoraj 5,5 milijona evrov bilančne izgube, pokrila v breme kapitalskih rezerv, rezerv iz dobička in tudi osnovnega kapitala. Skupščina delničarjev je hkrati odločila, da se osnovni kapital znova poveča, in sicer z izdajo novih delnic po ceni 7,75 evra, pri čemer skupna vplačila ne smejo presegati 2,4 milijona evrov.

Delničarji Generalija podprli dokapitalizacijo

Na skupščini zavarovalnice Generali, je bil potrjen predlog uprave o povečanju osnovnega kapitala za 1,5 milijona evrov, na 39,52 milijona evrov. Nove delnice v celoti vpisal edini lastnik - Generali Holding.

Banke bolj ostre z Nafto Lendava

V Nafti Lendava ugotavljajo, da banke zaostrujejo položaj v družbah njene skupine, pa čeprav so te do zdaj poslovale normalno in v roku odplačevale svoje obveznosti. Zahtevajo namreč nemogoče pogoje poslovanja in vračila kreditov, zato obstaja bojazen, da se bo likvidnostni položaj izredno poslabšal tudi v teh družbah, pravijo. Omenimo, da je bil z načrtom prestrukturiranja Nafte Petrochem kot največje družbe v skupini sprejet tudi reprogram kreditov za eno leto. Konec leta 2010 je imela Nafta Petrochem za 14,8 milijona evrov obveznosti pri petih bankah.

Frutarom iztisnil male delničarje Etola

Delničarji celjskega Etola so na včerajšnji izredni skupščini podprli sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja Frutarom Schweiz. Ta jim bo v zameno za njihove delnice izplačal denarno odpravnino v višini po 141 evrov.

Adria konec junija z novima nadzornikoma

Nadzorni svet Adrie Airways je za 29. junij sklical skupščino družbe, na kateri bodo med drugim imenovali manjkajoča člana nadzornega sveta. Odstopljena Vinka Možeta in Tadeja Krašovca naj bi zamenjala Andrej Bošnjak in Tadej Pojbič.

Pripravila Jan Bratanič in STA