V pripravi projekta, ki jih je stal 15.000 evrov, je sodelovalo okoli 70 avtorjev, ki so prispevali naravoslovne in etnološke razprave, članke o družbeni zgodovini, o bibliotekarstvu, jezikoslovju, predstavili 50 let delovanja Medobčinskega muzeja Kamnik, predstavili so se pesniki, likovni ustvarjalci, vključeni so tudi pogovori z uspešnimi krajani. Predstavljeni so jubilanti, 90-letnik Janez Šmidovnik in Stane Gabrovec, ter 80-letnik Milan Šuštar. Pomembni so spominski članki, ki so posvečeni Božu Matičiču, Mirku Juteršku, Anici Gladek, Ivi Šubelj Kramar in Francetu Tomšiču.