Omenjeni sklep staršem, ki so uvrščeni od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda, omogoča nekoliko nižje plačilo vrtca, da ne bi bila ogrožena socialna varnost družine, ker morajo odplačevati obroke stanovanjskega kredita. S takšnim ukrepom želi ljubljanska mestna občina "še naprej aktivno voditi socialno politiko v vrtcih, predvsem pa se zavzemamo, da smo čim bolj prijazni mladim družinam," so pojasnili na oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Vlogo za znižanje plačila zaradi stanovanjskega kredita morajo starši poslati na krajevni pristojni center za socialno delo, ki bo tudi odločal o tem, ali je družina upravičena do tovrstnega znižanja stroškov. Vlogi pa morajo starši obvezno priložiti še tri dokazila. Prvo nujno dokazilo je kupoprodajna pogodba ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja ali stanovanjske hiše na območju mestne občine oziroma gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na tem območju. Drugo dokazilo je namenska kreditna pogodba, tretje pa potrdilo banke o višini obroka za odplačevanje dolga in obresti. Starši lahko to znižanje uveljavijo le za enega (najstarejšega) otroka, vključenega v vrtec.

"Tudi s preostalimi mestnimi znižanji želimo ohranjati vrtec čim bolj cenovno prijazen za mlade družine," so še povedali na mestnem oddelku. Starši lahko namreč poleg tega posebnega znižanja uveljavljajo še splošno znižanje, ki znaša za otroke v prvem starostnem obdobju 22, za otroke v drugem starostnem obdobju pa 15 odstotkov cene vrtca. Na oddelku za predšolsko vzgojo so pojasnili, da s takšnimi ukrepi ohranjajo delež plačila staršev za kritje vrtca bistveno nižji, kot ga določajo državni predpisi.

Naj omenimo, centri za socialno delo, ki letos namesto občin izdajajo odločbe za znižano plačilo vrtca, so slednje sicer že začeli izdajati. Velja pa ponoviti, da morajo starši po novi zakonodaji morebitne pripombe na odločbo in določeno višino plačila nasloviti ravno na centre za socialno delo in ne na mestno občino Ljubljana, kar nekateri še vedno počnejo. Kot so pojasnili na oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje, občina zdaj nima vpogleda v podatke staršev o dohodkih in premoženju, niti nima možnosti, da bi lahko spremenila odločbe centrov za socialno delo.