Prostore, kjer bo grafitiranje dovoljeno, so mestni oddelki za urejanje prostora, za gospodarske dejavnosti in promet in kulturo ter mestni redarji in policisti dorekli skupaj s predstavniki grafitarjev. Kdo so bili ti predstavniki, nam na mestnem oddelku za kulturo niso želeli zaupati. Pojasnili so, da spoštujejo željo grafitarjev, ki so želeli ostati anonimni.

Na mestni občini pravijo, da imajo z odstranjevanjem grafitov z javnih površin precejšnje stroške, saj javni zavodi mestne občine vsako leto zabeležijo približno 25 primerov grafitiranja fasad. Samo lansko leto je javno podjetje Snaga grafite očistilo s 1434 kvadratnih metrov površin, za kar so porabili kar 24.400 evrov. Ker so fasade zavarovane, je mestna občina lansko leto od zavarovalnice prejela 3200 evrov. Letos je zavarovalnica pokrila nekoliko več stroškov čiščenja grafitov, in sicer 4250 evrov, vendar pa je Snaga letos do novembra očistila 1034 kvadratnih metrov površin, popisanih z grafiti, za kar je porabila 12.960 evrov. Še 1680 evrov stroškov zaradi čiščenja grafitov pa je imel javni zavod Turizem Ljubljana, ki je dal letos odstraniti grafite na gasilskem črpališču na Poljanskem nasipu in na kamnitih klopeh na Žitnem mostu.

V mestnem oddelku za urejanje prostora sicer opažajo, da se število grafitov zmanjšuje. To pripisujejo dejstvu, da jih Snaga v središču mesta redno odstranjuje in očiščene površine nato tudi primerno vzdržuje. Potrdili so tudi, da na fasadah, ki so obnovljene v sklopu projekta Ljubljana - moje mesto, najbolj izpostavljena mesta zaščitijo z antigrafitnimi premazi. Ti sicer ne preprečijo grafitov, vendar pa je odstranjevanje teh zaradi posebnega premaza veliko lažje. Anitgrafitni premazi prav tako preprečijo večje poškodbe na fasadah zaradi čiščenja grafitov. "Vsako odstranjevanje grafitov namreč delno poškoduje površino, s katere se grafiti odstranjujejo," so pojasnili na oddelku za urejanje prostora.

Mestni redarji so v letošnjem letu obravnavali zgolj tri primere nedovoljenega pisanja po zidovih, sicer pa nameravajo v prihodnje skupaj s policijsko postajo Center v večernih in nočnih urah nadaljevati patruljiranje po mestu. Napovedali so tudi več poostrenih nadzorov nad nedovoljenim grafitiranjem, o katerih bodo javnost redno obveščali. Kršitelji, ki jih bodo redarji in policisti ujeli pri izživljanju nad javnimi površinami, kjer grafitiranje ni dovoljeno, si lahko obetajo globo v višini 209 evrov.