Manca Kočevar: "Trenutno iščem zaposlitev, pri čemer gledam predvsem na to, da je zaposlitev sorodna študiju, ki sem ga končala. V zadnjem času sem tudi zasledila, da nekateri delodajalci niso redno izplačevali plač, zato menim, da se bom v prihodnje morala tudi temu pri iskanju zaposlitve bolj posvetiti. Pri prvi zaposlitvi mi je sicer pomembno, da se česa naučim, da dobim izkušnje in da pokažem svojo delovno vnemo, pa tudi od delodajalca pričakujem, da bo pošten. Sem se pa tudi pripravljena soočati z novimi izzivi, tako da bi splavala tudi, če na začetku ne bi imela mentorja."

Andrej Golja: "Pri študentskem delu najprej preverim, kakšno je plačilo, koliko je delovno mesto oddaljeno od doma in za kakšno vrsto dela gre. Ker imam veliko študijskih obveznosti, nimam časa za redno delo, zato najraje poiščem kako fizično delo za dva ali tri dni. Sicer študiram strojništvo in tudi že spremljam trg dela na svojem področju. Dobiti zaposlitev načeloma ni problem, je pa na začetku plačilo manjše, pod vprašajem pa je tudi zaposlitev za nedoločen čas, ki je, če si v podjetju zadovoljen, idealna oblika zaposlitve. Z zadovoljstvom na delovnem mestu pa je tako, da ti, če se s sodelavci ne ujameš, služba ni v veselje, to pa vpliva tudi na tvojo delovno učinkovitost."

Jakob Gašperin: "Od delodajalca pričakujem, da ima vzpostavljeno prijetno klimo in ozračje in da med sodelavci obstaja dobra mera kolegialnosti. Pomembna je tudi dobra plača in ker sem idealist, bi rad poiskal kombinacijo vsega - torej dobrega zaposlovalca, delo v prijetnem delovnem okolju in obenem tudi za dobro plačo. Sicer pa menim, da dober zaposlovalec veliko da na svoj kader in vanj stalno vlaga, saj le izobraženi in usposobljeni zaposleni prinašajo poslovni uspeh. V mojem primeru, sem absolvent prava, je ob prvi zaposlitvi dobrodošlo tudi mentorstvo, saj nimamo praktičnih izkušenj iz odvetništva in tožilstva. Ampak to ne pomeni, da bo nekdo vse opravil namesto tebe in ti bodo vsi odgovori položeni v dlan - mentor je zgolj v pomoč pri iskanju odgovorov in je tam zato, da se lahko z njim posvetuješ in ga vprašaš za mnenje."

Danijela Hasič: "Po končanem študiju specialne pedagogike iščem zaposlitev na svojem področju. To je zame pomemben dejavnik, saj bi rada delala tisto, kar me veseli. Zelo pomembno pa je tudi delovno okolje in odnos zaposlovalca. Že pri opravljanju strokovne prakse smo s sošolkami imele nekaj dobrih izkušenj z vodstvom šole in učiteljicami, ki so nas spremljale pri delu v razredu. Veliko lažje je delati, če se razumeš s sodelavci in z zaposlovalcem, tako da bi veliko raje izbrala manjše plačilo in bolj prijazno delovno okolje, kot pa višje plačilo in slabše ozračje. Najbolj pomembno se mi zdi, da človek delo opravlja z veseljem."