Doslej le besede brez premikov

Predlog dopolnjenega zakona je pojasnil eden od predlagateljev, poslanec Franco Juri. Opozoril je, da je takšne spremembe zakona pričakoval od vlade. "O tem se govori že več kot 10 let, a nobena vlada in noben parlament se tega ni lotil in speljal do konca." Povedal je, da bodo poslanci ta predlog predvidoma prihodnji teden na seji državnega zbora najverjetneje podprli. Juri je pojasnil, da so predlagatelji z zakonom želeli doseči usklajenost delovanja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij z načeli in ugotovitvami najvišjih nadzornih ustanov - protikorupcijske komisije in računskega sodišča. Opozoril je, da mehanizmi, s katerimi se upravlja denar znotraj fundacije, omogočajo nekaj neskladij, kot na primer konflikt interesov ali celo možnost koruptivnega dejanja.

Juri je spomnil tudi na amandmaje in opozoril, da so jih pričakovali od nasprotnikov sprememb, a jih niso dobili. Ob tem je tudi komentiral opozorilo varuhinje človekovih pravic, da predlagatelji niso pravočasno k sodelovanju povabili zainteresirane javnosti. Juri pravi, da so to skušali storiti, a so vselej naleteli na zid in na nepripravljenost na kakršne koli spremembe zakona. Sicer pa dopolnjen predlog v svetu FIHA predvideva po 10 članov invalidskih in prav toliko humanitarnih organizacij ter tri predstavnike vlade (ministrstva za delo, ministrstva za zdravje in ministrstva za finance). "V drugem členu je zelo jasno povedano, kdo sme biti član sveta. V tretjem členu pa, da se presežek sredstev, če se pojavi, lahko porabi izključno namensko in ciljno." Kronično zmanjševanje virov za financiranje teh organizacij pa po Jurijevem mnenju ostaja problem, ki se bo moral še rešiti.

Vlada bi se zadovoljila z dvema predstavnikoma

Kot predstavnica vlade je Dragica Bac, direktorica direktorata za invalide na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, med drugim povedala, da vlada podpira zmanjševanje članov sveta fundacije. Celo zadovoljna bi bila že z dvema predstavnikoma, ne tremi, in sicer s predstavnikom ministrstva za zdravje in ministrstva za delo. Razmerje med predstavniki invalidskih in humanitarnih organizacij bi po njenem zagotavljalo uravnoteženost in pravično razdelitev denarja. Le predlagani dvomesečni rok za uvedbo sprememb je po njenem prekratek in predlaga vsaj štirimesečnega.

Predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) Boris Šuštaršič je predlog zakona označil kot politično nasilje nad invalidi. Ponovno je opozoril, da se pripravljalci niso vzpostavili dialoga z invalidskimi organizacijami. Tiste, ki novelo podpirajo, pa po njegovem predstavljajo manjšino.