Vzhodni (ob Kapusovi ulici) in zahodni (ob Roški cesti) del sta bila pred časom obnovljena v celoti - obnovljeni sta bili tako notranjost kot fasada. V teh prostorih se trenutno nahajajo Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, depoji Zgodovinskega arhiva Ljubljana in skladiščni prostori Arhiva Republike Slovenije. V zgradbi v obliki črke U, ki obsega kar 18.600 kvadratnih metrov bruto etažne površine, je tako neizkoriščenih le 4900 kvadratnih metrov, so povedali na ministrstvu za kulturo, ki je lastnik zgradbe.

Neobnovljen je torej zgolj severni del kasarne, toda ministrstvo za kulturo načrtuje prenovo tudi teh prostorov, prav tako pa je predvidena gradnja južnega prizidka za potrebe Arhiva Republike Slovenije. Kot so nam sporočili iz slednjega, se je o obnovi in gradnji prizidka vojašnice ob Roški cesti začelo govoriti že sredi 90. let. "V zadnjih nekaj letih je ministrstvo za kulturo pokazalo interes za obnovo severnega trakta in celo za gradnjo južnega depojskega prizidka za hrambo gradiva, kar bi pomenilo dolgoletno rešitev prostorskih težav za slovenske arhive," so še povedali na arhivu.

A arhiv bo moral na dodatne prostore počakati še vsaj nekaj časa, saj na ministrstvu za zdaj niso postregli s konkretnimi datumi o tem, kdaj naj bi začeli gradbena dela. Povedali so le, da bodo najustreznejšo arhitekturno rešitev poiskali z javnim arhitekturnim razpisom. Kdaj ga bodo objavili, niso navedli. Prav tako nimajo ocene, koliko bo stala prenova severnega dela zgradbe in dograditev. Te podatke bodo imeli šele potem, ko bodo pridobili potrebno investicijsko dokumentacijo.