Na občinski upravi so nam potrdili, da je župan Igor Kolenc na podlagi javnega razpisa za zbiranje ponudb za najem poslovnih prostorov za odprtje novih enot vrtca Mavrica že prejšnji teden izdal sklep, da se kot najugodnejši ponudnik izbere izolsko podjetje Topterm instalacije.

Izolska občina bo pogodbo o najemu poslovnega prostora za obdobje štirih let s podjetjem Topterm sklenila v naslednjih tednih. S tem naj bi pridobili novo enoto vrtca, "štiri oddelke druge starostne skupine in skupno igralnico, v kateri bodo zagotovljeni vsi zahtevani pogoji za dobro počutje otrok oziroma opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. V neposredni bližini bo urejeno tudi novo otroško igrišče, ob stavbi pa so že zdaj urejeni parkirni prostori," pojasnjujejo na izolski občini.

Poslovna stavba podjetja Topterm naj bi zadostila tudi razpisnemu pogoju ureditve enote vrtca znotraj 400-metrskega območja oddaljenosti od sedeža vrtca Mavrica, ki je na ulici Osvobodilne fronte. Čeprav nova enota ustreza formalnim merilom, ki jih je postavila občina, bo težko prestala oceno staršev, ki se že zbirajo in iščejo možnost, da se načrtom nove enote vrtca Mavrica zoperstavijo. Poslovni objekt podjetja Topterm namreč stoji sredi industrijske cone, prvi sosedi bodočega vrtca bi bili avtomobilski odpad s servisom, Ambasada Gavioli, Delmar in živilska tovarna Droga.

Starši svojih otrok nočejo poslati v industrijsko cono

Starši zadnje dneve zbirajo podpise in intenzivno sestankujejo, saj so odločeni, da svojih otrok ne pošljejo na napovedano lokacijo. Nekateri so nam ogorčeno povedali, da so o zadevi še vedno obveščeni zgolj po neformalni poti, saj naj od vrtca ali občinske uprave ne bi dobili uradnega obvestila.

"Svet staršev o tem ni razpravljal, Svet zavoda Vrtca Mavrica je bil le seznanjen s problematiko," nam je povedal eden od staršev. Nad odločitvijo izolske občinske uprave so bili začudeni tudi številni podjetniki ali obrtniki, ki delujejo v industrijski coni, ko smo jih spraševali za mnenje. "Imeli smo vrsto težav in ogromno stroškov s tem, da smo zadostili vsem potrebam za industrijsko dejavnost na območju, ki je namenjen prav temu, zato si ne morem predstavljati, da bi na primer zraven avtomobilskega odpada uredili vrtec in otroško igrišče. Če bodo za to dobili uporabno dovoljenje, to pomeni, da se bo tudi nam drugim splačalo zapreti dosedanje dejavnosti in spremeniti namembnost v stanovanjsko," je komentiral eden od podjetnikov, ki deluje na območju industrijske cone in ni želel biti imenovan.