Na razpis (objavljen je bil aprila) se je poleg Furlana prijavil še upokojeni kriminalist Marjan Erhatič. Tričlanska strokovna komisija je ocenila, da Harij Furlan izpolnjuje vse zahtevane pogoje in da je ustrezen kandidat za direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada.

Dopolnjeni zakon o policiji določa, da državnemu tožilcu v času opravljanja funkcije direktorja NPU tožilska funkcija ter vse preostale pravice in obveznosti, ki izhajajo iz nje, mirujejo. Tako bo prihodnjih šest let funkcija mirovala tudi Furlanu, ki je okrožni državni tožilec na novogoriškem tožilstvu. Direktorja NPU na položaj imenuje generalni direktor policije, in sicer za dobo šest let z možnostjo enkratnega ponovnega imenovanja.