Med vzroki za poškodbe smučarjev so najpogostejši utrujenost, mišična nezrelost, neizkušenost, slabše smučarske veščine in neustrezna oprema. Kljub napredku v razvoju smučanja se število nesreč na smučiščih ne zmanjšuje, spreminjajo se mehanizmi nastanka poškodb. Za preprečevanje vzrokov za nastanek poškodb imamo na voljo več načinov, nanje pa morajo odrasli pomisliti pravočasno, preden sebi ali otrokom pripnejo smuči. Najprej naj preverijo stanje smučarske opreme in njeno skladnost z otrokovim razvojem. Poleg pravilne izbire in nastavitve smučarske opreme je pomembna dobra splošna telesna pripravljenost. Izbrati morajo smučarski teren, ki so ga sposobni obvladovati. Hitrost je treba vselej prilagoditi razmeram na smučišču, številu smučarjev na progi in našim smučarskim veščinam, je poudaril asist. Franci Vindišar, dr. med., specialist splošne kirurgije s travmatološkega oddelka Splošne bolnišnice Celje, odgovoren za organizacijo zdravniške službe na Smučišču Rogla.

Preventivna priporočila

Zaščitna oprema je pomemben dejavnik preprečevanja poškodb. Zakonodaja določa obvezno uporabo čelade za otroke do 14. leta starosti. Čelada mora biti ustrezne velikosti, ne sme se premikati in mora biti pravilno zapeta. Odrasli in starši, ki uporabljajo smučarsko čelado, so dober zgled mladim smučarjem.

Smučarska obleka naj bo primerne velikosti in naj otroku omogoča, da lahko pod bundo in smučarske hlače obleče še dodatna oblačila. Naj ga nikjer ne veže in ovira pri gibanju.

Posebno skrb namenimo izboru smuči. Bodimo pozorni predvsem na dolžino, saj mora otrok smuči obvladovati. Starši se pogosto odločajo za nakup smuči za več sezon, kar ne prispeva k boljši varnosti.

Enako pozorni bodimo pri izbiri in nastavitvi smučarskih vezi. Napredek tehnike na tem področju je že pripomogel k zmanjšanju poškodb nog, zato je treba te prednosti uveljavljati naprej. Smučarske vezi nastavimo po otrokovi teži. Otroci hitro rastejo in pridobivajo telesno težo, zato mu moramo pri tem slediti vsako sezono z novo nastavitvijo vezi. V primeru prešibke nastavitve se lahko vezi nepričakovano odprejo in posledica je padec. Podobno nevarna je premočna nastavitev, saj se smučarska vez pri padcu ne odpre in posledično delujejo na otroški skelet velike sile, kar lahko privede v poškodbe vezi in kosti. Zakonitosti nastavitve smučarskih vezi so pri sodobni tehniki karving drugačne kot v preteklosti, zato je smiselno, da se posvetujemo s strokovnjakom.

Kako se vedemo na smučišču

Starši in smučarski učitelji bi morali otroke in mladostnike pred vključitvijo na smučišče podučiti o vedenjskih pravilih, ki veljajo na smučiščih. Vsak smučar mora biti seznanjen z najmanj 10 pravili FIS, ki urejajo vedenje na smučišču. Ta pravila naj bi bila na ogled na vidnih mestih vseh organiziranih smučišč.

V zadnjih desetih letih se je način smučanja spremenil. Smučanje v tehniki polkarving, ki je danes precej razširjena, poteka v širših zavojih in hitrosti so večje. Na smučiščih se srečuje več tehnik smučanja: nekateri smučajo v starem klasičnem slogu, drugi deskajo, tretji uživajo v vožnji daljših in hitrih zavojev. Smučanje danes zahteva več previdnosti, upoštevanja drugih na smučišču in več znanja. Za varno sožitje vseh različnih smučarskih tehnik in različno starih smučarjev bi morali izboljšati kulturo smučanja in vzgojo na tem področju.

Urejeno smučišče

Za primerno urejeno in kakovostno pripravljeno smučišče morajo poskrbeti upravljalci smučišč. Za vzdrževanje reda in varnosti na smučiščih morajo zagotoviti nadzornike. Vsako smučišče ima obratovalno dovoljenje, v katerem je predpisano vse, kar mora upravljalec smučišča zagotoviti: od zaščite z blazinami, mrežami in ločevalnimi trakovi do potrebnega števila reševalcev in nadzornikov, teptanja prog, pregledov in označevanja prog.

Pristojnosti nadzornikov smučišča

Nadzorniki smučišča opozarjajo smučarje na spoštovanje določb zakona o varnosti na smučiščih, dajejo jim navodila in odredbe, opravljajo varnostni pregled smučišča, imajo pravico smučarju prepovedati smučanje in odvzeti vozovnico za tisti dan brez povračila, če smučar s svojim ravnanjem ogroža sebe ali druge uporabnike smučišča. Ugotavljajo lahko identiteto smučarjev in zahtevajo posredovanje policije. Policisti lahko ugotavljajo na smučiščih, ali je posameznik pod vplivom alkohola, prepovedanih mamil ali psihoaktivnih zdravil, kadar ogroža sebe ali druge. Za vožnjo pod vplivom psihoaktivnih snovi zakon predpisuje globo v znesku 200 evrov in odvzem smučarske vozovnice za tisti dan. Smučarju je tudi prepovedano smučati zunaj urejenih smučarskih prog. Globa za kršitev te določbe znaša prav tako 200 evrov, so še sporočili iz ZZV Celje.