V pogovoru za STA je Kranjec dejal, da delne spremembe davčne zakonodaje le drobijo davčni sistem in ga poslabšujejo."Če že kaj, bi sam verjetno predlagal dvig stopnje DDV za odstotno točko," je dejal. "S tem bi precej razbremenili proračunski primanjkljaj, ki ga bomo morali prej ali slej zmanjšati. Kriza vedno zmanjšuje standard, vprašanje je, kdo nosi breme. Mislim, da moramo pokazati solidarnost," je Kranjec pospremil svoj predlog. "Najprej naj vlada maksimalno racionalizira odhodke javnih financ, tako pri plačah javnih uslužbencev kot investicijah, šele nato bi bili v gospodarstvu pripravljeni podpreti kakršne koli višje davke," je priporočilo guvernerja komentiral generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Samo Hribar Milič. Ekonomista Dušana Mramorja priporočilo o zvišanju DDV ne preseneča, saj kratkoročno gledano obstajata le dve možnosti - zvišanje trošarin, kar je sicer omejeno, ali zvišanje DDV. Vsi drugi ukrepi, zvišanja kakšnih drugih dajatev, bi imeli zapozneli učinek, medtem ko se država s težavami denarnega toka srečuje že zdaj. Vpliv zvišanja DDV za eno odstotno točko na prilive v proračun bi bil po Mramorjevem mnenju relativno velik.