"Razlogi so znani, ni denarja!" ugotavlja Škofic in dodaja, da zamud pri pripravi projektne dokumentacije ni in da bodo po načrtih še v tem letu pridobili tudi gradbeno dovoljenje. Začetek gradnje, ki je bil predviden za letos, bo premaknjen v prihodnje leto, glavnina del pa naj bi bila opravljena v letu 2011.Zadnje zemljišče za telovadnico so z menjalno pogodbo med občino Domžale in Republiko Slovenijo pridobili minuli teden, pred vložitvijo vloge za gradbeno dovoljenje pa morajo urediti le še stavbno pravico za manjši del zemljišča za dostopno pot. "Ne bo šlo povsem po načrtih in letos telovadnice zagotovo še ne bodo začeli graditi," ugotavlja župan Toni Dragar in dodaja, da telovadnica ne bo nadstandardna in je zato občini ne bo treba sofinancirati, saj jo bo v celoti financiralo ministrstvo za šolstvo in šport. Podobna naj bi bila približno tisoč kvadratnih metrov veliki telovadnici v Ihanu, še pravi župan.

Do zgraditve nove telovadnice bo tako na Srednji šoli Domžale še vsaj dve leti vse po starem. "Dijaki bodo še naprej imeli pouk športne vzgoje v košarkarski dvorani v športnem parku in fitnes centru," pojasnjuje Škofic in dodaja, da relativno ugodni pogoji v obeh centrih nikakor ne odtehtajo lastne šolske telovadnice. Izvajanje pouka športne vzgoje je najtežavnejše v zimskem času, saj se morajo dijaki po vadbi za pot do šole najprej umiriti in skrbno obleči.

Na Srednji šoli Domžale načrtujejo telovadnico od njenega nastanka, prvi resen projekt pa je bil narejen pred dobrega četrt stoletja, pravijo na Srednji šoli Domžale, kamor je letos vpisanih 630 dijakov. V gimnaziji imajo osem oddelkov, vpis v prvi letnik je bil zadovoljiv, omejitve pa, pravi Škofic, niso bile potrebne. Zanimanje je bilo zadovoljivo tudi za izobraževalna programa strojni in ekonomski tehnik, na področju poklicnih programov pa je bilo zanimanja dovolj za program avtoserviser in inštalater strojnih instalacij, medtem ko je bil vpis trgovcev precej slabši.

Med počitnicami so obnovili nekaj oken in polepšali videz šole, kot pravi Škofic, pa so minulo leto, v četrti generaciji maturantov, dočakali tudi svojo prvo zlato maturantko gimnazijko, na poklicni šoli so imeli že več zlatih maturantov.