Dnevnik.si

Akcije in nagradne igre

Splošni pogoji in pravila nagradne igre "Križanke edicij družbe Dnevnik, d.d."

Splošni pogoji in pravila nagradne igre »Lidl Slovenija in Nedeljski dnevnik podarjata božično-novoletno darilo«

Splošni pogoji in pravila nagradne igre NAGRADNI KOLEDAR NEDELJSKEGA DNEVNIKA 2020

Pravila in pogoji "Ostani doma z Nedeljskim"

Iskrica Nedeljskega, pravila in pogoji uporabe storitve »SMS Donacija - za Fundacijo izpolnimo otroške želje«


NAGRAJENCI NAGRADNEGA SKLADA RAZVEDRILA, DNEVNIKA, NEDELJSKEGA DNEVNIKA IN PILOTA

NAGRAJENCI MESECA JULIJA 2020:

1. NAGRADA (3.000 €): MILAN JELEN, VELENJE;

2. NAGRADA (500 €): SARA BOŽNIK, DOBRNA;

3. - 5. NAGRADA (200 €): VILI NOVAK, MARIBOR; FRANC JUDEŽ, MIRNA PEČ; SARA MARINKO, DOBROVA;

6. - 100. NAGRADA (20 €): STOJAN MIKLAVČIČ, IDRIJA; MARJAN BLAJ , RADEČE; TOMAŽ PADEŽNIK, VRANSKO; KAZIMIRA KRAŠAN, ŠEMPAS; MARIJA PREVEC, LJUBLJANA; ANKA PAVŠIČ, ŠMARJE; ANITA KURE, RUŠE; AMALIJA JURJOVEC, LJUBNO OB SAVINJI; MARJAN HAUPTMAN, ŽALEC; FRANC VINŠEK, LJUBLJANA; ANJA VRHOVNIK, NAKLO; PETER ŠULIGOJ, NOVA GORICA; MARJAN HALUŽAN, ROGAŠKA SLATINA; MARIJA GREGORČIČ, TOLMIN; ANDREJA JANKOVIČ, BREZOVICA PRI LJUBLJANI; RAJKO PIRC, IDRIJA; ANDREJKA SAJE, MIRNA; KREŠIMIR LOKNAR, STARI TRG PRI LOŽU; JOŽICA KOHEK, LENDAVA; ŽELJKO SÖKE, LENDAVA; MARIJA VUČINIČ, MARIBOR; JOŽE NEJEDLY, LITIJA; LEA KIMOVEC, LJUBLJANA; ANTONIJA ZORJAN, TOLMIN; MARTIN MEDVED, ŠMARJE; CVETKA OBID, CERKNO; BRANKO MLAKAR, GOMILSKO; BOJANA VODOPIVEC, IZOLA; ALOJZIJA KOLBL, KRIŽEVCI; TANJA VUGA, NOVA GORICA; MILENA AVŠIČ, BREŽICE; JOŽE APŠNER, ŠMARTNO OB PAKI; EMINA WEISS, GROSUPLJE; MAGDA ŠTEBLJAJ, PORTOROŽ; KSENJA GREŠAK, TRBOVLJE; ALOJZ OKORN, KOČEVJE; MATEJA LUBEJ, ROGAŠKA SLATINA; SILVIJA SAMBT, MORAVSKE TOPLICE; JANKO PONIKVAR, LJUBLJANA – POLJE; NEVENKA HOSTNIK, LJUBLJANA; BRONISLAVA FRÖHLICH, GROSUPLJE; JOŽEF PAPP, MURSKA SOBOTA; ROMANA BIZOVIČAR, ŽIRI; MARKO ZUPANČIČ, SLOVENJ GRADEC; ŠTEFAN MALEŠIČ, ČRNOMELJ; MATJAŽ VRH, ILIRSKA BISTRICA; MARIJA NERAT RIHTARŠIČ, SLOVENSKE KONJICE; SLOBODAN PAVLOVIČ, DESTRNIK; IVICA PODRENIK, IZLAKE; DORA ZEME, LAŠKO; JOŽE GRUDEN, GROSUPLJE; ALOJZ BOKAL, IZLAKE; MILAN GORŠEK, VELENJE; ŠTEFKA TOPLIŠEK, MEŽICA; JOŽEF MAKOVEC, DOLENJSKE TOPLICE; ANICA IVANUŠA, LENDAVA; MARJAN KOSELJ, KAMNA GORICA; FRANC ŽELEZNIK, MUTA; BOJAN LISJAK, LJUBLJANA; RENATA KOROŠEC, MARIBOR; DARINKA KOŽUH, NOVO MESTO; MATEJA BARAGA, DOL PRI LJUBLJANI; IVAN MOČILNIK, DRAVOGRAD; FRANCKA BAŠ, LJUBLJANA; SLAVKA ŠOPER, NOVO MESTO; MIJA KEREC, HRASTNIK; BERNARDA PETRIČ, CERKNICA; ANA PRISTOVNIK, SLOVENSKA BISTRICA; TATJANA ANDERLE, ŽIROVNICA; TIT DEŽMAN, TRZIN; ŠTEFANIJA JESENOVEC, KRANJ; MARJAN ARALICA, PODČETRTEK; JANEZ RUS, VIŠNJA GORA; JOŽICA GERHARD, HRASTNIK; JOŽE TKALČIČ, VIDEM – DOBREPOLJE; STANIŠA MILENOVIČ, CERKLJE OB KRKI; KARL BREČKO, KRESNICE; NADA HUMAR, ČEPOVAN; EVELINA STOŽER, MARIBOR; IZTOK FLAJMIŠ, SLOVENJ GRADEC; JANEZ PETEK, VELIKA NEDELJA; MARTA OTOREPEC, ROGAŠKA SLATINA; GREGOR KARPLJUK, STOPIČE; JOŽE KNEZ, RADEČE; FRANC ŠKAPER, TRŽIČ; SILVA ČESEN, KRANJ; MAJDA SCHMITT, KRANJ; STANKO ŠČAVNIČAR, MARIBOR; MARKO POLANŠČEK, MURSKA SOBOTA; MARJAN PERIČ, SEVNICA; OLGA GOLOB, MARIBOR; METKA KOP, MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU; NATALIJA KOVŠE, PTUJ; POLONA LAVRIČ, LJUBLJANA; TANJA DUH, SLOVENSKA BISTRICA.

 

NAGRAJENCI MESECA JUNIJA 2020:

1. NAGRADA (3.000 €): DOROTEJA KUNSTELJ, PREDDVOR;

2. NAGRADA (500 €): KRISTINA RAJTMAJER, MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU;

3. - 5. NAGRADA (200 €): MARTIN KVAS, ZAGORJE OB SAVI; MARIJA ARHAR, LJUBLJANA; DRAGICA LAČEN, MURSKA SOBOTA.

6. - 100. NAGRADA (20 €): ŽUŽANA VEGI, LENDAVA; MARIJA FATUR, PIVKA; MARINKA TINTOR, MIRNA; ELIZABETA ČAMERNIK, PETROVČE; SNEŽANA GABERC, ANKARAN; MITJA URH, RADOVLJICA; TINA NASTRAN, SELCA; VIKTORIJA ZAGOŽAN, TRBOVLJE; MOJCA NABERNIK, SLOVENJ GRADEC; ZDENKA GOMBOC, RADEČE; JANKO DROLC, LJUBLJANA; ALENKA REDŽEPOVIČ, LJUBLJANA; ALEKSANDER BRUNČKO, MARIBOR; ANDREJ KOSMAČ, ZAGORJE OB SAVI; MARTINA HARTMAN, MEDVODE; JOŽICA PIRNAT, RADOVLJICA; BERNARDKA PETROVIČ-MAGER, TURJAK; KAREL BENČEC, MURSKA SOBOTA; MATILDA MAJHEN, VELENJE; MIHA ŽNIDAR, KRANJ; JOŽICA SIRK, DOBROVO; MANJA BASTELJ, MOZIRJE; MARIJA GOLEŽ, LIMBUŠ; FRANC GRIL, MARIBOR; SAŠO MOLJK, BRESTANICA; FRANC SLANA, ŽIRI; MIRKO ULAGA, DOL PRI HRASTNIKU; MARIJA HABJAN, RADOVLJICA; MARJANCA RIBIČ, SLOVENSKE KONJICE; JUDITA MILIČIČ, ZGORNJE GORJE; IRENA OBLAK, NOTRANJE GORICE; VITA VLAŠIČ, ŠTORE; BOJANA TOPOLŠEK, ŠOŠTANJ; HELENA OTILIJA MIKUŠ, LJUBLJANA; NATAŠA SUŠNIK, KAMNIK; VLADIMIR ZALOKAR, SEVNICA; ALOJZIJA TOMAŽIČ, ŠKOFJA LOKA; ANDREJA ŠIFRAR, LOGATEC; SAVINA STANTIČ, ŠEMPETER PRI GORICI; BORUT MIKLAVC, DOBROVO V BRDIH; ŽIGA LESKOVŠEK, PORTOROŽ; NERINA KRAMERSTETER, PORTOROŽ; MANJA ISKRIČ, LJUBLJANA; MILAN HRVACKI, RAVNE NA KOROŠKEM; SONJA UHELJ, PIVKA; MOJCA SEDEJ, CERKNO; ANTONIJA SCHLEGL, KAMNIK; MARIJA DOLINŠEK, JESENICE; BLAŽ BOGATAJ, ŽIRI; VOJKO HACLAR, KAMNIK; KATJA PODGORŠEK, TRBOVLJE; BOŠTJAN TOPLAK, ŠMARTNO PRI LITIJI; SONJA KONONENKO, LJUBLJANA; JAKOB LANGUS, BREZJE; DARKO GAČNIK, ŠMARJE - SAP; MARJAN GROSMAN, ZREČE; MARIJA KOVAČIČ, ZREČE; TINKA DOBAJA, KAMNICA; JULIJANA RADEJ, SEVNICA; ALEŠ ZAGRAJŠEK, MARIBOR; ANKA RODE, LJUBLJANA; MIRJANA KREJIČ, IG; MAŠA VRHOVNIK, MENGEŠ; SUZANA PIRJEVEC, SEŽANA; ZDENKA JESIH, GROSUPLJE; SREČKO KRIVC, RADLJE OB DRAVI; CVETKA ROGELJA, POSTOJNA; SIMON PEČOVNIK, PREVALJE; VERA SEVER, ŠKOFJA LOKA; BERNARDA BURJA, LJUBLJANA; DENIS ZUPANC, ŠMARJE PRI JELŠAH; SREČKO KUNC, ROVTE; MATEJA ABRAMOVIČ, ZGORNJE GORJE; RAFKO GOLOB, MIRNA; VLADIMIRA SALAMON, MARIBOR; ELIZABETA MAJHENIČ, PESNICA; EVA KRŽAN, LJUBLJANA; IZZA HERMAN, CELJE; ALOJZIJA SLAMERŠEK, MARIBOR; PAVLINA BEVC, CELJE; MARTA PODLUNŠEK, PRAGERSKO; BORUT PLANINŠIČ, MARIBOR; FORTO TURK, ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI; NIKO KUMER, LJUBLJANA; JOŽE VRHOVŠEK, JURKLOŠTER; VALENTIN MARTINČIČ, RADEČE; VITA ŠULIGOJ, LJUBLJANA; JOŽE HOZJAN, ČRENŠOVCI; ELIZABETA VOVKO VRBINC, LOGATEC; VOJKO GREBENŠEK, JESENICE; MIRA PUŠ, LJUBLJANA; JOŽEFA DEČMAN, RADOVLJICA; LOJZKA POLAK, ŠEMPETER; ROBERT RUČIGAJ, RADOMLJE; MOJCA HRIBAR, DOMŽALE. 

 

NAGRAJENCI MESECA MAJA 2020:

1. NAGRADA (3.000 €): JURIJ CVITANIČ, GORIŠNICA;

2. NAGRADA (500 €): MIRA STOJANOVIČ, NOVO MESTO;

3. - 5. NAGRADA (200 €): MARIJA ZADNIKAR, ZGORNJE JEZERSKO; ZORAN STANKOVIĆ, KRANJ; LILJANA BAŠELJ, GROSUPLJE;

6. - 100. NAGRADA (20 €): JOŽICA LAZAR, IZOLA; MALVINA JAMNIK, KAMNIK; DARKA AVDIČ, KRANJ; KLARA POZARŠEK, GOLNIK; STANE MEDVEŠEK, PODKUM; IVAN PETEK, VELIKA NEDELJA; MIROSLAV SVETIN, KRKA; STANKA KEKEC, DOMŽALE; DANICA SAMSA, SEŽANA; DOMINIKA TROHA, SODRAŽICA; SONJA PIKŠ, TRBOVLJE; NATAŠA POLŠAK, PODPLAT; BETKA ŠKORJANC, TRBOVLJE; DUŠAN DOLENC, DOBROVA; JANA STARC, ŠKOFJA LOKA; ROMAN BOHINC, VODICE; ANA LEVEC, DOL PRI HRASTNIKU; ZORICA DOBNIK, MARIBOR; METKA MOTOH, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU; DARKO JEREB, LJUBLJANA; DUŠAN MENCEJ, MEDVODE; DARINKA KLANČAR, TRBOVLJE; VINKO KREVH, KRANJ; JANJA SMRAJC, LITIJA; JOŽE HABJAN, RADOVLJICA; FLORIJAN LESKOVEC, ROVTE; MARIJA PIRC, DOMŽALE; MARJANA VINDIŠ, TRBOVLJE; STANKO MIKUŽ, LJUBLJANA; MARTIN ŠETINC, TRŽIČ; ANICA TROHA, BOROVNICA; RADO ŠRIBAR, KOSTANJEVICA NA KRKI; MARIJA MRAK, ŽIROVNICA; TILKA MOŽINA, RADOVLJICA; ANA GOLIČ, PREBOLD; MARICA KRAMAR, VELENJE; NEŽA TURK, CERKNICA; IGOR MIHAEL RAVNIK, LJUBLJANA; SIMONA SEVER, MARIBOR; BENEDIKT BORŠIČ, MARIBOR; GORDANA REMS ARZENŠEK, CELJE; FRANCI ZORKO, GROSUPLJE; BOŽIDARA FERFOLJA, ČRNOMELJ; AVGUŠTIN CEGLAR, IVANČNA GORICA; FRANC PODGORNIK, LJUBLJANA; ALENKA GERŽELJ BELINGAR, LJUBLJANA; MARIJA PETRIČ, KRANJ; RADKO GLAVINA, ŠMARJE; DRAGO KOVAČ, LJUBLJANA; MARTIN MATKO, LJUBLJANA; MARINKA LETIĆ, LJUBLJANA; MARIJA JANC, DUPLJE; SONJA MERZDOVNIK, LJUBLJANA; TEREZIJA TERBOČA, DOLENJA VAS; MILICA ŽEFRAN, ŠENTJERNEJ; METKA KUDIČ, LJUBLJANA; MARIJA VUKELJA, IZOLA; ZDENKA PAVIČIČ, NOVO MESTO; BERNARDA LUKANČIČ, ŽIRI; FRANC POZNIČ, ZAGORJE OB SAVI; DIANA RUGALE, TRŽIČ; ZDRAVKO NAGODE, LOGATEC; DARJA VELER, BOROVNICA; IVICA OBRAN, RADEČE; MATIC NEMEC, VERŽEJ; SILVA VENGUST, MENGEŠ; FANIKA MARINIČ, OTOČEC; ANICA KOROŠEC, DOMŽALE; MILKA BOŽKOVIČ, LOČE; CVETKA MILANIČ, NOVA GORICA; SAMO RODE, DOMŽALE; BARBARA ČEPERKOVIČ, POSTOJNA; MILICA KLASINC, MARIBOR; ANA BARABAŠ, TRŽIČ; MAJDA KOŽMAN, KAMNIK; SUZANA MIKLAVC, DOBROVO V BRDIH; DARKO OREL, MARIBOR; MELITA BRAČIČ, CELJE; MARINKA POTOČNIK, TRBOVLJE; MIHA MESARIČ, NOVO MESTO; FANI KRALJ, VIDEM - DOBREPOLJE; SLAVKA ŠALAMON, KRANJ; DARIJ ARSENJUK, LAŠKO; ANDREJ KIRN, LJUBLJANA; VIKTORIJA DEŽAN, LJUBLJANA; OLGA MARKIČ, IDRIJA; MARIJA ČEHOVIN, VIPAVA; JOŽE NARED, BEGUNJE PRI CERKNICI; ANTON SMRTNIK, LJUBLJANA; JOŽICA DOBOVIČNIK, TRBOVLJE; JOLANDA PETEK, STARA CERKEV; FANI ZUODAR, POSTOJNA; SONJA ŠUMANDL, CELJE; ANA JAVORNIK, SLOVENJ GRADEC; PETER STRMOLE, MOKRONOG.

 

NAGRAJENCI MESECA APRILA 2020:

1. NAGRADA (3.000 €): LEA BOSILJ, PTUJ;

2. NAGRADA (500 €): FRANJO DUH, MARIBOR;

3. - 5. NAGRADA (200 €): TANJA SVETLIČIČ, KOČEVJE; JANJA MATOŠEC, LJUBLJANA; MAJA ZEMLJIČ, MARIBOR;

6. - 100. NAGRADA (20 €): VIKI KAVŠEK, ZAGORJE OB SAVI; MITJA JESENOVEC, KAMNIK; JOŽE KRIVEC, PODPLAT; KRISTINA MARJANOVIČ, TRŽIČ; DRAGICA RATKO, ŠALOVCI; TOMAŽ BRUMEC, VOJNIK; ANTON ROŽMAN, CANKOVA; MILENA ŽVANUT, KOPER; GIZELA DERNOVŠEK, TRBOVLJE; LUKA KUMER, LJUBLJANA; VESNA ČIŽMAN, LJUBLJANA - ŠMARTNO; MARTINA KOVAČ, LOČE; JOŽICA MEKINDA, CERKNICA; BRANIMIR VRBANČIČ, LJUTOMER; ANDREJ BENEDIK, ZGORNJA BESNICA; SIMON ZEVNIK, KRANJ; VIDA KUKOVEC, LJUBLJANA; JANEZ MRAK, LJUBLJANA; SONJA VRHOVNIK, KAMNIK; MARIJA DOLINAR, LJUBLJANA; ALDA SELJAK, SPODNJA IDRIJA; IVAN STRNIŠNIK, DRAMLJE; BERNARDA KUČIČ, KOSTANJEVICA NA KRKI; NIKA JERNEJA HUDNIK, LJUBLJANA; SONJA ŠUŠTER, LJUBLJANA; VIŠNJA RANĐELOVIĆ, DOMŽALE; SEBASTJAN KRUŠIČ, CELJE; MILKA SLAK, VELIKA LOKA; MARJAN RADKOVIČ, SUHOR; UROŠ LIPEJ, ŠKOFJA VAS; MARJAN DOBROVOLJC, BOROVNICA; ANA KALAN, MEDVODE; META SEDLAR, LJUBLJANA – POLJE; IGOR JERE, ŠENTRUPERT; IVAN OVNIK, PIRAN; KARMEN HORVAT, MEDVODE; IVAN SKOK, SEŽANA; ANTONIJA ŠULIGOJ, PTUJ; NEVENKA LEBAN, KOJSKO; JOŽE VRHOVŠEK, ŠENTJERNEJ; LIDIJA BEJEK, MAČKOVCI; STANISLAV DEBEVEC, NOTRANJE GORICE; CVETKA MARHOLT, PTUJ; VESNA ZGOMBA, KRŠKO; ALENKA ADAMIČ, LJUBLJANA – ŠMARTNO; LUDVIK GOLČMAN, ŠMARTNO OB PAKI; MIRA PIRNAT, VRHNIKA; NATALIJA HRIBAR, DOMŽALE; IVANA KOŽUH, ŠKOFJA LOKA; ANDREJ ŽBOGAR, KRANJ; OLGA SLANC, NOVO MESTO; MARINKA VIČIČ, LIMBUŠ; VILJEMINA VENDRAMIN, KOJSKO; RENATA JORDAN, KOSTANJEVICA NA KRKI; MATIJA STRAŽAR, DOMŽALE; RAJKO GROŠELJ, SPODNJA IDRIJA; ANA HUMAR, TRZIN; ANTON VOVKO, STARA CERKEV; ANTON ČERNE, KRŠKO; EDVARD ŠTEGAR, PTUJ; NATALIJA LEVIČAR, BREZOVICA PRI LJUBLJANI; HELENA CELCER, LJUBLJANA – POLJE; FRANC REGORŠEK, LOČE; MARKO ROJŠEK, CELJE; BRIGITA FURLAN, COL; ELIZABETA ERNESTL, SEVNICA; NIKA MOŽEK, VELIKE LAŠČE; MARTIN OZIS, PLANINA PRI SEVNICI; ELIZABETA KAPUN, VELIKA POLANA; ROMAN ŠALAMON, KRANJ; NATAŠA VOVK, LJUBLJANA; MAJDA ZABUKOVEC, LJUBLJANA; EGON RENER, CERKLJE NA GORENJSKEM; LUCIJA LIPOŠEK, ŠENTJUR; DUŠAN GORNIK, ŠKOFLJICA; NUŠA VALENČIČ, ILIRSKA BISTRICA; SARA STARMAN ALIČ, MEDVODE; ROZINA MRAK, IDRIJA; MARJAN VRHOVNIK, MENGEŠ; ROZI ILIEVSKA, ŠENČUR; NIKA PETROVČIČ, VRHNIKA; MILAN TRAVNIKAR, METLIKA; KRISTJAN ŠADL, MURSKA SOBOTA; HELENA SUŠNIK, LJUBLJANA; MARJAN SINTIČ, NOVO MESTO; ROMANA FEKONJA, RUŠE; GABRIJEL MEKINDA, CERKNICA; ANTON NOČ, LESCE; DANIJELA GRNJAK, MARIBOR; MAJDA ŠKARABOT, MIREN; MELITA POLENIK, ŠOŠTANJ; PAVLA FIŠTER, BREZOVICA PRI LJUBLJANI; TAMARA PAVLOVIĆ - ŠOŠTAR, SLOVENSKA BISTRICA; SLAVICA SOKLIČ, BLED; JOŽEF KRAUTHAKER, BELTINCI.

 

NAGRAJENCI MESECA MARCA 2020:

1. NAGRADA (3.000 €): BOJAN KRAPEŽ, POSTOJNA;

2. NAGRADA (500 €): MATEJA URŠIČ, LITIJA;

3. - 5. NAGRADA (200 €): MIRAN MLAKAR, CELJE; DARKA MIHELIČ, KRANJ; MAJDA LOGAR, LITIJA;

6. - 100. NAGRADA (20 €): VLADIMIR PLOT, ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH; JERCA PODOBNIK, ŽIRI; ALOJZIJA KULČAR, LJUBLJANA; VILJEM PETELIN, ŠENTJERNEJ; LIDIJA DEČMAN, JESENICE; DENIS GABER, ZREČE; ANDREJ KRŽE, JESENICE; KLAVDIJA ŠKOF, ŠKOFJA LOKA; NADA VRTOVEC, CELJE; IDA ZORMAN, MOJSTRANA; UROŠ KOVAČ, LJUTOMER; MATEJA FRAS, MARIBOR; KRISTINA TRIPKOVIČ, MURSKA SOBOTA; MATEJA DERGANC, LJUBLJANA; JOŽICA KRNETA, ZAGORJE OB SAVI; JOŽE VETRIH, ČRNIČE; VERONIKA VOZELJ, IZLAKE; SLAVICA HEBERLE, IVANJKOVCI; DANICA GREGORIN, DOMŽALE; FANIKA KRESE, DOLENJSKE TOPLICE; ERIK STRITAR, ŠMARTNO PRI LITIJI; DRAGO LESKOVŠEK, HRASTNIK; MARIJA WEINGERL, ZGORNJA KORENA; EMILIJA REP, PIVKA; JOŽICA PRASSNITZ, RIBNICA NA POHORJU; JUDITA HRIBAR, ZAGORJE OB SAVI; VERONIKA TARMAN, HRUŠICA; ZDRAVKO ŽIVEC, MARIBOR; EMIL PRAH , SLOVENSKA BISTRICA; FRANČIŠKA GOLE, CERKNICA; DRAGA ZGONC, KOČEVJE; VERA SMET, BELTINCI; MAJA VALENČAK, OPLOTNICA; PETRA CVIJANOVIĆ, LJUBLJANA; DAVORIN TURK, PODČETRTEK; FRANC NOGRAŠEK, POLŠNIK; ANDREJ POTOČNIK, STARI TRG OB KOLPI; MILENA ALIBEGIČ, RIBNICA; ZOFKA SKORNŠEK, ŠMARTNO OB PAKI; MARINKA MAJGER, CELJE; JOŽICA BUNČIČ, VRHNIKA; LARA PODBEVŠEK, DOL PRI LJUBLJANI; MAGDALENA MILHARČIČ, POSTOJNA; ZIA PERKO - ROGELJ, LJUBLJANA; VIDA UDOVIČ, LJUBLJANA; MARJAN STOJNŠEK, PODPLAT; MAJDA BAJC, IDRIJA; DARINKA KOSI, SV. TOMAŽ; ANŽE TESOVNIK, LJUBLJANA; IVO RIBARIČ, HOČE; ANICA HIRSCH MIKANOVIČ, NOTRANJE GORICE; JOŽICA ŽAGAR ŠILC, PREBOLD; HELENA ŠTAKUL, NOVA GORICA; ANICA ZIHERL, ŠKOFJA LOKA; BRANE BERAVS, METLIKA; ROBERT ŠUŠTERŠIČ, DUTOVLJE; SLOVENKA ČURIN, SLOVENSKA BISTRICA; METKA MATEŠIČ, TRBOVLJE; TIANA JAKOČIČ, POSTOJNA; BRANKO REK, SELNICA OB DRAVI; MITJA FRIEDL, LJUBLJANA - DOBRUNJE; LJUBICA KLANČAR, ŠKOFJA LOKA; ANA KASTELIC, CELJE; DARINKA ALBREHT, NOVA GORICA; JOŽICA MAUČEC, TURNIŠČE; HELENA NOVAK, KOČEVJE; STANISLAVA ŠVARC, MARIBOR; GREGOR JURGELJ, MARIBOR; FRANC MALUS, ŠALOVCI; ANA ZAKONŠEK, ZAGORJE OB SAVI; ZALA ČESNIK, BOŠTANJ; ANTON PRAŠNIKAR, LAZE V TUHINJU; KSENIJA RUS, ŽIROVNICA; CIRIL KOLENC, TRŽIŠČE; JOŽEF ŽALIK, LJUBLJANA; ANTONIJA ŠKUFCA, LJUBLJANA; ANTON GAČNIK, ŠMARJE - SAP; MARIJA OMAHEN, ŠKOFJA LOKA; KATARINA OSOLNIK, ŠKOFJA LOKA; MIRJANA IVANČIČ, ŠKOFIJE; MOJCA PURKART, BREŽICE; NEŽA VRTAČNIK, MARKOVCI; JANEZ ONIČ, MARIBOR; MARIJA ADILAGIČ, LJUBLJANA; MARIJAN ROBBA, NOVA GORICA; SREČKO ERJAVEC, KOPER; STANE POLAK, ŠKOFJA LOKA; ADRIANA LOGAR, IDRIJA; DANICA LAVRAČ, IZLAKE; SLAVKA KOKALJ, MORAVČE; BOJAN RADEJ, SEVNICA; DANJEL ROZMAN, TRBOVLJE; JANEZ PERKO, LJUBLJANA; MIRAN ČERNOTA, ŠENČUR; MARKO KÜSSEL, KRANJ.

 

NAGRAJENCI MESECA FEBRUARJA 2020:

1. NAGRADA (3.000 €): ZDENKA ŠKOBERNE, PIVKA;

2. NAGRADA (500 €): MAJDA ZUPANČIČ, ŠKOFJA LOKA;

3. - 5. NAGRADA (200 €): JOŽE JAMŠEK, DRAVOGRAD; MARKO FURLAN, COL; MARJAN STAROVASNIK, BRESTERNICA;

6. - 100. NAGRADA (20 €): MAJDA BUTKOVIČ, TRZIN; MOJCA JELOVČAN, ŽELEZNIKI; ŠTEFAN GRABAR, MURSKA SOBOTA; SILVA TURŠIČ, LJUBLJANA - POLJE; ZDRAVKO VIDIC, BEGUNJE NA GORENJSKEM; ANTON HERMAN, GRIŽE; AGICA KASENBURGER, LJUBEČNA; KRISTINA ŠPRINZAR NEMEC, ŠEMPETER PRI GORICI; BRIGITA ZAKRAJŠEK, LJUBLJANA; VIDA RŽEN, LJUBLJANA; SUZANA KRNC, GROBELNO; MARTA HUSU, SEŽANA; MIRKO NAKANI, DOBOVA; MARIJA SKALIČ, MORAVSKE TOPLICE; ŠTEFAN SAPAČ, ZAGORJE OB SAVI; JASNA RODOŠEK, KOMENDA; BRANKO CENTRIH, VELENJE; BREDA HORVAT LORBEK, ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH; MOJCA BRECELJ, SLAP OB IDRIJCI; GREGOR POPP, LJUBLJANA; BORIS VÖRÖŠ, TRBOVLJE; FRIDRIH KUKOVEC, VELENJE; STANISLAV MAJCEN, RADEČE; FRANC ŠINK, LJUBLJANA; IRENA VIZLAR, LITIJA; LEOPOLD KOBAL, GROSUPLJE; CIRIL ŠTRAVS, LJUBLJANA - ŠENTVID; ALEKSANDER MODIC, NOVA VAS; FRANCKA JELEN, RAVNE NA KOROŠKEM; ZORA PIHLAR, MURSKA SOBOTA; FRANC HRASTAR, ŠKOFLJICA; ALOJZ DONKO, LJUBLJANA; MIRKO JAMNIKAR, PERNICA; MARIJA KOS, TRBOVLJE; MARINKA KRISTANC, SMLEDNIK; ANICA LEMUT, VIPAVA; MARJANCA ŠKRABAR, MEDVODE; MARIJA KOSTIČ, AJDOVŠČINA; MELITA CELEC, LJUTOMER; FRANC GRAH, MURSKA SOBOTA; DARINKA VRBNJAK, KAMNICA; MAGDA RESINOVIČ, CERKLJE OB KRKI; JANEZ PODBORŠEK, TRZIN; DARJA RUDAN TASIČ, LJUBLJANA; ZLATKO HOFMANN, PONIKVA; NADA RADOŠ, METLIKA; FRANC URBAS, CERKNICA; NADA HAJNC, ZGORNJA KORENA; MARJAN BALKOVEC, ČRNOMELJ; MIMICA ČUK, MARIBOR; SLAVKO ŽAGAR, MOZIRJE; MAGDALENA KOŠENINA, RADOVLJICA; ZLATKO HRASTNIK, VOJNIK; ANGELINA NOVAK, LJUBLJANA; IRENA MUŠIČ, SLOVENSKA BISTRICA; ALBINA PAUKO, HOČE; DANIJELA TERČIČ, ROGATEC; KRISTIJAN DOGANČIĆ, ILIRSKA BISTRICA; MOJCA PREMERL, LJUBLJANA; IVAN PLEŠNIK, VELENJE; MARIJA CERKOVNIK, ZAGORJE OB SAVI; DARJO POLH, VREMSKI BRITOF; MARJANA VRBNJAK, LJUTOMER; SLAVICA JERANČIČ, KAMNIK; BOŽENA DOLJŠAK, BOROVNICA; VESNA BORDON, POBEGI; ANA LAPAJNE, JESENICE; DRAGICA GRIL, MARIBOR; BOŽA PASUTTO, KOPER; TONI VIDMAR, BREZOVICA PRI LJUBLJANI; ANGELA KOZAR, POLENŠAK; VESNA BARTOLJ, TREBNJE; MARTINA GORENC, KOČEVJE; EMICA PUHEK, MARIBOR; IRENA BAČIČ, MURSKA SOBOTA; GELČI PLAHUTNIK, ZAGORJE OB SAVI; JAVORKA REDNAK, VELENJE; MARIJANA ERI - BIRK, RADOVLJICA; ANJA MIŠKOVIČ, ŠEMPAS; BORUT DEMŠAR, KOPER; DRAGO FLIS, ŠTORE; ANGELA URBAS, POSTOJNA; KARMEN KUMELJ, ŽUŽEMBERK; BRANISLAV PEVEC, LJUBLJANA; ANGELA LESKOVAR, LJUTOMER; MAJA PERNE, LJUBLJANA - ČRNUČE; URŠKA COREL, LUKOVICA; JASNA KARAJIĆ, ILIRSKA BISTRICA; KARLA DEURIĆ, POSTOJNA; NADA GENUSSI - PENKO, LJUBLJANA; STANISLAV VIRANT, ŠMARJEŠKE TOPLICE; JULIJANA VOLF, LUKOVICA; MATEJ JENC, KAMNIK; BRANE AVSEC, LJUBLJANA; ALEŠ PRELESNIK, ŠKOFJA VAS.

 

NAGRAJENCI MESECA JANUARJA 2020:

1. NAGRADA (3.000 €): BOJAN ŠKUFCA, GROSUPLJE;

2. NAGRADA (500 €): VANJA SOVDAT, TOLMIN;

3. - 5. NAGRADA (200 €): METKA RAČIČ, ARTIČE; DAMJANA ARČON GORZA, BLEJSKA DOBRAVA; JOŽE JAZBEC, KRŠKO;

6. - 100. NAGRADA (20 €): ANA BURGER, CELJE; ANA JAKLIČ, LJUBLJANA – ŠMARTNO; NADA ABRAHAM, RAVNE NA KOROŠKEM; MARIJA KOMPREJ, RAVNE NA KOROŠKEM; HERMINA KINK, KRŠKO; MATILDA LAPOŠI, MURSKA SOBOTA; JOŽICA KLANČAR, VELIKE LAŠČE; IVANA TOŠIČ - ZOBEC, RIBNICA; STANKO HORVAT, TRŽIČ; METODA ŠKERJANC, LJUBLJANA; ANICA GRUBIČ, BREŽICE; VLASTA GUŠTIN, LJUBLJANA – POLJE; FRANC KALIŠNIK, KAMNIK; EMIL BOVHAN, TRBOVLJE; LIDIJA POGLAJEN ZUPANČIČ, LJUBLJANA; SREČKO RUDOLF, JESENICE; MARTINA VOLČ, LJUBLJANA – POLJE; IVA DOLŽAN, KRANJ; TINA ZUPANČIČ, KRANJ; JANA BREZNIK, SMLEDNIK; ANITA VRTAČNIK, FRANKOLOVO; CVETANA VANDA BOGATAJ, SELCA; NINA ATELŠEK, LUČE; ANDREJ RAKUŠ, BLED; SABINA SOKO, PTUJ; GABRIJELA ŠKORJANC, OREHOVA VAS; NADA SKUMAVC, KRIŽE; MAJA ROŽMARIČ, SLOVENSKE KONJICE; MARIJA LUNDER, VOLIČINA; NIK KOCJANČIČ, ŠENČUR; DARJA REMEC, STARI TRG PRI LOŽU; SLAVICA MELIN, MURSKA SOBOTA; SILVANA CIMPRIČ, KOBARID; TATJANA AJSTER, DOBOVA; SERGEJA BOGUNIČ, VRHNIKA; LJUBICA KOLENC, MIRNA; ALBIN VONČINA, SPODNJA IDRIJA; OLGA SIHERLE, ŠOŠTANJ; FRANC VOUK, ŠENTJUR; DANICA MAČEK, KOZJE; ANGELA MÜLLER, MARIBOR; LJUDMILA SENČAR, KRMELJ; MILOŠ GRUNTAR, ŠTANJEL; ZDENO CERAR, MENGEŠ; JULIJA MIKLAVČIČ, IDRIJA; MARTINA BRAČKO, NOVO MESTO; VILMA TANKOSIĆ, LENART V SLOVENSKIH GORICAH; DANICA TRUNK, LJUBLJANA – POLJE; MARIJA KLADNIK, SEVNICA; ANGELCA KLENOVŠEK, SEVNICA; IVAN PETROVČIČ, AJDOVŠČINA; RUDI KOLAR, CELJE; MAJDA M. KRIŽMAN, LJUBLJANA; KATARINA BERDNIK, LJUBLJANA; DRAGICA TUŠEK FERLINC, MARIBOR; VANDA ŠUMAR, MARIBOR; MARIJA PODLESNIK, KOPRIVNICA; MILAN MALI, LAZE V TUHINJU; VESNA MARIJA TOMC LAMUT, KOPER; MARIJA DRINOVEC, KRANJ; LJUDMILA ŽAGAR, SRPENICA; ZVONKA KNEZ, AJDOVŠČINA; VERA KOPŠE, STOPERCE; DALJA OBERSNEL, LJUBLJANA; METKA ZORIN, PODPLAT; ROBERT SKERBINEK, ZAGORJE OB SAVI; MARIJA MURŠIČ, POLJČANE; VERICA HROVATIČ, STRAŽA; ANDREJ ERMAN, RADOVLJICA; MILKA SLEMENŠEK, BLANCA; MILENA BILC, SEVNICA; DOROTEJA NARED, RAKEK; DUŠAN RENKO, LJUBLJANA; LILJANA STOJANOVIČ, LJUBLJANA – POLJE; MARJETKA KEŠANSKI, ILIRSKA BISTRICA; BRINA ČRNKO, CELJE; NADA ČERNE, ČRNOMELJ; MIRA KOVAČIČ, BRESTANICA; SLAVKO BERGLES, MURSKA SOBOTA; MATEJ STARE, MEDVODE; MILAN MILANIČ, NOVA GORICA; IRENA PETROVIČ, KRANJ; GREGOR KOBILICA, TEHARJE; MARGARETA OŽINGER, GORIŠNICA; PETER POLAK, LJUBLJANA; DUŠICA MAK, CELJE; DRAGICA ŠKALIČ, PROSENJAKOVCI; NADA BAUMAN, MARIBOR; LJUDMILA KUKOVEC, PETROVČE; IVICA JAKOPANEC, LJUBLJANA; MARIJA LOKAR, KRANJ; ANA OŠLOVNIK, SEVNICA; EVA DOLŽAN, LESCE; MARJAN BUTALA, LJUBLJANA; ANTONIJA ODLAZEK, TRBOVLJE.

 

NAGRAJENCI MESECA DECEMBRA 2019:

1. NAGRADA (3.000 €): SREČKO MAHER, LOVRENC NA POHORJU;

2. NAGRADA (500 €): EMA ČAS, MISLINJA;

3. - 5. NAGRADA (200 €): VLADO MERVIČ, RADEČE; VILKO UKOVIČ, MATERIJA; DARKO ŽIBERT, OTOČEC;

6. - 100. NAGRADA (20 €): DEJAN ŠTOJS, KRŠKO; ADOLF KOVAČIČ, LJUBLJANA; JANJA ŠTRLEKAR, ŠKOFLJICA; MILENA MARTINI, LJUBLJANA; IVAN NEMEC, MARIBOR; DAMJANA GOLOB ORTER, GRIŽE; KATARINA KRČOVNIK, RUŠE; JOŽE VOLK, VELENJE; JOŽE PETROVČIČ, VRHNIKA; MARINKA PERPAR, KRIŽEVCI; GABRIJELA OBREZA, ŽALEC; MARTINA HORVAT, MATERIJA; ZVONE GABRIČ, TRŽIČ; ALOJZ TEKAVC, STARI TRG PRI LOŽU; NANDE JAKOPIČ, LAŠKO; FRANC ŠILAR, KRANJ; ŽANA REPANŠEK, KAMNIK; MATEJ RAZDEVŠEK, KAMNIK; MITJA CUDER, BOVEC; BRIGITA PEČNIK, OREHOVA VAS; MARTA KENDA, KRIŽE; GABRIJELA KOPAČ, MEDVODE; MILAN RADIN, LJUBLJANA; JASMINA ČAS, VUZENICA; NADA CELEC, PUCONCI; ANGELA ŠIRNIK, ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU; SLAVKA PEČLIN, LJUBLJANA; DAMIJANA HRABAR, ILIRSKA BISTRICA; MIRA BABNIK, KAMNIK; IRMA KUNST, DOL PRI LJUBLJANI; MARICA AMBROŽIČ, LAPORJE; FRANC PEŠEC, PODBOČJE; VLADO PRIMEC, POSTOJNA; KARMEN FOŠNARIČ KOZAR, RAČE; LUCIJA ŠLOSAR, ILIRSKA BISTRICA; OLGA PALJIĆ, VRHNIKA; HELENA KOZOROG - KOREN, LJUBLJANA; MAGDA DOBNIKAR, SLOVENSKA BISTRICA; JANEZ KONKOLIČ, MAČKOVCI; JOŽICA PONIKVAR RUS, KOČEVJE; VID REŽEN, KRMELJ; OLGA HVALA, POLHOV GRADEC; JANA SKUMAVEC, BLED; EDINA NOVAK, IZOLA; IVAN KOLENC, DOBROVNIK; JANEZ DOLINŠEK, IZLAKE; EDVARD ŠTALEKAR, ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU; IRENA HRIBRŠEK, GROBELNO; JOŽE HOČEVAR, BRASLOVČE; LINA POLJŠAK, PORTOROŽ; URŠKA JAVORNIK, PONIKVA; BOŠTJAN KOPAČ , PETROVCI; METKA POLJŠAK, DOBROVA; BARBARA VALENČIČ, LJUBLJANA; MARIJA ZORČ, BOVEC; ANICA KOŽUH, CERKLJE NA GORENJSKEM; ANA MOLIČNIK, SOLČAVA; ALEN KOLENC, GORNJI GRAD; ANA PUŠ, NOVA GORICA; NADA ŠKREBLIN, RADOVLJICA; TANJA SALAMON, PETROVCI; PAVLINA KOLAN, BREŽICE; NINA PLANK, ŠTORE; ANDREJ DRNOVŠEK, ZAGORJE OB SAVI; FANI REBERNAK, KISOVEC; TJAŠA SENICA, SLOVENJ GRADEC; ANICA RINGER, DOB; ZDENKO VIŠKOVIĆ, IZOLA; BOJAN VIDOVIČ, BOROVNICA; ANICA CERAR, DOMŽALE; JANKO KOKELJ, LJUBLJANA; ALEŠ PRIMOŽIČ, IDRIJA; JOŽE ŠTAMCAR, DOMŽALE; DRAGICA TOVORNIK, DOBJE PRI PLANINI; SAŠA NAPRET, TRBOVLJE; DUŠANKA MIKEC, ŠENTRUPERT; SONJA ZORMAN, GORNJA RADGONA; MARTINA PLETERSKI PINTERIČ, KRŠKO; SONJA KRŽE, IG; MAJDA ROGAČ, MARTJANCI; BORIS LUDVIK, OBROV; JANJA LUKAN, TRBOVLJE; LANA LIPIČNIK, BRASLOVČE; NADA STARC, CELJE; MARJANA KOKAL, RAVNE NA KOROŠKEM; NADA SKUK, CERKNICA; FRANČIŠKA GOSPIČ, LJUBLJANA; MIJA AHČIN, TRŽIČ; VESNA ANCLIN, ŠOŠTANJ; DANICA KAVAŠ, ODRANCI; JASMINA ŽERAK, POLJČANE; ANDREJKA ERŽEN, SELCA; SANJA SMRDELJ, PIVKA; TOMAŽ STRAŽAR, LJUBLJANA - DOBRUNJE; ROZINA LORENČIČ, ČRNA NA KOROŠKEM.

 

NAGRAJENCI MESECA NOVEMBRA 2019

1. NAGRADA (3.000 €): TAMARA ZUPANIČ, KRANJ;

2. NAGRADA (500 €): VIDA BARL , SLOVENJ GRADEC;

3. - 5. NAGRADA (200 €): STANKO SOBOČAN, MURSKA SOBOTA; JOŽICA PAVLIN, ŠKOCJAN; VESNA OŽEK, ORMOŽ;

6. - 100. NAGRADA (20 €): OLIVIJA MARINKOVSKI, PODNART; IRENA NAGLIČ, ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU; LOJZKA TALER, ZGORNJE GORJE; HAJDI MRAK, PRAGERSKO; MARTINA ERJAVEC, POBEGI; MATEJ STRGARŠEK, ZAGORJE OB SAVI; IVANA PLANINC OBRUL, LOČE; FRIDA ŠETER, RADOMLJE; SLAVICA TUFEKČIČ, KRANJSKA GORA; SARA ERJAVEC, PODBOČJE; MAGDA PODBOJ, PLANINA; SIMONA REBEVŠEK, CELJE; OLGA KOŠUTA, SOLKAN; GRETA IVAN VRHOVNIK, MOZIRJE; MARINKA KOCJAN, LJUBLJANA; BOGDAN ROJC, SEŽANA; ELIZABETA INDOF, LJUBLJANA; BINA KURAJ, LJUBLJANA; JANOS ORBAN, LENDAVA; PEPCA ZIHERL, MOKRONOG; MARA ZDOVC, SLOVENJ GRADEC; VELJKO KOLAR, KOZJE; JERNEJ RUS, LOGATEC; JERICA ROSIČ, PTUJ; VIŠNJA SMREKAR, LJUBLJANA; ANICA COTMAN, RADOMLJE; DARINKA MARKOČ, SV. ANA V SLOVENSKIH GORICAH; JANEZ ŠOLAR, ŽELEZNIKI; KATICA TKALEC, BELTINCI; JANI SELIŠNIK, ČRNA NA KOROŠKEM; DUŠAN ŽIŽEK, RADENCI; JOŽICA ČIRIČ, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU; GABY GOLIČ, IG; INES RUS, CERKNICA; ZINKA MUSTAFIČ, LJUBLJANA; ALEKSANDER SKRALOVNIK, LIBELIČE; RUDOLF CORN, LJUBLJANA; JOŽEFA ADAMIČ, LJUBLJANA; SAŠO BEČAN, VERŽEJ; BOJAN PUREBER, NOVO MESTO; MANJA ISKRIČ, LJUBLJANA; MARIJA MARINČEK, CELJE; ROSVITA SVENŠEK, PODČETRTEK; STANKA GRACAR, BLANCA; KATJA ZAVRŠNIK, LJUBLJANA; DEJAN MOČNIK, MENGEŠ; POLONA VEC, KOSTEL; JANKO BAJDE, SMLEDNIK; DRAGO LAPUH, PREBOLD; NEVENKA WEIXLER, VRHNIKA; STANKA PUCKO, CERKLJE OB KRKI; MAJA GREGORIČ, NOVA GORICA; LJUDMILA MAKOVEC, SLOVENSKE KONJICE; ANICA LEVIN, LJUBLJANA; NANA LOKAR, ZAGORJE OB SAVI; JELKA TODIČ, LJUBLJANA; PAVLA RUČIGAJ, DOMŽALE; EMIL TAVČAR, JESENICE; MAGDA HORVAT, MURSKA SOBOTA; TANJA KAVS, GRGAR; MARIJA A. ŠANTELJ, KOSTANJEVICA NA KRKI; ZDENKA KRSNIK, ROGAŠKA SLATINA; MARIJA VELCA, RUŠE; KAROLINA RITUPER, MURSKA SOBOTA; FRIDA POTISEK, TRBOVLJE; PETER DOLENC, LJUBLJANA; BRANKO AŠIČ, MARIBOR; DANICA KOVAČIK, PUCONCI; SILVA ŠRAJNER, MUTA; MATEJA VUKOVIČ, TRBOVLJE; BRANKA LORENČIČ, MARIBOR; MARJANA KOMPREJ, ČRNA NA KOROŠKEM; RUDI KOROŠEC, GORNJA RADGONA; ZDENKA HRIBAR, IVANČNA GORICA; ŠTEFAN FEHER, BOGOJINA; PETER BRIŠNIK, LJUBLJANA; BERNARDA KODRIČ, POLJČANE; ANTON KOŠIR, LJUBLJANA; VLASTO DRAGOMIROVIČ, KRANJ; PETER LAURE, ŠOŠTANJ; FRANC BENCAK, MURSKA SOBOTA; VERICA GRGURIĆ, KOPER; AMALIJA VERANIČ, NOVA CERKEV; SONJA ZAPLOTNIK, PREDDVOR; ANICA SVETINA, JESENICE; NEVENKA NENA ŠPRAH, MARIBOR; SREČKO POŠTRAK, VOLIČINA; MARTA PLAHUTA, LJUBLJANA; ROSITA KIRBIŠ, HOČE; BARBARA RAIČIČ, ANKARAN; IRENA VALENTE, PREVALJE; MAJDA ŠKRABANJA, VAČE; MARIJA VERDNIK, MUTA; MARIJA NOVINC, ŠKOFJA LOKA; MARIJA GERDINA, LJUBLJANA.

 

NAGRAJENCI MESECA OKTOBRA 2019:

1. NAGRADA (3.000 €): ŠTEFAN DOMINKO, VODICE;

2. NAGRADA (500 €): VOJKA TURŠIČ, LJUBLJANA;

3. - 5. NAGRADA (200 €): VILMA BRATINA, RADENCI; STANISLAV GRMŠEK, TRBOVLJE; VIŠNJA ŠPACAPAN, KANAL;

6. - 100. NAGRADA (20 €): DRAGICA SKOMINA, DORNBERK; MILAN JANEŽIČ, LJUBLJANA; DANICA MUHIČ, JESENICE; MARINKA POTOČNIK, TRBOVLJE; ERIKA BIDERMAN, HRASTNIK; SUZANA RUDOLF, ČRNI VRH NAD IDRIJO; IVANKA ŠTEFANEC, LJUBLJANA; SABINA OSOLNIK, LJUBLJANA; CVETKA KNAP, NOVO MESTO; VIDA KASTELIC, KOPER; MAJDA SIKAVICA, LJUBLJANA; TATJANA BOŠNJAK, LJUBLJANA; SONJA MARŠIČ, KOPER; LJUDMILA GRINTALL, LJUBLJANA; ROMAN JARH, MARIBOR; ANGELA SKARLOVNIK, SLOVENSKE KONJICE; SONJA ŠKAPIN, ILIRSKA BISTRICA; DRAGICA KOS, TREBNJE; MARJETA MIGLIČ, LJUBLJANA; MILENA GOVŠE, LJUBLJANA; JOŽICA ŠOBER, MARIBOR; VERA SERINI, VRHNIKA; VINKO NOVAK, LJUBLJANA; MIROSLAV KLAVŽAR, LJUBLJANA; MARIJA ZEILHOFER, MARIBOR; VANJA ČELIK, JESENICE; JANEZ MATJAŠIČ, LJUBLJANA; KATARINA KOGOVŠEK, LJUBLJANA; AMALIJA STERGAR, MEDVODE; MOJCA JOŠT, PODNART; JUSTINA PRAŽNIKAR, TRBOVLJE; ELIZABETA OSVALD, LOVRENC NA POHORJU; ERIKA LIPIČNIK, MARIBOR; ANDREJ MATJAŽ BELIČ, LJUBLJANA; SONJA MEŽAN, LJUBLJANA; MARJETA KOPAČ, ŠENČUR; IRENA KOZMEL, ŠOŠTANJ; MIJA VUČINIČ, MARIBOR; MARUŠA DOLENC, BEGUNJE PRI CERKNICI; MARIJA SIMČIĆ, ILIRSKA BISTRICA; MIROSLAV LIČEN, CERKNICA; IVAN POCRNIĆ, OREHOVA VAS; PAVLA KORENČAN, IG; ANTON MENART, LJUBLJANA; ANTON LORENČAK, ŠMARJE PRI JELŠAH; METKA ZABUKOVEC, GROSUPLJE; IVAN GUSTINČIČ, KOPER; IGOR ŠIRCELJ, KOPER; SILVA ZUPANC, DOL PRI HRASTNIKU; MARIJA KOPITAR, LJUBLJANA; MIRA KAVČIČ, ŽELEZNIKI; JOŽICA J. NATLAČEN, ŠMARJE PRI JELŠAH; MATILDA ROKAVEC, LENART V SLOVENSKIH GORICAH; MARIJA SIRŠE, TRBOVLJE; GORAN KLEPAC, KOČEVJE; MARJETKA TURKOVIĆ, KOČEVJE; MARINKA ŠTEFANČIČ, NOTRANJE GORICE; BLAŽ ZUPAN, LJUBLJANA; IVANA GRAČNER, ZABUKOVJE; ALOJZ JEŠE, MAVČIČE; IRENA BILBAN, VODICE; ANITA KOMAC, BOVEC; ALEKSANDER TORNIČ, HRUŠEVJE; ŠTEFKA GAŠPERŠIČ, KROPA; NADA OKORN, GABROVKA; VINKO ROZMAN, NOVO MESTO; MARIJA ONUK LORENC, MUTA; URŠA ROT, LJUBLJANA; KAROLINA DOVNIK, LIMBUŠ; NEVENKA JERMAN, LJUBLJANA - POLJE; IGNAC TOPLAK, MURSKA SOBOTA; ZORISLAVA KLANJŠČEK, ŠEMPAS; MARIJA ZAJC, VIŠNJA GORA; FRANC ŽELEZEN, MORAVSKE TOPLICE; MARIJA ŠOBER, TRŽIČ; MIRA KOFLER, ŠKOFJA LOKA; MARJAN BIZJAK, RADOVLJICA; BARBARA JARC, LJUBLJANA; JOŽICA CILENŠEK, GOMILSKO; BLAŽ SOTOŠEK, KOPRIVNICA; JANEZ KEPA, LITIJA; DUŠAN PAGON, ČRNI VRH; ANA TERŠAR, VRHNIKA; EMIL ČADEŽ, SPODNJA IDRIJA; DUŠANKA KUMER, LJUBLJANA; JUSTINA GOSTEČNIK, BRASLOVČE; SONJA SMOLE, LJUBLJANA; IRENA PROSENC, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU; OLGA PRNAVER, KAMNIK; LADISLAV UNETIČ, NOVO MESTO; MARJAN SEDONJA, MAČKOVCI; TEREZIJA ZABUKOVEC, CELJE; VIKTOR RITONJA, MARIBOR; BORIS FELICJAN, DIVAČA; VERA ORNIK, POLJČANE.