Dnevnik.si

Akcije in nagradne igre

Splošni pogoji in pravila nagradnega igre "Križanke edicij družbe Dnevnik, d.d."

Splošni pogoji in pravila nagradnega igre "GESLO SREČE" Nedeljskega dnevnika

Splošni pogoji in pravila nagradne igre »LIDLOVA NAGRADNA KRIŽANKA V NEDELJSKEM DNEVNIKU«

Splošni pogoji in pravila nagradne igre »Aračun senior z Abanko «

 

NAGRAJENCI NAGRADNEGA SKLADA RAZVEDRILA, DNEVNIKA, NEDELJSKEGA DNEVNIKA IN PILOTA

NAGRAJENCI MESECA APRILA 2017:

1. nagrada (3.000 €): CVETKA ROŠKER, SLOVENSKA BISTRICA;

2. nagrada (500 €): RUDOLF PAVLINIČ, GRADAC;

3. - 5. nagrada (200 €): JANEZ BERGANT, ŠKOFJA LOKA; MARIJA DROBIČ, KAMNA GORICA; MARIJA KRISTAN, VAČE;

6. - 100. nagrada (20 €): SILVA MIHELIČ, IG; JOŽEFA PRŠLE, CERKNICA; JAN ŠLOGAR, LJUBLJANA; MARJETA ŠROT, LJUBLJANA; RUDI KOCJANČIČ, LJUBLJANA – POLJE; INES OBLAK, BEGUNJE PRI CERKNICI; ENISA MÜLLNER, NOVA GORICA; BREDA LOVŠIN, KOČEVJE; BREDA ČRVIČ, NOVA GORICA; IGOR SIMOVIČ, LJUBLJANA; ANICA SVETINA, JESENICE; BRANKA PAGON, KRANJ; TEREZIJA ZUPAN, TRBOVLJE; BARBARA KELIH, JESENICE; VLADO JOVANOVIČ, KRANJ; MARINKA NOVAK, MAVČIČE; MARIJA NADA RAVNIK, HRUŠICA; MARTA GODEK, TRBOVLJE; BISERKA CRNOGAJ, ROGATEC; MILENA CUDER, BOVEC; MOJCA MUŠIČ, KOPER; STANA KRISTAN, ŽIRI; ANDREJ KIRN, LJUBLJANA; MARIJA GANTAR, ŽIRI; DUŠAN KUŠAR, KOPER; ANŽE RUPNIK, LOGATEC; MARTINA ŠPITALAR, CERKNICA; DANICA NOVAK, MIRNA; TATJANA JERIČ, LJUBLJANA – ČRNUČE; MARIJA KRŽAN, BIZELJSKO; BOJANA MUC, ČRNOMELJ; FRANČIŠKA KACIN, SPODNJA IDRIJA; ANA MANFREDA, GRAHOVO OB BAČI; LIZA VIDJAK, KRANJ; ANICA TEPEŠ, ROGATEC; MARIJA BANOVEC, ČRNOMELJ; MARJAN RESMAN, TRBOVLJE; SARA BORŠIČ, OBROV; VILKO UKOVIČ, MATERIJA; MADGA PLEMENTAŠ LOMBARD, KRANJ; ŠTEFANIJA KOCIJAN, LJUBLJANA; BETI DEMŠAR, RADOVLJICA; ANDREJA MAHNE, CERKNICA; ALEKSANDER ANDOLŠEK, VELIKA LOKA; IVANKA OSMAN SIRAG, LJUBLJANA; IVAN ZNOJ, KRŠKO; KATARINA PREVODNIK, ŠKOFJA LOKA; IRENA KOS, BRESTANICA; JURE STARIČ, KRANJ; AMELIA RACMAN, SROMLJE; MARIJA LUPŠINA, ŠENTJUR; NADA STARC, ŠTORE; MARIJA HLEBČAR, KRANJ; MARIJA NOVINC, KRANJ; CIRIL KLJUČEVŠEK, RADEČE; DUŠAN ČESEN, KAMNIK; ANICA MLAKAR, IDRIJA; VID ŽELEZNIK, ŠOŠTANJ; FRANCI URŠIČ, KAMNIK; DANIJELA VIŠNER, ZREČE; MILENA KOŠAK, PIRAN; ZLATKO HOFMAN, PONIKVA; BOJANA HORVAT, DOMŽALE; RANKO DJOKIČ, PIRAN; ANDREJ LETNAR, KAMNIK; ZDENKA BLAGOTINŠEK, LAŠKO; BORIS PERTOT, KRANJ; DRAGAN BULIČ, LJUBLJANA; VENČESLAV JAGER, KALOBJE; MARIJA KAUČIČ, MARIBOR; DARINKA ČRETNIK, PTUJ; LENKA JERŠE, MEŽICA; BORIS HAFNER, JESENICE; FRANC PODBORŠEK, HORJUL; MARIJA BEZJAK, MARIBOR; CVETKA BURGAR, SPODNJA IDRIJA; ERIKA VIEGELE, MARIBOR; MARIJA RAZLOŽNIK, GODOVIČ; JOŽICA ANDRIC, VUZENICA; DOROTEJA KROFL, PETROVČE; ANITA DRUŽINA, MATERIJA; VERA DVOJMOČ, LJUBLJANA; IVAN HRAŠOVEC, MARIBOR; KATJA LUKŠIČ, TRBOVLJE; STANKA ZUPAN, KRANJ; STANISLAV KLOBASA, LJUTOMER; MARJETKA STRMEC, VINICA; ZORKA BLAŽIČ, MIREN; JOŽEF POLAK, IVANČNA GORICA; MARIJA ŽURA, SEMIČ; MAGDA BATIČ, ŠEMPETER PRI GORICI; LEOPOLD POST, IDRIJA; MIRA ŠKRLJ, TRBOVLJE; BORIS STROJ, PODNART; FANI MLAKAR, LAZE V TUHINJU.

 

NAGRAJENCI MESECA MARCA 2017:

1. nagrada (3.000 €): LJUBA ŠTOK, DUTOVLJE;

2. nagrada (500 €): OLGA HAJNŠEK, LJUBLJANA;

3.- 5. nagrada (200 €): IVAN ČULK, LJUBLJANA; MARINKA PREŽELJ, JESENICE; ROMAN ŠNEBERGER, VRHNIKA;

6.- 100. nagrada (20 €): REZKA TESSARI, ČRNOMELJ; ALOJZ ERŠTE, MUTA; MARIJA MIKEC, ŠKOFLJICA; LUDVIK POJE, KOČEVJE; HENRIK WEIT, JESENICE; MERIMA ČARNI, ŽIROVNICA; JANEZ GRČAR, KAMNIK; MARKO AVGUŠTIN, ŠKOFJA LOKA; MILENA TOMC, LJUBLJANA; RADI MASLEŠA, TRBOVLJE; HILDA MARC, LJUBLJANA – POLJE; DUNJA POTOKAR, MOJSTRANA; MILOJKA SELAN, DOBROVA; JOŽE MALEJ, JESENICE; PRIMOŽ JANC, PODNART; VERA S. POTOKAR, GROSUPLJE; BOJAN ŽVIKART, CERKLJE NA GORENJSKEM; IVAN NABERNIK, VELENJE; VIDA GOLE, BRESTANICA; MARICA SOVDAT, PODNANOS; ANTON KMET, ŠKOFJA LOKA; IRENA GOSTIŠA, ČRNI VRH NAD IDRIJO; KAROLINA PIRC, ŠENTJERNEJ; JANJA ALBININI, KROPA; MIRJAM KREČIČ, VIPAVA; PAVEL SMOLEJ, JESENICE; SANDRA HORVATIČ, GROSUPLJE; ŠTEFANIJA POŽAR, PRESTRANEK; ALOJZIJ MALGAJ, LJUBLJANA; EVGEN MILAVEC, POSTOJNA; ALOJZ HANŽEKOVIČ, FRAM; MILENA PUREBER, LJUBLJANA; ALEŠ RUEH, LJUBLJANA; MARIJA ŠTOS, BIZELJSKO; FRANC SOKLIČ, PREDDVOR; MARIJA ROŽMAN, KOČEVJE; IRENA HRANDEK, BREŽICE; JANA BOEZIO, MARIBOR; URŠKA LAPAJNE, LENART V SLOVENSKIH GORICAH; ESTERA ORAŽEM, TIŠINA; MARTINA DOBOVŠEK, MOTNIK; VERONIKA DOLENC, JESENICE; MARIJA KRAUTIČ, LENART V SLOVENSKIH GORICAH; HUBERT KRŠIČ, MARIBOR; CVETKA HUBJER, ŽIROVNICA; VOJKO ROT, KOBARID; BOŽA MIHEVC, CERKNICA; MARIJA VRTAČNIK, ZABUKOVJE; GORAN KLJAIČ, KOČEVJE; IVAN KOCBEK, GORNJA RADGONA; SLAVICA KORTNIK, VELENJE; PAVLA LENDARO, GLOBOKO; UROŠ ŠIRCELJ, ILIRSKA BISTRICA; DRAGO PETERNELJ, ŽELEZNIKI; KARMEN GORIČAR, ŠKOFJA LOKA; MIRA BAKIĆ, JESENICE; ZLATKA KNEZ, KOBARID; MARTA MERČNIK, GORNJA RADGONA; VERONIKA MALAČIČ, PIRAN; KRISTINA OSTANEK, LJUBLJANA – POLJE; ANDREJA GRUDNIK SELJAK, CERKNO; ALBINA FABIČ, ŠKOFJA LOKA; FRANČIŠKA HRIBAR, BREŽICE; SLAVI SORŠAK, RADOVLJICA; CVETKA BEVC, ZABUKOVJE; RADMILA KRIŽE, MARIBOR; MARIJA ROZMAN, BEGUNJE NA GORENJSKEM; FRIDA PAUMAN, RAČE; VINKO PODOBNIK, VRHNIKA; CIRIL TOMAŽIČ, MARIBOR; MAJDA ROMIH, GOLNIK; MARJAN KERMC, ŠMARJEŠKE TOPLICE; APOLONIJA GUZELJ, ŠKOFJA LOKA; IVAN HRKAČ, LJUBLJANA; NIKA GOSTEČNIK, ROGAŠKA SLATINA; STANISLAV OMAHEN, SENOVO; IRMA RANČIGAJ, TABOR; AMALIJA JAZBEC, RADENCI; MARUŠA ŠETINA BEVC, RADOVLJICA; MAJA DEBELJAK, STARA CERKEV; LIDIJA RADOJKOVIČ, PIRAN; RATKO STANIČ, ŠMARJEŠKE TOPLICE; CVETKA PODGORŠEK, ŠENTJERNEJ; FRANC ZUPAN, RADOVLJICA; MARTIN ZUPANC, PETROVČE; ANA PREMEC, DOL PRI HRASTNIKU; FRANCKA BAŠ, LJUBLJANA; JANJA ŽMAUC, HOČE; MILENA BEGUŠ, KOJSKO; GABRIJELA GRETIČ, LITIJA; ANJA JERŠE, LAŠKO; SLAVKO FURLANIČ, KOPER; ALEKSANDER MIŠOVSKI, PORTOROŽ; MARIJA SKOBE, TRBOVLJE; TANJA KEBER, NOVO MESTO.

 

NAGRAJENCI MESECA FEBRUARJA 2017:

1. nagrada (3.000 €): KAROLINA PODVRATNIK, BREZOVICA PRI LJUBLJANI;

2. nagrada (500 €): NEVENKA ŠTAKOLIČ, ŠEMPAS;

3.- 5. nagrada (200 €): ANTON RUS, KOČEVJE; MARTINA ZORMAN, IZOLA; MARTINA POLEGEG, MARIBOR;

6.- 100. nagrada (20 €): STANISLAV JARC, ŠKOFJA LOKA; FRANC PLANINC, OTOČEC; DUŠAN RUPNIK, POLJČANE; LEOPOLD ZORMAN, PONIKVA; FRANC ŽELEZEN, MORAVSKE TOPLICE; ALBINA ŠTRUC, ZGORNJA LOŽNICA; MARTIN FIŠER, ŽIRI; IDA ČOH, GROBELNO; MARJANCA ŠKERBEC, STARI TRG PRI LOŽU; ANICA KLINAR, RADEČE; STANE OBLAK, RADOVLJICA; TANJA DUH, SLOVENSKA BISTRICA; JOŽICA BERDNIK, SLOVENSKA BISTRICA; MATO ČURČIĆ, CERKLJE NA GORENJSKEM; DRAGO TOVORNIK, ŠTORE; JOŽICA CUJNIK, NOVO MESTO; JOŽICA KRANJC BERNARDIČ, SENOVO; IVANKA KOŠELNIK, ŽIROVNICA; SLAVKA ŠOPER, NOVO MESTO; ANA M. PRIJATELJ, NOVA GORICA; FRANCKA ZORMAN, KAMNIK; MARIJA KUKOVIČIČ, SENOVO; ERNEST TITAN, TIŠINA; STANISLAV BREZAVŠČEK, SOLKAN; MOJCA GUNZEK, LAŠKO; DAMJAN ŠRIBAR, DVOR; RAFKO MOKOREL, SOLKAN; DARINKA BERGINC, ŠKOCJAN; TANJA PALJA, ŠKOFJA LOKA; MARIJA ČRETNIK, ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI; SLAVKA KUHELJ, ŠENTJERNEJ; DARJA JUG, NOVA GORICA; ERNEST ŠIROVNIK, BLED; ANDREJ NUNAR, TRŽIČ; LUCIJA PODBEVŠEK, NOVO MESTO; METKA ROT, NOVA GORICA; JOŽICA ADAMLJE, STOPIČE; MILORAD STOJNIĆ, ŠTORE; ANICA BONE, NOVA GORICA; TEODORA MAVRI, NOVA GORICA; NADA GROŠELJ, LJUBLJANA; LJUBA VERLIČ, VODICE; MAGDA VUČILO, TROJANE; HELENCA KOREN, LJUBLJANA; BORIS FELICJAN, DIVAČA; CVETKA-FLORIJANA ZAJEC, ŽUŽEMBERK; JOŽE RENKO, MAVČIČE; VERONIKA BREZNIK, RAVNE NA KOROŠKEM; MILENA PIRNOVAR, LJUBLJANA - POLJE; MARJAN MRVAR, KAMNIK; MIRA AMON, MARIBOR; STANA TRČEK, ŽIRI; ZDENKA URBANC, VELENJE; NEŽA DEŽELAN, BRUSNICE; JOŽE BLAŽIČ, DOMŽALE; STANISLAV ZATLER, PONIKVA; ZVONKO PANGOS, VREMSKI BRITOF; MARJANCA ROJC, KOPER; MOJCA MACUR, KRŠKO; MARJAN CURK, DOBROVA; EMIL ŽIGON, AJDOVŠČINA; ZORAN HENDLER, SLOVENJ GRADEC; JANKO ŽIROVNIK, KRANJ; JANEZ VOLČANŠEK, ZDOLE; STANE INKRET, ŠENČUR; MAJDA MAJCEN, SENOVO; KOLOMAN GAŠPAR, LJUBLJANA; DRAGICA LORBER, BREŽICE; NIKA TODOROV, TREBNJE; NINA BOJANC GRADIŠAR, NOVO MESTO; MILAN PONDELEK, LJUBLJANA; TEREZIJA KRIVEC, MEŽICA; MIROSLAV KONDA, SEMIČ; JOŽICA LINDIČ, NOVO MESTO; JOŽICA GOMBOC, DOMŽALE; BRANE ŠKRABA, RADOMLJE; FRANC ČREŠNAR; ZREČE; MIRANA MARŠIČ, GRAČIŠČE; NATAŠA CEROVŠEK, ŠMARTNO OB PAKI; ŠTEFANIJA ŠPRUK, LJUBLJANA; DANIJEL RINC, ŠKOFJA VAS; ANA GOVEKAR, SEVNICA; MARINKO GAVRIČ, DOMŽALE; SIMONA GRGUREVIČ, KROPA; MARIJA PIRNAR, KOČEVJE; DAŠA POTOČNIK, BLED; FRANC SELJAK, IDRIJA; BRANKO NOVAK, LENDAVA; TOMAŽ KUHAR, MURSKA SOBOTA; IVANKA GRAJFONER, SLADKI VRH; PETER PUŠNIK, OŽBALT; LUDVIK GLAVAČ, MAVČIČE; LJUBA BRAJNIK, NAKLO; FRANC MERC, MARIBOR; MAJDA TRSTENJAK, MARIBOR.

 

NAGRAJENCI MESECA JANUARJA 2017

1. nagrada (3.000 €): VANJA ŠTEFANČIČ, POLZELA;

2. nagrada (500 €): MARGARETA GORUP, PREDDVOR;

3. - 5. nagrada (200 €): LAURA KRANER, SV. JURIJ OB ŠČAVNICI; MATEJ MOLAN, KRŠKO; SILVESTRA ZAVRŠNIK, MIREN;

6. - 100. nagrada (20 €): MIRO DOLTAR, ČRNOMELJ; NEVENKA ŠABIČ, DVOR; MARIJA MODRIJAN, LAZE V TUHINJU; ANDREJ KOŠIČ, NAKLO; DRAGICA VODLAK, BRASLOVČE; MARJANKA LOPATIČ, KRŠKA VAS; VERA ŽELODEC, MARIBOR; JOŽE AGNIČ, JESENICE NA DOLENJSKEM; IVAN KRIŽAN, GRADAC; PETER VREČKO, GROBELNO; DARINKA DRAGAN, TRŽIČ; ANDREJ ŽELEZNIK, TRBOVLJE; ŽELJKO MIKANEC; DOMŽALE; ISTOK KOCET, KOBILJE; MIRA RUS, KOČEVJE; JANEZ BENEDIČIČ, ŠKOFJA LOKA; MILENA MALNAR, IG; HELENA OŠLAK, ČRNA NA KOROŠKEM; BRATISLAV BUCO ROGULJIČ, KRŠKA VAS; SILVA RAJER, LJUBLJANA – ČRNUČE; ELVIRA ŠTRUKLEC, MENGEŠ; FRANČIŠKA VILČ, POLZELA; MIROSLAV KRESNIK, ZGORNJA LOŽNICA; MARIJA MERC, SLOVENJ GRADEC; ZDENKA DOMAJNKO, ŠENTJUR; DRAGICA KERNC, LJUBLJANA; ELIZABETA BOŽIČ, LJUTOMER; KATJA BILIČ, LJUBLJANA; JURIJ ŠALEHAR, CERKNICA; MILAN MIKLAVČIČ, ŽIRI; NADA KMET, DOL PRI HRASTNIKU; TJAŠA ŠTAMCAR, VIŠNJA GORA; MIRAN ŽILNIK, KOMENDA; MIRAN JEREB, KAMNIK; MARIJA JELENIČ, ČRNOMELJ; KATARINA ZARNIK, KOMENDA; ALOJZIJA HVALA, SAVA; KARIN RIHAR, POLHOV GRADEC; FRANC ŠPEC, SEVNICA; MITJA TREBEC, RAKEK; LOJZE SEMENIČ, VODICE; SLAVKO BREŠAN, ŠKOFJA VAS; ZVONKA AUER, MARIBOR; BOJAN BLAŽON, MOST NA SOČI; DARINKA SUSIČ, NOVA GORICA; SILVA ČIČAK, MARIBOR; JANEZ ŠEGA, LJUBLJANA; MILICA KLISARIĆ, VELENJE; ANA MARIJA KORUN, PREBOLD; BRANE TOMŠIČ, MENGEŠ; MARTINA SLAKONJA, BREŽICE; GABRIELA FERLIN, VELENJE; HELENA OBRAN, ŠTORE; ANDREJ KAVČIČ, KRIŽE; DRAGO KRESNIK, MUTA; MARGARETA MALUS, BIZELJSKO; IRENA MLAKER, ŠMARJE PRI JELŠAH; MARCEL VOGELNIK, ŽIROVNICA; ROZIKA JANOTA, RAVNE NA KOROŠKEM; SONJA DJUZIČ SAMARDŽIJA, IG; ZDENKA ZABUKOVEC, TURJAK; BARBARA VUTE, PTUJSKA GORA; ANTON BORŠIČ, RUŠE; NAJA RUČIGAJ, LJUBLJANA – DOBRUNJE; IZA KRAPENC, LJUBLJANA; VIKTOR BALON, BIZELJSKO; AVGUSTA RAVNIK, LJUBLJANA; ORJANA UGRIN, ANKARAN; MITJA GORNJAK, GORNJA RADGONA; ANTONIJA STEKLAČIČ, ŠMARJE – SAP; MARJAN LAMPREHT, SELNICA OB DRAVI; VALERIJA PODGORŠEK, BISTRICA OB DRAVI; MARTIN HOČEVAR, TREBNJE; MARJAN ČUJEŠ, PREVALJE; ANICA TOMELIČ, LJUBLJANA; FRANC PRŠA, LENDAVA; KRISTIJAN ROBIČ, RUŠE; ALENKA DIMIC, DOMŽALE; JASNA BRUNSKOLE, GORNJA RADGONA; LUJ VIČIČ, MARIBOR; EDVARD ŠRIBAR; LESKOVEC PRI KRŠKEM; NEVENKA ŠTURM, NOVA GORICA; MILOŠ VODOPIVEC, BRANIK; IVAN ŠKUFCA, RADOVLJICA; MARIJA TIVAN, LOGATEC; SLAVKO KUSTEC, ČRENŠOVCI; FRANC STRAŠEK, CELJE; ANDREJA GAŠPER, RAVNE NA KOROŠKEM; DANIELA GOLOB, BEGUNJE NA GORENJSKEM; ROK DRENIK, MIRNA PEČ; TATJANA GOLIČIČ, ŠKOFJA LOKA; MIRO TOLAR, STRAŽA; ALOJZ PŠAKER, LJUBLJANA – ČRNUČE; KRISTINA BERLIČ, PRAGERSKO; ALOJZ STRŽINAR, ŠKOFJA LOKA.

 

NAGRAJENCI MESECA DECEMBRA 2016:

1. nagrada (3.000 €): VOJKA CELIN, ILIRSKA BISTRICA;

2. nagrada (500 €): MIRA SOK, VELIKA NEDELJA;

3.-5 nagrada (200 €): MILENA STRAJNAR, ZABUKOVJE;  MARIJA TARMAN, CERKLJE NA GORENJSKEM;  LUCIJA KLAVORA, TOLMIN;

6 - 100. nagrada (20 €): IVAN GLOBOČNIK, KOTLJE; IRENA KRANJC, KRANJ; ŠTEFANIJA TOPLIŠEK, MEŽICA; JAKOB LAVRIŠA, KOČEVSKA REKA; DARKO VRABIČ, POLZELA; NADA KOŠIČ, JESENICE; ŠPELA ROJC, BREZOVICA PRI LJUBLJANI; STANE GROŠELJ, LJUBLJANA; NIKO MALACKO, VRHNIKA; IVANA JAUŠOVEC, GORNJA RADGONA; STANE SELJAK, IDRIJA; MARIJA KOLETNIK, GROSUPLJE; MARIJA POBERŽNIK, LJUBLJANA; JASMINA VIDMAR, COL; FANI MRAK, KRANJ; VALENTINA PILAR, LJUBLJANA; PAVLA GREGORIČ, KAMNIK; NADJA PETROVIČ, LESCE; ŠTEFANIJA JESENOVEC, KRANJ; BOŽIDAR DRAKSLER, MAVČIČE; BREDA VEBLE, TREBNJE; FRANC ŠTANGL, LJUBLJANA; IVAN HRASTNIK, PODVELKA; LJUDMILA VALIČ, LJUBLJANA; VILJEM ŠOBER, TRŽIČ; TADEJ LEBAN, SOLKAN; DRAGO MAHORKO, SLOVENSKA BISTRICA; HELENA IVANUŠ, OREHOVA VAS; FRANC LEBIČ, TRBOVLJE; JANKO DROFENIK, LIBELIČE; DUŠAN KORUZA, LJUBLJANA; MARIJA KNEZ, HRASTNIK; MIHAEL OPARA, SEČOVLJE; BARICA LUŽNIC, PTUJ; MARKO FABRICIO, NOVA GORICA; ELZA SREBRE, ČRNA NA KORŠKEM; IGOR HORVAT, CELJE; LIDIJA MIKLAVČIČ, PODNART; MILENA ŽNIDARŠIČ, SEVNICA; MIRA MACUR, CELJE; JUSTINA RAJTER, KAMNIK; VERONIKA PEZDIRC, ČRNOMELJ; MOJCA KOPAČ, LJUBLJANA; KRISTINA MLINAR, KRANJ; ANICA GROŠELJ; KROPA; JOŽE MRAZ, KRESNICE; SONJA PERŠA, SV. JURIJ OB ŠČAVNICI; MAGDA MIHELIČ, MUTA; CVETKA TURK, DOBRNA; ADRIANA LOGAR, IDRIJA; MILENA BREZOVNIK, ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU; ERIK AMBROŽIČ, VIPAVA; ANICA POLJANŠEK, IDRIJA; JOŽE FAJFAR, PODNART; MATJAŽ TURK; LJUBLJANA; MARIJA KLAJDERIČ, PTUJ; VESNA LIPOVŠEK, POLZELA; DAMJANA TOPLAK, KOPER; MILENA KRIVEC, DOL PRI LJUBLJANI; FRANC HÜLL, ROGAŠOVCI; EDVARD VIRANT, VELIKE LAŠČE; PAVLA CIMERMAN, LJUTOMER; JOŽICA PODKRIŽNIK, ŠENTJUR; KRISTINA ŠTEFANČIČ, KIDRIČEVO; ZVONE HODNIK, TRBOVLJE; JANEZ GRUDEN, MEDVODE; IVAN HRAŠAN, PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU; RADOMIRA KODER, NOVA GORICA; ZDENKA MIHALIČ, KOPER; MIRA BORIŠEK, ZAGORJE OB SAVI; TAJANA KRAMER, CELJE; OLGA ZUPAN, MEDVODE; IVAN KOS, ZAGORJE OB SAVI; BISERKA PETKOVIĆ, MARIBOR; ROK KAVČIČ, ŽELEZNIKI; FRANČIŠKA LIKEB, BRASLOVČE; DAVORIN OJSTERŠEK, VELENJE; ZOFIJA PEČOLAR, RAVNE NA KOROŠKEM; ANA RIGLER, VELIKE LAŠČE; VOJKO GORENC; DOMŽALE, OLGA SULIČ, NOVA GORICA; CIRILA BERGANT, KAMNIK; ANA MÜLLER, ČRNOMELJ; TILKA STREHAR, BELTINCI; MOJCA NABERNIK, SLOVENJ GRADEC; SILVA ŠIVEC, SLOVENJ GRADEC; BOJAN DRAGAR, HRASTNIK; KAROLINA KOVAČ, LJUBLJANA – ČRNUČE; CIRIL PIŠEK, PTUJ; MELITA KRAJNC, LAPORJE; DOROTEJA ČEH, DOBRNA; MARTINA GOLJEVŠEK, NOVA GORICA; ANA FRIC, ŠKOFJA LOKA; POLONCA KOGOVŠEK, NOTRANJE GORICE; PETER ŠRAJ, BELTINCI.  

 

NAGRAJENCI MESECA NOVEMBRA 2016:

1. nagrada (2.000 €): TOMAŽ KIRM, ŠMARJE - SAP;

2. nagrada (500 €): SILVANA LEKŠE, LJUBLJANA;

3. nagrada (250 €): TINA VIDEMŠEK, ŠOŠTANJ;

4. - 25. nagrada (25 €): MARIJA JEROMEL, KAMNICA; DARINKA LIČEN, KOPER; NADA ŠTAVDOHAR, NOVO MESTO; MARJETA FUJS, MAČKOVCI; MILKA ARKO, ŠKOFLJICA; BRIGITA BADALIČ, ŠEMPAS; MARIJA JERIČ, GABROVKA; MARIJA ŠLEBIR, STAHOVICA; VINCENCIJ AVSEC, STARI TRG PRI LOŽU; ALOJZ ERŽEN, CERKNICA; SIMONA BASTAŠIČ, ROGAŠKA SLATINA; ZDENKA MUNĐAR, LJUTOMER; MARTIN PRAVDIČ, MURSKA SOBOTA; OTMAR RIVA, CELJE; IRENA URŠNIK, RAVNE NA KOROŠKEM; ANDREJKA MOČNIK, LJUBLJANA; ZLATA KOPRIVC, LJUBLJANA; MARIJA LAH, PRAGERSKO; JOŽICA KRAJNČIČ, PTUJ; MARIJA BABIČ, KRANJ; SILVANA NOVINEC, KRANJ; FRANC - BRANKO MOČNIK, LJUBLJANA.

 

NAGRAJENCI MESECA OKTOBRA 2016:

1. nagrada (2.000 €): FERDINAND PIHLAR, MURSKA SOBOTA;

2. nagrada (500 €): ŽELJKO ČERNJAVSKI, LENDAVA;

3. nagrada (250 €): MARIJA HRUP, ROGAŠKA SLATINA;

4. - 25. nagrada (25 €): ANJA GORENC, TRBOVLJE; BLAGOJE ARSIĆ, BOROVNICA; PETER TUŠ, MARIBOR; VESNA VIČIČ, LJUBLJANA; MAGDA DOBNIKAR, SLOVENSKA BISTRICA; GORAN MAČEK, BODONCI; ZLATKA ZAGOZDA, CELJE;  BRITIGA POLEGEG, MARIBOR; MARJANA VRHOVNIK, MENGEŠ; INGE VOGME, MARIBOR; OLGA SOTOŠEK, KOPRIVNICA; NERINA  KRAMERŠTETER, PORTOROŽ; IRENA JAN, MARIBOR; ZORKO KENDA, NOVA GORICA; ANITA CAR, PUCONCI; ALEXANDER BRUNEC, BELTINCI; MARJETA GLAŽAR, HRUŠEVJE; TINA KARNET, LUMBUŠ; CECILIJA KOMARICA, RAVNE NA KOROŠKEM; TOMAŽ MIKLAVC, MISLINJA; MILENA AVŠIČ, JESENICE NA DOLENJSKEM; RADKO GREGL, MARIBOR.

 

NAGRAJENCI MESECA SEPTEMBRA 2016:

1. nagrada (2.000 €): MARIJA VOGRINEC, ZAVRČ;

2. nagrada (500 €): ALEN PŠUNDER, MIRNA;

3. nagrada (250 €): ANTONIJA KOZOLE, SENOVO;

4. - 25. nagrada (25 €): MARIJA KOMAR, GORNJI GRAD; JOŽE URŠIČ, NOVA GORICA; HELENA KUČIČ, KAMNA GORICA; POLONCA ROZMAN, LAŠKO; MATILDA NARALOČNIK, ŠOŠTANJ; JANKO LESNIK, PTUJ; VESNA ORNIK, VOLIČINA; FRANC CVENK, POLZELA; LUKA PEČNIK, RAVNE NA KOROŠKEM; DANICA ŠIMUNIČ, MARIBOR; PETRA VOGRIN, VRANSKO; JOŽICA MOŽE, OTOČEC; MARIJA MEGLIČ, TRŽIČ; BREDA POHAR, BREŽICE; DRAGO SOJER, MARIBOR; ANGELA LENASSI, RAVNE NA KOROŠKEM; INES KNUPLEŽ, OPLOTNICA; ANDREJA RADOVANOVIČ, STAHOVICA; IDA DOLINAR, LAŠKO; STANISLAVA OCEPEK, LAŠKO; MARJAN HAUPTMAN, ŽALEC; IRENA TOMEC, HORJUL.

 

NAGRAJENCI MESECA AVGUSTA 2016:

1. nagrada (2.000 €): IZA KOTNIK JESIH, KOPER;

2. nagrada (500 €): ERIKA KEREC, ZGORNJA BESNICA;

3. nagrada (250 €): DRAGO VERBEK, ZGORNJA POLSKAVA; 

4. - 25. nagrada (25 €): MARIJAN KLEMENT, GRAD; VESNA ZAJC, RIBNICA; ALEKSANDRA MARINKOVIČ, MARIBOR; ROK KOLAR, IZLAKE; TINA RAJŠP, BISTRICA OB DRAVI; HELENA CIZELJ, LJUBLJANA; KAROLINA KOVAČ, LJUBLJANA - ČRNUČE; MILAN KORES, MARIBOR;  ANDREJA ŠLICHTHUBER, BELTINCI;  ROMEO FONTANOT, ANKARAN; INES VURCER, CERKNICA; BLAŽ HROPOT, CELJE; MARJAN TOME, MORAVČE; MARIJA RIZVIČ, HRASTNIK; PAVLA PRESTOR, ZIDANI MOST; ŠTEFAN ROŽMAN, LENDAVA; MARIJA ČIMŽAR, KRANJ; TATJANA TREBEŽNIK, LJUBLJANA; ANDREJA LAZAREVIĆ, MEDVODE; PETRA ŠTRUS, ŠMARTNO PRI LITIJI; NINA DRAŽOVIČ, LJUBLJANA; STANE KERSNIČ, RIBNICA.

 

NAGRAJENCI MESECA JULIJA 2016:

1. nagrada (2.000 €): MARKO MALNAR, KAMNA GORICA;  

2. nagrada (500 €): NEVA PAVŠIČ, NOVA GORICA;

3. nagrada (250 €): MATEVŽ GANC, VIDEM-DOBREPOLJE;

4. - 25. nagrada (25 €): VLADIMIRA OBERSTAR, KOČEVJE; ŠTEFKA PODRŽAJ, ŠKOFLJICA; ANICA BORŠTNAR, TREBNJE; BRANKO FLAJSINGER, PTUJ; MILICA PROSTRAN, TRZIN; PETRA GRM, LJUBLJANA; MARJAN GRIS, BOROVNICA; FRANČIŠKA STOPAR, ŠMARTNO PRI LITIJI; SLAVKO ZALAR, CERKNICA; MARTA DUNČIČ, LJUBLJANA; SLAVI CAFUTA, VRHNIKA; VILKO KOROŠEC, TREBNJE; MARIJA OBLAK, JESENICE; JOŽE ŠVENT, VELENJE; LIDIJA AMBROŽIČ, NOVA VAS; ROZALIJA BRATINA, DOBRAVLJE; JOŽEFA MAKOSKA, KOPER; JOŽE SLUGA, DOBRNA; MILENA ANDREJKA, DOMŽALE; DRAGO KAVAŠ, BELTINCI; JOŽE BALOH, LJUBLJANA; KLARA ZADRAVEC, MEDVODE.

 

NAGRAJENCI MESECA JUNIJA 2016:

1. nagrada (2.000 €): MARINKA RESNIK, KRANJ;

2. nagrada (500 €): MARTINA LOBODA, RIBNICA;

3. nagrada (250 €): BERNARDA BREZOVAR, VRHNIKA;

4. - 25. nagrada (25 €): MILAN SAVIČ, KRANJ; JOŽEF GLINŠEK, PETROVČE; EDO ŠTAMIC, BRASLOVČE; SIMON SIMČIČ, ILIRSKA BISTRICA; VERONIKA MEH, RAVNE NA KOROŠKEM; MITJA KOMAR, JESENICE; TATJANA OREL, ŽUŽEMBERK; HEDVIKA HORVAT, BLEJSKA DOBRAVA; JANEZ KOVAČ, KRANJSKA GORA; MARJAN POVHE, MARIBOR; EDVARD MARCOLA, KOBARID; NEVENKA GLUNEC, MARIBOR; TATJANA ARH, LJUBLJANA; MIRA NOVAK, GRADAC; MATILDA JAKOPIN, MARIBOR; VESNA ČERNE, ŠTANJEL; ANTON LORENČAK, ŠMARJE PRI JELŠAH; SILVA GRABENŠEK, LJUBLJANA; MARIJA BOŽIČ, ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI; BOGOMILA MANFREDA, MOST NA SOČI; DARINKA VAJDIČ, MARIBOR; DANICA CERKOVNIK, ZGORNJE GORJE.

 

NAGRAJENCI MESECA MAJA 2016: 

1. nagrada (2.000 €): HEDVIKA VIDEČNIK, ZREČE; 

2. nagrada (500 €): METKA PIBERČNIK, MIKLAVŽ PRI ORMOŽU; 

3. nagrada (250 €):  MANJA ISKRA, ILIRSKA BISTRICA; 

 4. - 25. nagrada (25 €): ANTONIJA RESMAN, VELENJE; ERIKA MUZLOVIČ, RUŠE; JANEZ RAMŠAK, ČRNA NA KOROŠKEM; IRENA ŽNIDARŠIČ, KRANJ; MARIJA ŠTERK, NOVO MESTO; MATEJA ZUPANEC, TRBOVLJE; IVAN BARIČ, ČRNOMELJ; LIDIJA LINDIČ, ŠMARJEŠKE TOPLICE; MARIJA ČERNJAČ, POSTOJNA; MARIJA ŠKRUBEJ, LJUBLJANA; STANISLAV NOVAK, MARIBOR; RADO SNEDIC, ŠENČUR; MATEJA PODVRATNIK, NOVA CERKEV; DUNJA REMIC, TRZIN; AVGUST JEREBIČNIK, KOČEVJE; MIHAELA JAMNIK, KRŠKO; BOŽA POVALEJ, VRANSKO; BERNARDA MIŠIČ, CERKNICA; TATJANA POTOČNIK, PTUJ; JELKA FUNTEK, ORMOŽ; EDVARD PUNTAR, DIVAČA; ZVONKA MAKUC, MARIBOR.

 

NAGRAJENCI MESECA APRILA 2016:

1. nagrada (2.000 €): SIMONA CIMPERMAN, NOVO MESTO;

2. nagrada (500 €): MARTINA JELEN, VIDEM PRI PTUJU;

3. nagrada (250 €): ALOJZIJA PLESTENJAK, ŠKOFJA LOKA;   

4. - 25. nagrada (25 €): PAVLA JURKOŠEK, HRASTNIK; JANEZ PLANINC, SENOVO; DUŠANKA TOMIĆ, ČRNOMELJ; ANA PEČNIK, KOPER; MARUŠKA TANJA GOSLER, IDRIJA; NIKA VIDMAR, CERKNO; VIKI KAVŠEK, ZAGORJE OB SAVI; SAMO VONČINA, SLOVENJ GRADEC; MARJETA KUČAN, LJUTOMER; NATAŠA KRUPENKO, LJUBLJANA; ANGELA KAMNIKAR, BEGUNJE NA GORENJSKEM; JOŽEFA (PEPCA) FLAJMIŠ, SLOVENJ GRADEC; ZLATA MRAMOR, LJUBLJANA; LOJZKA TALER, ZGORNJE GORJE; MILENA KEUC, LJUBLJANA; VINCENC ŠTUPAR, LJUBLJANA – ČRNUČE; AJDA BLAŽIČ, KOČEVJE; BOŠKO ČIČIČ, LJUBLJANA; IVANKA TOMAŽIČ, ŠMARTNO PRI LITIJI; MILENA WOLF, BOHINJSKA BISTRICA; DUŠAN KEJŽAR, BOHINJSKA BISTRICA; MILENA PETROVIČ, RADOVLJICA. 

 

NAGRAJENCI MESECA MARCA 2016:

1. nagrada (2.000 €): JASMINKA U. KASTELIČ, LJUBLJANA - POLJE;

2. nagrada (500 €): STANISLAV FREŠER, PRAGERSKO;

3. nagrada (250 €): ANKA PAVŠIČ, IZOLA;  

4. - 25. nagrada (25 €): MATEJA NOVAK, DOB; ZDENE MAVRI, TRŽIČ; TATJANA ARČAN, ŠMARTNO OB PAKI; ALBERT VERHOVNIK, PRAGERSKO; JOŽEF ULAGA, TEHARJE; LEOPOLD LOGONDER, ŠKOFJA LOKA; TEREZIJA TERPLAN, MURSKA SOBOTA; SAŠA GOMBOC, MURSKA SOBOTA; HEDVIKA MEŠKO, PODGORCI; MILENA MICIN, HRASTNIK; MARTA KUZMIČ, PUCONCI; SLAVKA LIČEN, CERKNICA; TATJANA KMETIČ, HRASTNIK;  AVGUŠTIN VUZEM, IVANJKOVCI; ALENKA MIŠA TOPLAK, PREDDVOR; MARJANA MODIC, ILIRSKA BISTRICA; GREGOR GAŠPARIČ, ZREČE; ŠTEFAN GRABAR, MURSKA SOBOTA; MAJDA LAHOVNIK, MARIBOR; TATJANA HUMAR, IDRIJA; JOŽE LAMPER, GRIŽE; DANICA MUHIČ, JESENICE.

 

NAGRAJENCI MESECA FEBRUARJA 2016:

1. nagrada (2.000 €): IRENA MIHELAČ, BLED;

2. nagrada (500 €): ANICA GRIL, LJUBLJANA;

3. nagrada (250 €): JANEZ KENK, VRHNIKA;  

4. - 25. nagrada (25 €): FLORIJAN MASELJ, LUKOVICA; MARTINA PIRIH, LOG PRI BREZOVICI; SILVO ŽVEPLAN, ŠKOFJA VAS; DRAGO BRENČIČ, LJUBLJANA; MARTINA MARCEN, PREBOLD; OLGA PELCL, MARIBOR; VID URH, RADOVLJICA; LIDIJA FORŠTNARIČ, PTUJ; HELENA SERČIČ, MARIBOR; SAŠO PAJNTAR, LJUBLJANA; NATAŠA CIGLAR, PTUJ; DANIJEL KLAMPFER, LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU; JELKA MRŠIČ, NOVO MESTO; SABINA ANDERLIČ, ŠENTRUPERT; NATAŠA DAMJANOVIČ, NOVO MESTO; ŠIMEN ROŽMANEC, VRHNIKA; MATEJ FINK, NOVO MESTO; BRANKA KOVAČIČ, KOČEVJE; SONJA MARŠIČ, KOPER; MILOJKA LEMUT, AJDOVŠČINA; ANGELA ŠLEBNIK, DRAVOGRAD; SANJA SEKOVANIĆ, BRASLOVČE.

 

NAGRAJENCI MESECA JANUARJA 2016:

1. nagrada (1.200 €): STOJAN  LAZAR, KANAL;

2. nagrada (560 €): JANEZ LOPATIČ, TRZIN;

3. nagrada (180 €): MIRKO ŽNIDARŠIČ, STRANICE;  

4. - 13. nagrada (60 €): URŠKA SMREKAR, DOMŽALE; MARJAN WINKLER, RAKEK; EMIL FILIPIČ, ILIRSKA BISTRICA; ANJA SIMOVIČ, LJUBLJANA;  BOŽIDAR (DARKO) MAROLT, VRHNIKA; BEBA POLIMAC, LJUBLJANA; SONJA ROT, LJUBLJANA; JOŽICA OGRINC, MARIBOR; MILENA DRNOVŠEK, ZAGORJE OB SAVI; BLANKA BOKAL, TROJANE;

14. - 20. nagrada (2 KUHARSKI KNJIGI):  BOŽA ČUK, AJDOVŠČINA; BOŽA ROZMAN, ILIRSKA BISTRICA; IVAN PILKO, PREBOLD; ALJOŠA LAH, ŠENTJUR; IVAN KOLAR, LITIJA; VALERIJA ZUPAN, VRANSKO; ŠTEFAN SAPAČ, ZAGORJE OB SAVI.

 

NAGRAJENCI MESECA DECEMBRA 2015:

1. nagrada (1.200 €): IGOR ZAJC, LJUBLJANA - ŠMARTNO;

2. nagrada (560 €): JANEZ ŠPRAH, KIDRIČEVO;

3. nagrada (180 €): STANE PIRNAT, KRANJ;  

4. - 13. nagrada (60 €): ANDREJA LOMBAR, PREDDVOR; EVGEN IVANC, LJUBLJANA; IVO GRIVIČ, CELJE; PETER KOVAČ, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU; MARIJA MUHA, ILIRSKA BISTRICA; MARTINA AVBAR, ŠMARJEŠKE TOPLICE; FRANC TALABER, MAČKOVCI;  JOŽE BALAŽIC, MISLINJA; JANJA JAKLJIČ, METLIKA; ROMAN KOFOL, MOST NA SOČI;

14. - 20. nagrada (2 KUHARSKI KNJIGI): ZDENKA STERNIŠA; MARIBOR; ROMAN KAJTNA, ZAGORJE OB SAVI; FRANC MARINČEK, ŠENTVID PRI STIČNI; METKA RAČIČ, KRŠKO; MILADA PRAJNČ, MARIBOR;  JANA LONČAR, LJUBLJANA; VERA OBRANOVIČ, LJUBLJANA.

 

NAGRAJENCI MESECA NOVEMBRA 2015:

 1. nagrada (1.200 €): NEVENKA ZIDAR, KOPER;  

2. nagrada (560 €): IGOR ŽIVKOVIČ, NOVO MESTO;

3. nagrada (180 €): PRIMOŽ SIMONIČ, ŠMARJE-SAP;  

4. - 13. nagrada (60 €): ANGELA ŠTRAUS, MENGEŠ; EMA ŠPAJZER, DOL PRI HRASTNIKU; INGRID  HORN KRPIČ, LJUBLJANA; MAJDA LOVŠIN, RIBNICA; MARIJA LAVRAČ, TROJANE; DUŠAN SVETIČIČ, CELJE; ANA ŽITNIK, GROSUPLJE; VIKTOR STRAŽAR, HRASTNIK; DRAGOTIN KARDOŠ, LJUBLJANA; ANGELCA LEKAN, BREZOVICA;

 

14. - 20. nagrada (2 KUHARSKI KNJIGI: JEDI Z ŽARA in ZELENJAVA): IVAN REBOLJ, LITIJA; SONJA REPNIK, OREHOVA VAS; MILICA DROLJC, LJUBLJANA; JOŽEF OMERZEL, METLIKA; RENATA VIDMAR, IDRIJA; EDVARD ŽLIČAR, PREBOLD; JOLANDA GRERORIČ, AJDOVŠČINA.

 

NAGRAJENCI MESECA OKTOBRA 2015:

1. nagrada (1.200 €): MARKO ROSULNIK, KRANJ;  

2. nagrada (560 €): ŽELJKO ČERNJAVSKI, MEDVODE;

3. nagrada (180 €): STANISLAV ŠIŠKO, LJUBLJANA;  

4. - 13. nagrada (60 €): KATARINA SKOK, SPODNJA IDRIJA; SILVA PALIR, GROBELNO; ACA JUSTIN, LJUBLJANA – ŠENTVID; ADRIJANA STANIČ ZIMIC, ŠEMPETER PRI GORICI; PETER ČAMERNIK, LJUBLJANA – ČRNUČE; ALOJZ SAVŠEK, LITIJA; TAMARA OBROVNIK, ZREČE; BOŠTJAN BERGANT, ŠKOFJA LOKA; TANJA PIBER, BLED; OLGA MACUN, LJUBLJANA;

14. - 20. nagrada (2 KUHARSKI KNJIGI: JEDI Z ŽARA in JEDI IZ PEČICE): IRENA NAGLIČ, ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU; TIJANA LAMUT, SPODNJI DUPLEK; ALOJZIJA HORVAT, ROGATEC; ROMAN STOJNŠEK, ROGAŠKA SLATINA;  JUDITA MILIČIČ, ZGORNJE GORJE; ANICA TEPEŠ, ROGATEC; MARE STRGAR, LJUBLJANA.  

 

 

NAGRAJENCI MESECA SEPTEMBRA 2015:

1. nagrada (1.200 €): ALEŠ HUBER, LJUBLJANA – POLJE;  

2. nagrada (560 €): PETER JUŠKOVIĆ, ZREČE;

3. nagrada (180 €): VANJA GREGORIČ, IG;  

4. - 13. nagrada (60 €): MATEJ MOTOH, CELJE; HELENA BOBIČ, LJUBLJANA – ČRNUČE; ANA SIMONČIČ, ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI; SILVO GORJAN, LAZE V TUHINJU; MILENA HUSSSU, GROBELNO; VLADIMIR GREGORIČ, LJUBLJANA; MARJETA BOŽIČ, LAŠKO; MIRAN ROZMAN, ZGORNJE GORJE; PATRICIJA AGNIČ, NOVO MESTO; IVANA PELKO, KRANJ;

14. - 20. nagrada (2 KUHARSKI KNJIGI: JEDI Z ŽARA in JEDI IZ PEČICE): ZDRAVKO KELIH, LESCE; STANKO PUČNIK, SLOVENSKE KONJICE; ANA SUŠEL, MEŽICA; MIRA KMETIČ, ZAGORJE OB SAVI; CVETKA JAVORNIK, PODPLAT; HELGA TORIČ, LIMBUŠ; MOJCA BRECL, VOJNIK.       

 

NAGRAJENCI MESECA AVGUSTA 2015:

1. nagrada (1.200 €): ALENKA POTOČNIK, BRASLOVČE;  

2. nagrada (560 €): DUŠAN FRIC, GORNJA RADGONA;

3. nagrada (180 €): STOJAN FIŠER, DRAVOGRAD;  

4. - 13. nagrada (60 €): OLIVIJA MARINKOVSKI, PODNART; NIVES ERZNOŽNIK, MARIBOR; ANDREAS SEIDL, ZGORNJA VELKA; ILIJA STOLIČ, LJUBLJANA; EMA POGORELC, RAVNE NA KOROŠKEM; EMA BELEC, MURSKA SOBOTA; MATEJA KUNST, DOMŽALE; NEJC PETERLIN, RIBNICA; MIRA PODBELŠEK, KOMENDA; BOŽANA NOVARLIČ, BOROVNICA;

14. - 20. nagrada (2 KUHARSKI KNJIGI: JEDI Z ŽARA in JEDI IZ PEČICE): MARIJA SEREC, MURSKA SOBOTA; FANIKA PREVEC, STARI TRG PRI LOŽU; JOŽICA MLAKAR, LOČE; SLAVKA ZUPAN, LJUBLJANA; DOROTEJA KUNSTELJ, JESENICE; DRAGICA KUPLEN, MAČKOVCI; NINA CANKAR, LJUBLJANA.       

 

 

NAGRAJENCI MESECA JULIJA 2015:  

1. nagrada (1.200 €): DRAGANA JURIĆ, SEČOVLJE;  

2. nagrada (560 €): MIHAELA ROSENSTEIN JENIČ, ŠENTJUR;

3. nagrada (180 €): MARIJA KRŽAN, KRANJ;  

4. - 13. nagrada (60 €): MUSTAFA SARAJLIĆ, LJUBLJANA; ERIK KUPER, LJUBLJANA; MARIJA KRAMBERGER, SVETI TOMAŽ; ALOJZ HRIBERŠEK, MURSKA SOBOTA; DRAGOSLAV ŠULIGOJ, NOVA GORICA; DARINKA ROUS, LJUBLJANA; SILVANA DJURANOVIĆ, ILIRSKA BISTRICA; ANDREJ KNIPLIČ, SUHOR; HELENA KOSEC, SMLEDNIK; PERO BUKOROVIČ, VELENJE;

 

14. - 20. nagrada (2 KUHARSKI KNJIGI: JEDI Z ŽARA in JEDI IZ PEČICE): MARIJA ZORMAN, TRŽIČ; DANICA SKOK, KIDRIČEVO; GORAZD FERTIN, MEDVODE; HERMAN BOKAN, TIŠINA; TANJA KARNIČNIK, RADLJE OB DRAVI; MITJA CUDER, SOČA; KSENIJA BLAŠKO MOLEK, ŠEMPETER PRI GORICI.       

 

NAGRAJENCI MESECA JUNIJA 2015:

1. nagrada (1.200 €): BRANKA PAVLOVČIČ, MOJSTRANA;  

2. nagrada (560 €): VALENTINA POGORELC, LJUBLJANA;

3. nagrada (180 €): MARIJA LETNAR, KOMENDA;  

4. - 13. nagrada (60 €): FRANC GARANTINI, DRAGATUŠ; DARJA PODGORNIK, BLED;  VLASTA LEGAT, LJUBLJANA; MARKO KADILNIK, BOŠTANJ; ALENKA BOLTIN, LJUBLJANA; MILAN KOZOMARA, CELJE; NASTJA GRUBAR, JESENICE NA DOLENJSKEM; DOROTEJA BALAŽIC, TURNIŠČE; JOŽE (JOŽI) ŽULIČ, KOMENDA; MATEVŽ JENKOLE, KRANJ;     

14. - 25. nagrada: 2 KUHARSKI KNJIGI: JEDI IZ ŽARA in JEDI IZ PEČICE: MARIJA ŠIROVNIK, BLED; ZLATA GERM, LJUBLJANA; ANA LAZAREVIĆ, GRIŽE;  MARIJA CERKVENIK, STARI TRG PRI LOŽU; VLASTA GRAČNER, HRASTNIK; ALMA JEZERŠEK, KOZINA, CIRILA DOMJAN - LENIČ, PREDDVOR; MARJETA KRADIJAN, LJUBLJANA; MAGDALENA KRNC, IG; ADI JAMŠEK, TRBOVLJE; ANDREJA PUCELJ, KOPER; VERA RADIČ, HRASTNIK. 

 

NAGRAJENCI MESECA MAJA 2015:

 1. nagrada (1.200 €): DAMJANA COLARIČ, NOVO MESTO;

2. nagrada (560 €): FRANC KEGU, PETROVČE;  

 3. nagrada (180 €): DENIS VINKOVIČ, TIŠINA;

 4. - 13. nagrada (60 €): DARJA KURTOVIĆ, SEŽANA; MARIJA ŠTALEKER, VELENJE; MARIJA KOZINA, RIBNICA;  BOŠTJAN BIZJAK, PIRAN; SIMON GRUM, SLOVENSKA BISTRICA; MARKO VRABL, MARKOVCI; KATARINA GAL, LENDAVA; KARMEN FRAS, VELENJE; MARIJA LOGAR, IDRIJA; ANTONIJA KLEMENČIČ, MURSKA SOBOTA;

 14. - 25. nagrada: 2 KUHARSKI KNJIGI: DIVJAČINA in JUHE: DANICA COKAN, ŽALEC; MARIJANA FEKONJA; GORNJA RADGONA; FRANC REPINA, ŠMARTNO PRI LITIJI; FRANC MÜLLNER, ŠKOFJA LOKA; MAJDA PELCL, SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH; MARJAN POVH, PUCONCI; SILVA PERLA, GORNJA RADGONA;  VIDA DOBRIN, TRŽIČ; ANA PLANINC, SENOVO; EGON DROFENIK, PODPLAT; MAJDA FRANCA, ANKARAN; MARIJA KOŠČAK, GROSUPLJE. 

 

 

NAGRAJENCI MESECA APRILA 2015:

 1. nagrada (1.200 €): TONE VALANT, LJUBLJANA;

2. nagrada (560 €): MARIJA ŽIROVNIK, VRHNIKA;

3. nagrada (180 €): MAJDA NOVAK, PTUJ;

4. - 13. nagrada (60 €): DARJA PODGORNIK, BLED; BOŠTJAN ŽUŽEK, LJUBLJANA; DENIS BELŠAK, VIDEM PRI PTUJU; JANEZ (JANKO) VRHUNC, LJUBLJANA; METKA ŠTALEC, ŽELEZNIKI; ANDREJA MIKOLA, CELJE; BOGOMIL LISJAK, PORTOROŽ; LIDIJA KUKEC, VRHNIKA; KATARINA BOGATAJ, POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO; JOŽI LAHARNAR, TRŽIČ;

14. - 25. nagrada: 2 KUHARSKI KNJIGI: DIVJAČINA in JUHE: ZVONE GABRIČ, TRŽIČ; GORAZD HORVAT, VIŠNJA GORA; ANDREJA KUHAR, MUTA; ANA KOTNIK, NOVO MESTO; DRAGICA KERNC, LJUBLJANA; KARMEN SADAR, LJUBLJANA; ANICA KLINAR, RADEČE; CIRIL HOČEVAR, VRHNIKA; CVETKA JANEŠ, LJUBLJANA; BRUNO ZAKINJA, PORTOROŽ; FRANC MRAK, RIBNICA; DRAGO DUGOLIN, KIDRIČEVO. 

 

NAGRAJENCI MESECA MARCA 2015:

1. nagrada (1.200 €): JAGODA KEREZOVIĆ, PORTOROŽ;  

2. nagrada (560 €): IZTOK BORKO, LJUBLJANA;

3. nagrada (180 €): SUZANA ŠTELCAR, SLADKI VRH;  

4. - 13. nagrada (60 €): FRANCI ZAVODNIK, SODRAŽICA; ANTUN KLEPAC, KOČEVJE; DAMIJAN MIHELJ, NOVA GORICA; MARIJA TAVČAR, PERNICA;  MAJDA KOTNIK, RAVNE NA KOROŠKEM; MATEJA FORŠTNER, MEŽICA; JOŽEFA ANDRIC, VUZENICA; MARIJA BRATANIČ, SLOVENSKE KONJICE; MARIJA CAFUTA, PTUJ; JANEZ KADENŠEK, ŠTORE;    

14. - 25. nagrada: 2 KUHARSKI KNJIGI: DIVJAČINA in JUHE: KATARINA GAL, LENDAVA; RADOVAN SAVIĆ, RAVNE NA KOROŠKEM; BRANKA PANIĆ, BREŽICE; ANTON ČERNJAK, MISLINJA; JOŽEF SOBOČAN, TURNIŠČE; DARJA GORENJAK, ZREČE; STANISLAVA UŽMAH, ŠENTJUR; MILENA FIJAVŽ, VELIKE LAŠČE; DANICA KOROŠEC, MEŽICA; ŠTEFAN WEISS, MARIBOR; JOŽICA ŠUMEC, JESENICE; MIRJAM ŠTAMPAR, LJUBLJANA.

 

NAGRAJENCI MESECA FEBRUARJA 2015:

1. nagrada (1.200 €): MILENA ŠUŠTAR, LUKOVICA;

2. nagrada (560 €): JOŽEF TIBAUT, RADENCI;

3. nagrada (180 €): ZVONE JURŠIČ, MENGEŠ;

4. - 13. nagrada (60 €): BERNARDA RIJAVEC, SREDNJA VAS V BOHINJU;  SLAVKO KOŽELJ, ŠENTVID PRI STIČNI; TINA JOVANOVIĆ, LJUBLJANA – POLJE; TANJA HOČEVAR, ŠKOCJAN; MARIJA JAUK, CANKOVA; PETER NUSSDORFER, PIRAN; OLGA KNAVS, ZIDANI MOST;  FRANC KOČEVAR, METLIKA; VILJEM ZORZENONE, NOVA GORICA; JOŽE ŠNEBERGER, KOČEVSKA REKA;

14. - 25. nagrada (2 KUHARSKI KNJIGI: JEDI Z ŽARA in SOLATE): KIRO RANČOV, VRHNIKA; VLADIMIR SAVEC, MARIBOR; STOJAN BOJANC, MOJSTRANA;  MILENA TRAVEN, CERKLJE NA GORENJSKEM; ADI FERKO, GRGAR;  LOJZKA HRIBAR; LJUBLJANA; SLAVKO BOBNARIČ, ORMOŽ; STANISLAVA KRISTAN, SLOVENSKE KONJICE; JOŽEF DOVER, SLOVENSKE KONJICE; VESNA BLAJ MARTINC, RADEČE; NATALIJA OBLAK, ŽIRI; SAYDA MURSHED, SELNICA OB DRAVI. 

 

 

NAGRAJENCI MESECA JANUARJA 2015:

1. nagrada (1.200 €): TOMAŽ TIČAR, DOL PRI LJUBLJANI;

2. nagrada (560 €): NADA DOBAJ, MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU;

3. nagrada (180 €): MIRKO KOVAČEC, SLOVENSKE KONJICE;

4. - 13. nagrada (60 €): NASTJA BERDEN, TURNIŠČE;  TANJA DRAKSLER, DOL PRI HRASTNIKU; DANICA FURMAN, SLOVENSKE KONJICE; HEDVIKA UNTERLEHNER, RADLJE OB DRAVI; MAJDA KRAJNC, PREBOLD; TATJANA POVH, CELJE; IVAN DOLC, ROGAŠKA SLATINA; SREČKO RAZBORŠEK, CELJE; MARJETA VUČKO, BELTINCI; ANA SIRC, KRANJ;

14. - 25. nagrada: 2 KUHARSKI KNJIGI: JEDI IZ ŽARA in SOLATE:  TINA ŽGAVC, OPLOTNICA; LUDVIK ŠTRASER, MISLINJA; OLGA BELEC, MARIBOR; VIDA STARE, BOHINJSKA BISTRICA; URŠKA ŠVIGELJ, KRŠKO; BORUT KOZINA, RIBNICA; ANTON RADIČ, HRASTNIK; MARIJA KOŠČAK, GROSUPLJE; JOŽE BUKOVŠEK, KRANJ; STANE STAVANJA, PIVKA; IRENA VONČINA, CERKNO; TINA RAZLOŽNIK, IDRIJA.