Dnevnik.si

Oglaševanje

Dnevnik, družba medijskih vsebin, d. d. - najbolj ugledna medijska hiša v državi - oglaševalcem omogoča gospodaren in učinkovit prenos oglasnih sporočil. Posameznikom, podjetjem, javnim ustanovam in partnerjem na oglasnem trgu ponuja celovito storitev obveščanja javnosti, ki vključuje vse od svetovanja pri izbiri najučinkovitejše poti in sodelovanja pri zasnovi sporočila, jezikovnega pregleda in tehnične priprave za objavo in tisk do distribucije izdelka med številne bralce in naročnike po Sloveniji.

Objave v tiskanih in elektronskih medijih Dnevnika, d. d., dosežejo velik del slovenskega prebivalstva. Po izsledkih raziskav samo redne tiskane izdaje prebira skoraj polovica celotne populacije, podpora močnega spletnega portala pa že tako širok krog bralcev le še dodatno povečuje.

Izjemen doseg in velika tematska pestrost medijev družbe Dnevnik, d. d., omogočata nadvse učinkovit stik tako s širšo javnostjo kot tudi ožjimi ciljnimi skupinami. Izbira je velika, poti je dovolj, za obveščenost in odzivnost bralcev pa je potrebna tudi primerna časovna in prostorska umestitev objave. Medij, njegove lastnosti in njegove prednosti je treba poznati in če morda ne veste, kam in kako s sporočilom za javnost, povprašajte nas – z veseljem vam bomo v pomoč!

Oglasno trženje, Dnevnik, d. d.
tel. 01/30 82 150 ali 01/30 82 180
faks: 01/30 82 159
e-pošta: oglasno.trzenje@dnevnik.si