Dnevnik.si

SPLOŠNI POGOJI in PRAVILA NAGRADNE IGRE "Križanke edicij družbe Dnevnik, d.d."

Organizator nagradne igre "Križanke edicij družbe Dnevnik, d.d."   je družba Dnevnik, družba medijskih vsebin, d. d., (v nadaljevanju Dnevnik), Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju tudi organizator),

KONTAKTNI PODATKI:

Spletna stran: www.dnevnik.si
TRR: SI56 0430 2000 2874 676, Nova KBM, d.d.
Matična štev.: 5049334, Davčna številka: 47263261, ID št. za DDV: SI47263261
Tel.: 01 30 82 100, elektronska pošta: narocnina@dnevnik.si.

1. Pogoji sodelovanja

2. Način sodelovanja

3. Nagradni fond in žrebanje nagrad

- datum in kraj žrebanja,
- prisotni člani komisije,
- potek žrebanja,
- podatki o nagrajencih.

4. Objava nagrajencev:

5. Podatki in prevzem nagrade

6. Izplačilo nagrad

7. Davčne obveznosti za prejemnike nagrad

8. Zasebnost in varstvo podatkov

- ime,
- priimek,
- naslov,
- poštno številko,
- številko telefona,
- e-naslov,
- podatek o naročniškem razmerju,
- v primeru mladoletnih pošiljateljev: ime in priimek zakonitega zastopnika, podpis zakonitega zastopnika.

- ime,
- priimek,
- fotografije in videoposnetki nagrajenca.

- ime,
- priimek,
- naslov bivališča,
- številka TRR,
- davčna številka.

9. Odgovornost organizatorja

10. Pritožbe in reševanje sporov

11. Spremembe pravil in pogojev

 

Ljubljana, 25. 1. 2024

Dnevnik, d.d.