Dnevnik.si

Projekti družbe Dnevnik

V sklopu osnovne dejavnosti ter v povezavi z uredništvi svojih medijev snuje in pripravlja številne aktivnosti za čim bolj neposreden stik s slovensko javnostjo. Tako kot z elektronskimi in tiskanimi mediji tudi z različnimi javnimi dogodki, medijskimi projekti, prireditvami in izbori, zasnovanimi na načelih družbene odgovornosti, vstopa v življenje slovenske družbe ter soustvarja in sooblikuje odnos javnosti do različnih področij skupnega delovanja.