Dnevnik.si

Splošni pogoji za oglaševanje

Cene v cenikih so (kjer to ni označeno posebej) podane brez davka na dodano vrednost.

  • Ob posebnih zahtevah naročnika, vezanih na prostorsko umestitev objave ali rok izvedbe naročene storitve, si pridržujemo pravico do 50-odstotnega pribitka k cenam po ceniku.
  • Naročilo objave oz. oglasne storitve, ki zajema potrebne elemente (vsebino in podatke o želeni velikosti objave, navedbo edicije, v kateri naj bo oglas objavljen, način posredovanja gradiva itn.) in vse z zakonom zahtevane podatke, mora biti posredovano v pisni obliki.
  • Rok plačila (če ni dogovorjeno drugače) je osem dni po objavi oglasnega sporočila oz. izvedbi oglasne storitve. Za zamude pri plačilu zaračunavamo zakonsko določene zamudne obresti.
  • Rok za reklamacije je pet dni po objavi oglasnega sporočila oz. izvedbi oglasne storitve.
  • Skladno z veljavno zakonodajo morajo biti vsi oglasi podpisani z imenom in naslovom naročnika objave – oglaševalca, katerega izdelek oz. storitev se oglašuje.
  • Jezik oglasnih sporočil, objavljenih v medijih Dnevnika, družbe medijskih vsebin, d. d., je slovenščina. Oglasno sporočilo, objavljeno v tujem jeziku, se objavi ob slovenskem prevodu.
  • Dnevnik, družba medijskih vsebin, d. d., pri objavi tržnokomunikacijskih sporočil naročnika sledi svoji poslovni politiki in zasnovi svojih medijev. Sporočila objavlja v skladu z naročilom, če niso v nasprotju z veljavno zakonodajo, oglaševalskim kodeksom in jezikovnimi ter tehničnimi normativi.
  • Za vsebino oglasnih objav je odgovoren naročnik.