Dnevnik.si

Vlaganje, lepljenje, ovijanje, tisk

Vlaganje zgibank, zloženk in letakov v časnika Dnevnik in Nedeljski dnevnik ter priloge teh edicij je učinkovit način oglaševanja izdelkov, storitev in blagovnih znamk.

Oglasne vloženke v časnikih so dostavljene neposredno v domove številnih naročnikov naših edicij,oglasna sporočila pa lahko z uporabo različnih ključev distribucije natančno usmerimo na izbrane skupine prejemnikov.

Dodatne možnosti vlaganja oglasnih materialov:

  • vlaganje brez omejitev (v celotno naklado ene ali več edicij ali prilog)
  • vlaganje samo v naročniške izvode
  • vlaganje po geografskem ključu (samo na izbrano geografsko območje)
  • združevanje ključev (npr. vlaganje v naročniške izvode na izbranem geografskem območju)

Masa

Cena za kos (eur)

Do 10 g

0,084

Od 11 g do 20 g

0,092

Od 21 g do 40 g

0,111

Od 41 g do 60 g

0,124

Od 61 g do 100 g

0,151

Možno je vlaganje tudi manjšega števila vloženk (10.000 in manj).

Mere: vloženke so lahko različnih dimenzij, vendar je najmanjša še priporočljiva širina 130 mm, najmanjša višina pa 90 mm. Vloženke manjših dimenzij namreč zahtevajo ročno vlaganje, kar storitev podraži. Lepljenje je možno le v priloge.

Rok za rezervacijo: vsaj tri dni pred izidom časnikov Dnevnik in vsaj deset dni pred izidom Nedeljskega dnevnika.

Rok za dostavo gradiva: vsaj dan pred izidom časnika (za Nedeljski dnevnik do torka) v ekspedit Dnevnika (Ekdis) – Tiskarna SET, Vevška 52, Ljubljana.

Kontaktni naslovi: tel. 01/30 82 150, faks: 01/30 82 159, e-pošta oglasno.trzenje@dnevnik.si