Prihodnost Slovenije je zaznamovana s pospešenim staranjem prebivalstva, so ob jutrišnjem dnevu mladih sporočili iz statističnega urada. Urad med mlade šteje ljudi, stare od 15 do 29 let.

Delež mladih v starosti od 15 do 18 let, vpisanih v srednje šole, se v Sloveniji povečuje, vendar se je število dijakov, ki so se v šolskem letu 2006/2007 vpisali v srednje šole, v primerjavi s predhodnim šolskim letom nekoliko zmanjšalo - v skladu z zmanjšanjem števila tega dela prebivalstva. Povečuje se število diplomantov na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih. Večina diplomantov je žensk, najštevilnejše so bile diplomantke dosedanjih visokošolskih dodiplomskih programov, in sicer jih je bilo slabi dve tretjini. Med diplomanti višješolskega strokovnega in dosedanjega visokošolskega podiplomskega študija je bilo razmerje med spoloma precej izenačeno.

Povprečna starost matere ob rojstvu otroka in povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka se v Sloveniji povečujeta. Odsotnosti z dela so pri mladih delavcih razmeroma redke in kratke.

Združeni narodi so svetovni dan mladih določili, da bi opozorili na težave mladine in da bi mladi lahko opozorili na svoje mesto v družbi ter spregovorili o težavah, s katerimi se spopadajo v vsakdanjem življenju in zaradi katerih se včasih počutijo odrinjene na rob družbe. Po ocenah ZN je mladih na svetu že precej več kot milijardo, ki predstavlja pomemben človeški vir za razvoj in pozitivne družbene spremembe. Mladi pomenijo četrtino svetovne delovne sile in tudi polovico nezaposlenih, so še sporočili iz statističnega urada.