Zaradi tega po besedah Helene Gašperšič upravna enota še ni mogla izdati odločbe. Pojasnila je, da ima stranka zdaj mesec dni časa, da dostavi vso potrebno dokumentacijo. "Če se ne bomo mogli sporazumeti, bomo primer prenesli na drugostopenjski organ, torej na ministrstvo za okolje in prostor," je še dejala Gašperšičeva. Za koliko utegne to podaljšati čas pridobitve zemljišča, ki je potrebno za gradnjo druge faze Centralne čistilne naprave (CČN), vodja izpostave ni mogla oceniti, znano pa je, da so mlini ministrstva običajno precej počasni. Nina Jevšnik , vodja upravne enote Ljubljana, je poudarila, da je reševanje denacionalizacije, povezane z gradnjo CČN, prednostna naloga omenjene izpostave, vendar je upravna enota pri tem nemočna. "Stranke v postopku imajo po zakonu določene pravice. Na odločitve upravne enote se lahko pritožijo, upravna enota pa mora pritožbe upoštevati, ponovno preveriti vse zadeve…" Jevšnikova je bila pred časom že popolnoma prepričana, da se bo ta zgodba naposled le končala, vendar se je spet nepričakovano zapletlo. "Sami ne moramo ničesar zaključiti, ker vedno obstaja možnost pritožbe." Zavoljo nemoči so na upravni enoti pričeli dvomiti v ustreznost zakonodaje, ki omogoča tako dolgotrajne postopke, zaradi katerih pogosto stojijo pomembne naložbe. Nekatere države menda poznajo načine, ko lahko investitor nujne posege opravi brez soglasij, odškodninski postopki pa tečejo vzporedno.