Likovne kolonije na obronkih Zreškega Pohorja se bodo letos udeležili Todorče Atanasov iz Ljubljane, Blanka Bračič iz Zreč, Maja Dokler Lapajna iz Ljubljane, Dušan Fišer iz Slap, Simon Kajtna iz Ljubljane, Enver Kaljanac iz Velenja, Jurij Kravcov iz Ljubljane, Narcis Kantardžič iz Celja, Dušan Lipovec iz Kamnika, Štefan Marflak z Raven na Koroškem, Jože Meglič iz Šmartna pri Litiji in Adolf Pen iz Murske Sobote.Likovnih prijateljevanj, ki so vsako leto konec maja in v začetku junija potekala v Slovenskih Konjicah z okolico, tokrat pa bodo v Zrečah, se je doslej udeležilo 63 ustvarjalcev, večinoma akademskih slikarjev. Okrog gostujočih slikarjev pa se vedno zbirajo podjetniki, kulturniki, turistični delavci.