Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han se je skupaj z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mescem ter predstavniki ministrstva za finance srečal s predstavniki obrtno-podjetniške, gospodarske, trgovinske in turistično-gostinske zbornice ter civilne zaščite glede blaženja posledic obsežnih poplav, ki so v začetku meseca prizadele državo. »Na gospodarskem ministrstvu bomo začeli ocenjevati škodo v gospodarstvu, ki je nastala na strojih, opremi, zalogi in predvsem zaradi izpada dohodka,« je v izjavi po srečanju pojasnil Han. Po dogovoru z gospodarstveniki računajo, da bodo škodo popisali do 1. septembra. Do tega dne imajo podjetniki čas, da na podlagi posebnega obrazca izdelajo oceno škode, ministrstvo pa bo nato pripravilo sklep za sprejem v vladi, čemur bo sledil začetek izplačevanja odškodnin.

Najprej predplačila

Na podlagi zbranih podatkov bo ministrstvo pripravilo oceno škode in program odprave posledic škode v gospodarstvu, po katerem bodo lahko oškodovana podjetja prejela pomoč. Trenutno velja, da bo ministrstvo v obliki predplačil sofinanciralo do deset odstotkov škode, ki je nastala na strojih, prometu in zalogah. Zbornice so sicer prosile, da bi se ta delež zvišal. Za koliko bi se lahko, Han ni želel ugibati, saj je to po njegovih besedah stvar pogovorov v vladi. Ta predplačila pomoči se bodo upoštevala pri naknadnem izplačilu dodeljenih sredstev v okviru programa odprave posledic škode v gospodarstvu. Kot so pojasnili na gospodarskem ministrstvu, bodo v skladu s slednjim oškodovana podjetja prejela pomoč v višini do 60 odstotkov, če so imela škodo, ki je upravičena do pomoči, zavarovano. V nasprotnem primeru je povračilo do 50-odstotno. Izplačilo zavarovalnine se odšteje pri izračunu višine dodeljenih sredstev.

Odkrito napako bodo odpravili

Na srečanju so se pogovarjali tudi o pomoči samozaposlenim, kmetom in kulturnim delavcem. Kot je dejal minister, so ugotovili napako v sprejeti noveli zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki jo bodo zato spremenili. V skladu s trenutnim zakonom so do pomoči upravičeni tisti samozaposleni, katerih prihodki bodo letos zaradi poplav v primerjavi z lanskim letom upadli za najmanj 50 odstotkov. Glede na to, da se upošteva izpad na letni ravni in da so do konca leta samo še štirje meseci, bodo višino izpada znižali na 20 odstotkov, je povedal Han.

Na gospodarskem ministrstvu bodo vladi predlagali tudi ukrep, ki ga je prvotno predlagala Banka Slovenije, in sicer moratorij za kredite, ki so jih podjetja najela pred nedavno ujmo. Ministrstvo razmišlja tudi o možnosti zavarovanja predplačil, če podjetja ne morejo dobiti bančne garancije. »Upam, da bomo šli čim bolj na roke gospodarstvu in tudi fizičnim osebam, ker jaz moratorija ne bi sprejemal samo za gospodarstvo, ampak tudi za fizične osebe,« je povedal Han.

Skupaj z ministrstvom za delo so se dogovorili tudi, da bodo pospešili postopke zaposlovanja tujcev, pri čemer bo pripravljen obsežen seznam poklicev, kot so krovci, montažerji, inženirji. »Zavod za zaposlovanje bo v roku desetih dni dal dovoljenje, potem pa bodo imele upravne enote tri mesece časa za izdajo vse potrebne dokumentacije, tako da bomo nekaj delovne sile dobili tudi na tak način,« je povedal Han.

Kdaj točno bi lahko podjetja prejela prvo pomoč, Han ni želel ugibati. Prizadevali si bodo, da bo do izplačil prišlo čim prej po koncu zbiranja ocen škode.