Vlada je določila najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina, ki se uporablja kot energent v sistemih daljinskega ogrevanja, iz katerih toploto prejemajo zaščiteni odjemalci - socialne službe, vrtci, osnovne šole in zdravstveni domovi. Cena bo veljala že od 1. januarja letos.

Kot je na novinarski konferenci po današnji seji vlade povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, je cena za ta plin določena pri največ 79 evrov na megavatno uro (MWh).

Toliko po uredbi o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema znaša tudi najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina za osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove.

Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena plina za gospodinjske odjemalce in skupne gospodinjske odjemalce ter za plin, ki je potreben za proizvodnjo toplote za gospodinjske odjemalce, za distributerje toplote je po tej uredbi medtem postavljena pri 73 evrih na MWh.

Kakšne bodo finančne posledice teh ukrepov?

Na vprašanje o tem, da določeni odjemalci niso deležni reguliranih cen, je minister odgovoril, da so odjemalci v krizo vstopili z zelo različnimi izhodišči - nekateri so svoj vhodni energent nabavljali za več let vnaprej, nekateri pa sproti. Po njegovih besedah je vlada vse lansko drugo polletje naslavljala energetsko draginjo in skušala zajeti čim več odjemalcev.

Za gospodinjske, ranljive in zaščitene odjemalce je vlada zamejila ceno, določenim poslovnim odjemalcem pa omogočila pomoč. »Tisti, ki nimajo regulirane drobnoprodajne cene in niso zajeti v te uredbe, imajo možnost, da pomoč dobijo po zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi energetske krize,« je strnil.

Povedal je, da na ministrstvu pripravljajo dopolnitve uredb o povračilih dobaviteljem plina, toplote in elektrike zaradi regulacije cen. »Sprejeli smo uredbi o povračilih kot razliko med ceno, po kateri morajo dobavitelji prodajati po navzgor zamejeni ceni, in ceno, po kateri imajo na nakupni strani strošek. Gre za uredbo za plin in toploto ter za uredbo za elektriko,« je dejal in povedal, da bodo spremembe pripravili v roku tedna ali dveh.

Finančne posledice teh ukrepov bodo po njegovem odvisne predvsem od tega, kakšne bodo temperature v nadaljevanju leta. »Če bomo imeli toplo leto in prva polovica januarja to kaže, bo teh finančnih posledic manj. Če bomo imeli zelo zahtevno temperaturno leto, nizke temperature, potem bomo približno tam, kot smo ocenjevali, saj smo morali oceniti najhujši možni scenarij,« je orisal.