Že konec septembra je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) objavila del ugotovitev o ravnanju nekdanjega državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Cantaruttija pri nabavah zaščitne opreme. Takrat je ugotovila kršitve pri naročanju zaščitne opreme pri podjetju Hmezad - TNT. Temu je Cantarutti izdal pismo o nameri in pismo podpore, čeprav za to ni imel pristojnosti, s tem pa je privilegiral točno določenega ponudnika.

Zdaj je KPK kršitve ugotovila tudi v povezavi s podjetjem Medicop. Po njenih ugotovitvah je Cantarutti marca in aprila lani v povezavi z naročili zaščitne opreme pri družbi Medicop z več dejanji neutemeljeno posegal v delo Zavoda RS za blagovne rezerve, privilegiral točno določenega ponudnika in s tem omogočil neenakopravno obravnavo ponudnikov. »V zvezi s sklenjenimi pogodbami z družbo Medicop je nepooblaščeno odobril hitro realizacijo nakupa kisika, poslal več navodil za realizacijo ponudb oziroma pogodb ter se vpletel v urejanje bančne garancije,« so zapisali na KPK. Ob tem ugotavljajo, da Cantarutti teh pristojnosti ni imel, saj je bil za vodenje postopkov javnega naročanja za nabave zaščitne opreme pooblaščen zavod.

S tem je po ugotovitvah KPK Cantarutti kršil zakona o državni upravi in prekoračil svoje pristojnosti ter ravnal v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo državnega sekretarja, kar predstavlja kršitev integritete.

Na KPK ob tem vnovič podarjajo, da je kljub izrednim razmeram, ki zahtevajo hitrost, nujno, da so ponudniki obravnavani na enak način, da so postopki pregledni in da so tako zagotovljeni vsaj minimalni standardi javnega naročanja. »Z navedenimi ravnanji tedanjega državnega sekretarja pa je bilo določenemu ponudniku omogočeno boljše pogajalsko izhodišče. S tem se izniči načelo enakopravnosti in namen pravno reguliranih postopkov, ki naj bi zagotavljali objektivno presojo, krepijo pa se klientelizem, korupcijska tveganja in netransparentno odločanje,« so zapisali.

Ugotovitve KPK so pravnomočne, saj Cantarutti nanje ni vložil upravnega spora ali podal izjasnitve, z njimi pa so postopki zoper Cantaruttija, povezani z nabavo zaščitne opreme, tudi v celoti zaključeni, so še sporočili iz KPK.

Cantarutti: Niti slučajno ni bil moj namen favoriziranje posameznega podjetja

»Glede na ugotovitve KPK lahko izjavim, da sem takrat ravnal po svoji vesti, z najboljšimi nameni in v želji, da bi Zavodu blagovnih rezerv ob izbruhu epidemije covida-19 čimprej zagotovili potrebno zaščitno opremo za Sloveniji. Če bi bil danes postavljen v tak položaj, bi ravnal enako. Na MGRT, tudi osebno, sem prejemal klice iz slovenskih bolnišnic, naj zagotovimo dodatne količine kisikovih enot, ki jih bodo potrebovale ob morebitnem zaostrovanju razmer. Zavod blagovnih rezerv je bil takrat že brez direktorja, gospoda Toneta Zakrajška, ki je zbolel za covidom. Zavod je bil zelo neodziven, saj se je znašel pred izjemno zahtevno nalogo zagotovitve zaščitne medicinske opreme, kar ni njegovo osnovno poslanstvo, in predvsem z nesposobnim namestnikom direktorja. Ne zanikam, da sem na Zavod enkrat (!) poklical in poslal nekaj mailov ter jih prosil, naj vendarle poskrbijo za »papirologijo« glede pogodbe z dobaviteljem kisikovih enot, slovenskim podjetjem Medicop. Niti slučajno ni bil moj namen favoriziranje posameznega podjetja, dejstvo pa je, da je kisikove enote v tistem trenutku ponujal le Medicop,« je pojasnil Cantarutti.

»Vojne razmere na globalnem trgu medicinske opreme so botrovale hitremu odzivanju in prepričan sem, da sem storil samo tisto, kar bi vsak normalen človek, ki mu ni vseeno za Slovenijo in bi se znašel na mojem mestu. Žal že dolgo ugotavljam, da bi bilo zame bolje, če bi se zaprl v pisarno in izklopil telefon. Spoštujem KPK kot institucijo, niti slučajno pa se ne strinjam z očitanimi obtožbami o preseganju pooblastil, saj menim, da Komisija ni upoštevala vseh razmer, v katerih smo na MGRT takrat delovali in sprejemali odločitve.«