Vprašanje: Zelo bom vesel, če mi lahko odgovorite, ali lahko sosed pred sodiščem doseže, da mu priznajo nujno pot, čeprav ta znatno posega v našo parcelo?

Odgovor: Zakon določa, da sodišče dovoli nujno pot za nepremičnino, ki nima za redno rabo potrebne zveze z javno cesto ali pa bi bila taka zveza povezana z nesorazmernimi stroški. Eden od teh dveh pogojev mora biti torej izpolnjen. Poleg tega velja, da v primeru, če bi škoda, ki nastane z ustanovitvijo nujne poti, presegla koristi, ki z ustanovitvijo nujne poti nastanejo za gospodujočo nepremičnino, sodišče nujne poti ne ustanovi, sicer pa jo.

Vprašanje: Ali mora uporabnik nujne poti za uporabo plačati kakšno nadomestilo?

Odgovor: Vsekakor. Nujna pot se običajno ne ustanovi brezplačno. Za dovoljeno nujno pot je upravičenec namreč dolžan plačati zavezancu primerno nadomestilo. Pri določanju, kdaj je denarno nadomestilo primerno, je treba upoštevati poleg vrednosti zemljišča, uporabljenega za nujno pot, tudi to, kakšna škoda nastane za nepremičnino zaradi nujne poti, za koliko se zaradi tega zmanjša vrednost obremenjene nepremičnine, kakor tudi način uporabe in vrsto poti. Pri izračunu nastale škode je pomembno upoštevati tudi potencialno zmanjšanje gospodarskega izkoriščanja uporabe celotne nepremičnine zaradi ustanovljene nujne poti ter ne nazadnje tudi stopnjo posega v lastninsko pravico in stopnjo vznemirjanja lastnika nepremičnine.

Mag. Boštjan J. Turk