V središču Trebnjega te dni postavljajo parkomate. S 1. septembrom namreč uvajajo nov režim parkiranja. Tako so se odločili zaradi vse večjega števila vozil v mestnem jedru in omejenega števila parkirnih prostorov. Središče mesta se namreč zlasti v dopoldanskih urah duši v prometu.

Javne parkirne površine, kjer bo treba plačati parkirnino ali pa se bo lahko parkiralo z dovoljenjem za parkiranje, so razdeljene v sedem con. Od tega so tri na Golievem trgu v okolici občinske stavbe in pred pošto, ostale pa na Gubčevi in Jurčičevi cesti, medtem ko bo v Cankarjevi ulici pred stanovanjskimi bloki in na Kidričevi ulici pred Centrom za izobraževanje in kulturo (CIK) parkiranje mogoče le z dovolilnicami, ki bodo mesečne, polletne ali letne. Pred upravno stavbo občine bodo trije parkirni prostori za brezplačno parkiranje do petnajst minut, pri CIK pa šest takšnih parkirnih prostorov za obisk knjižnice ali oddajo otroka v vrtec.

Prehodno obdobje do leta 2023

Parkirnino bo treba plačati od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure, ob koncih tedna, praznikih in dela prostih dneh bo parkiranje še vedno brezplačno. V dveletnem prehodnem obdobju bo treba za prvo uro odšteti 0,70 evra, za vsako naslednjo 0,50 evra, po letu 2023 pa bo prva ura parkiranja okrogel evro. Parkirnino bo mogoče poravnati na parkomatih, z aplikacijo ali s SMS-sporočilom. Ves prihodek iz naslova parkirnin bo občina namenila za urejanje parkirišč in prometa v mestu.

»V septembru kršiteljem ob storitvi prvega prekrška ne bomo izrekli sankcije, temveč jih bomo le opozorili na nov režim parkiranja. Po prvem opozorilu pa lahko pričakujejo tudi sankcijo,« pravi trebanjski župan Alojz Kastelic. Kot poudarjajo na občini, bo tudi po 1. septembru še vedno mogoče brezplačno parkirati na javnih parkiriščih na območju nekdanjega skladišča in parkirišča Komunale, kar pomeni le nekaj minut pešačenja do občine, zdravstvenega doma ali knjižnice.

Parkirnin ne bi, bi pa čisto mesto

A kot kaže, nekateri Trebanjci z uvedbo novega režima niso najbolj zadovoljni, čeprav si hkrati vsi želijo bolj čisto in »zeleno« mesto. Pomisleke so imeli tudi nekateri občinski svetniki, češ da razmere niso tako alarmantne, da bi morali uvesti parkirnine, in da jih tudi nekatere primerljive občine nimajo. Toda občinski svet se je na koncu vendarle odločil za uvedbo parkirnin.

Kot pojasnjuje Kastelic, so se že pred leti v Trebnjem skupaj s stroko lotili študije mirujočega prometa. Analizirali so stanje, anketirali meščane in obiskovalce ter pripravili več javnih tribun o tej temi. Sledila sta priprava celostne prometne strategije ter sprejetje potrebnih odlokov, sklepov in pravilnikov. »Če parkirate v Kolodvorski ulici, potrebujete na primer največ tri minute do CIK. Za večino ljudi od dve- do petminutno pešačenje do delovnega mesta ali storitve, ki jo želijo opraviti, ni problem,« je povzel Kastelic.

V prihodnje še parkirna hiša, parkirišča P&R…

Kot dodaja, načrtuje občina v prihodnjih letih zgraditi tudi parkirno hišo z dvema ali tremi nivoji. »Število avtomobilov raste. Včasih je imela vsaka družina en avtomobil in glede na to je bilo načrtovano tudi število parkirišč. Stanovalci bodo morali na pripadajočih zemljiščih pri blokih urediti dodatne površine za parkiranje, po gradnji parkirne hiše pa jim bo omogočen tudi nakup parkirnega prostora. Občina ima v garažah na Gubčevi cesti še nekaj prostih mest in zainteresirani lahko zaprosijo za njihov najem,« dodaja.

Jeseni bodo namestili tudi postaje z električnimi kolesi za izposojo. Od križišča pri cerkvi do gostilne Šeligo bodo uvedli cono 30 in s tem povečali varnost pešcev, uredili bodo tudi parkirišče P&R za sovozače, še napoveduje župan.