Regijska gazela sicer deluje v industriji, ki je podvržena še strožjim standardom in se jih tudi strogo drži, saj tako delovanje zahtevajo tudi kupci podjetja, biofarmacevtske firme. Zapisnik inšpektorata je bil v istem dnevu zaključen, inšpekcijski postopek pa ustavljen.

Podrejeni varnosti produktov, ki jo zahtevajo tudi kupci

Direktor BIA Separations dr. Aleš Štrancar je ob tem povedal: »V BIA Separations nad rezultati nismo presenečeni, saj je celotno delovanje našega podjetja podrejeno varnosti naših sodelavcev in okolja, v katerem ustvarjamo, ter produktov, ki jih proizvajamo. V podjetju inoviramo procese čiščenja, ki so eni od ključnih procesov v proizvodnji zdravil in cepiv, v industriji, ki je podvržena strožjim standardom, zato je vsak proces, ki ga v podjetju vpeljemo, preverjen in nadzorovan ter skladen z vsemi potrebnimi protokoli, standardi in certifikati. Takšno ravnanje zahtevajo od nas tudi kupci, ki nas tudi sami preverjajo, in nekateri njihove inšpekcije so izjemno stroge. Če teh inšpekcij ne bi opravili, naših produktov sploh ne bi mogli prodajati. Glede na to, da prihajamo s področja, ki je bilo pod komunizmom, so ta preverjanja še za kanček strožja.«

Širitev proizvodnje bo zaključena v zadnji četrtini leta

V času obiska inšpektorata so na lokaciji potekala tudi gradbena dela širitve proizvodnje podjetja v Ajdovščini. Skladno s časovnico je zagon proizvodnje v novih prostorih predviden do konca tega meseca v objektu B in do konca oktobra 2021 v objektu C. Tudi tam bo potekala proizvodnja kromatografskih kolon, namenjenih čiščenju novih generacij zdravil in razvoj metod njihove uporabe.