Nastala je nekakšna dihotomija: izvozne dejavnosti in gradbeništvo, podprto tudi z državnimi in stanovanjskimi investicijami, rastejo. Na drugi strani pa pri zasebni potrošnji in tako imenovanih kontaktnih storitvah, kjer je potreben osebni stik, pričakujemo začetek okrevanja šele v drugi polovici leta. Tudi kazalniki zaupanja kažejo prav to. Tisti, ki so povezani z izvozom, izvoznimi naročili in pričakovanji glede zaposlovanja na tem segmentu, so na zelo visokih ravneh. In še rastejo, ponekod so nad stopnjami pred izbruhom epidemije. Tudi po anketah je optimizem izvoznikov na visoki ravni.

Po drugi strani pa kazalniki zaupanja v storitvenih dejavnostih ostajajo na nižjih ravneh. Gostinstvo in dejavnosti, povezane s turizmom, industrija srečanj in prireditev so močno prizadeti. Če se bo gospodarska aktivnost prihodnje leto v celoti vrnila na predkrizno raven, bo v izvozu in predelovalnih dejavnostih ta raven dosežena že letos, v gostinstvu in s turizmom povezanih dejavnostih pa bo okrevanje dolgotrajnejše. Sobotna priloga Dela