Pred več kot letom dni je civilna zaščita občine Domžale skupaj z različnimi organizacijami, društvi, posamezniki, predvsem pa Zdravstvenim domom Domžale oblikovala odličen sistem, ki je bil osnova za vse nadaljnje ukrepe.

Izvajanje množičnega cepljenja

Že lani spomladi je Zdravstveni dom Domžale postal ena od vstopnih ambulant za obravnavo pacientov občin Domžale, Mengeš, Lukovica, Moravče in Trzin, za mesec dni je prevzel tudi medicinsko pomoč za občane Kamnika in Komende oziroma celotnega območja, ki ga pokriva ZD Kamnik. Vzpostavljen je bil izolacijski prostor za pregled morebitnih okuženih pacientov. Pri ZD Domžale so vzpostavili tudi sistem testiranja iz avtomobila.

Po novem letu je domžalska civilna zaščita z Zdravstvenim domom Domžale v športnem parku pri drsališču postavila šotor za hitro testiranje, ki poteka vsak dan v dopoldanskem času. Prejšnji mesec pa so na odredbo poveljnika civilne zaščite Domžale Marka Žagarja preuredili del športnega parka, da so zagotovili prostor za potrebe množičnega cepljenja.

Včeraj so člani civilne zaščite na lokaciji postavili še en šotor, ki ga je prispevala občina Lukovica, leseni hiški in zabojnik. S povečanimi zmogljivostmi je tako civilna zaščita v Domžalah zdravstvenemu domu zagotovila pogoje, da se bo ob ustrezni količini cepiva lahko cepilo okoli 4000 ljudi na teden. vl