Ne oziraje se na različna stališča, pravna tolmačenja, argumente o procedurah za zaščito lastnine in podobno, je nasilje ob zadnjih dogodkih v Rogu nesprejemljivo in v takšno ravnanje ne smemo privoliti. Dejstvo je, da ne glede na interpretacije dogodki v Rogu pomenijo za našo prestolnico veliko sramoto in neuspeh. Verjetno bo vse, ki jih policisti na posnetkih grobo pretepajo, to močno zaznamovalo. In ravno zaradi uporabe brutalne sile je očitno, da možnosti dialoga niso bile izčrpane. Takšno nasilje pa ne zaznamuje le prizadetih posameznikov, temveč celotno družbo. Poudarjamo, nikoli ni na voljo samo ena možnost. Naj nas kot družbo oblikuje ravno odpoved nasilju, zavzemanje za dialog in spoštovanje različnosti.

Upravni odbor DSR

zanj Matevž Luzar, predsednik