Medijske toplice so po več letih propadanja pristale v stečaju v začetku leta 2017. Od tedaj jih je Bončina večkrat poskušal prodati, nazadnje lani jeseni, ko je družba Hoteli in turizem Rogaška v okviru že sedmega zbiranja nezavezujočih ponudb ponudila 252.500 evrov, po pogajanjih z ločitvenim upnikom, ljubljansko družbo Alos, pa ponudbo zvišala na 400.000 evrov.

V četrtek je kupec nakazal 380.000 evrov kupnine, k temu pa je treba še prišteti 20.000 evrov varščine, ki jo je dal ob podpisu kupoprodajne pogodbe, je danes povedal Bončina.

Pred tem je družba Hoteli in turizem Rogaška, ki ima med drugim v lasti Grand hotel Donat v Rogaški Slatini in Grand hotel Bellevue na Pohorju, zaradi epidemije dvakrat prosila za odlog plačila kupnine. Direktor družbe Marjan Krajnc naj bi Bončini zagotovil, da mu bo v podaljšanem roku nakazal kupnino, kar je v četrtek tudi storil. Prvi rok za plačilo kupnine se je iztekel 21. novembra lani, torej dva meseca po podpisu kupoprodajne pogodbe. Sodišče je potem rok vmes podaljšalo za še en mesec, najnovejši rok pa je bil 21. januar.

Aprila lani je Bončina ob soglasju ločitvenega upnika toplice za 375.000 evrov že prodal družbi za posredništvo in trgovino Meru iz Ljubljane. A se je Občina Zagorje ob Savi, ki je imela predkupno pravico, na to prodajo pritožila, ljubljansko višje sodišče pa je junija lani pritožbi ugodilo in prodajno pogodbo razveljavilo.

Zagorska občina se je pritožila, ker je imela pravico predkupnega upravičenca, ki pa je zaradi epidemije covida-19 ni uspela uveljaviti. Sodišče je tako Bončini naložilo vložitev novega predloga za prodajo toplic.

Zagorska občina je zanimanje za nakup toplic izkazala že konec leta 2019. Kot so takrat navedli, bi toplice, ki že vrsto let propadajo in so v zelo slabem stanju, za občino pomenile naložbo za prihodnost. Toplice je želela kupiti po zmerni ceni in občinski svet je novembra 2019 župana Matjaža Švagana pooblastil za začetek pogajanj. Ta se potem niso začela.

Tržna vrednost 24.000 kvadratnih metrov velikega kompleksa Medijskih toplic v Izlakah je ocenjena na nekaj manj kot 1,4 milijona evrov.