Na razpisu s področja vizualnih umetnosti, kamor se lahko prijavijo nevladne kulturne organizacije, javni zavodi na področju kulture ter samozaposleni v kulturi in druge osebe, ki delujejo na področjih vizualnih umetnosti, bo na voljo 250.000 evrov sredstev, razpis pa bo odprt do 22. januarja. Projekte s področja glasbenih umetnosti bodo sofinancirali v višini 290.000 evrov, rok za prijavo je 22. januar. Do 22. januarja pa je odprt razpis za izbor projektov na področju uprizoritvenih umetnosti v višini 250.000 evrov.

Podeljevale se bodo delovne štipendije za samozaposlene v kulturi, okvirno v višini 159.000 evrov, kar pomeni, da bo na voljo 53 delovnih štipendij po 3.000 evrov. Razpis bo odprt do 22. januarja. Štipendije so namenjene posameznikom, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo z najmanj polovičnim delovnim časom oziroma tistim, ki so rojeni leta 1987 ali pozneje.

Za kulturne projekte na področju romske skupnosti v RS je država namenila 92.115 evrov (rok za prijavo do 24. januarja). Za RTV Slovenija pa so odprli razpis za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje. Vloge je treba oddati do 19. marca. im, sta