Že poleti smo poročali o težavah ustvarjalcev, ki več mesecev niso prejeli odločb v zvezi s svojimi vlogami za pridobitev statusa samozaposlenega v kulturi oziroma za pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz proračuna. Zdaj se je izkazalo, da minister za kulturo Vasko Simoniti kljub drugačnim odločitvam pristojne komisije nekaterim od njih ni odobril pravice do plačanih prispevkov – vendar jih ministrstvo o tem vse doslej ni uradno obvestilo.

»Prepričani smo, da je bilo v teh postopkih kršenih več zakonskih določil, očitno je tudi, da minister samovoljno sprejema odločitve, ki so v popolnem nasprotju z mnenji stroke,« pravijo na društvu Asociacija, ki združuje nevladne organizacije in samostojne ustvarjalce v kulturi. »Še bolj pa je nesprejemljivo, da ministrstvo posledice svojih napak prelaga na tiste, ki zanje niso nič krivi.«

Brez zavarovanja med epidemijo

»Maja sem oddal vlogi za dodelitev statusa samozaposlenega in pravice do plačevanja prispevkov za socialno varnost,« opisuje glasbenik Enos Kugler. »V začetku junija sem z ministrstva po elektronski pošti prejel obvestilo, da sta bili obe odobreni in da se lahko s 1. julijem vpišem v razvid samozaposlenih; v drugi polovici julija sem prejel tudi uradno odločbo o vpisu v razvid. V nobenem teh dopisov pa ni bilo omenjeno, da bi bili z mojo vlogo za pridobitev pravice do prispevkov kakšni zapleti, in mislil sem, da je vse urejeno.«

Odločbo o vpisu v razvid, datirano z 10. julijem, je dobil 21. julija, kar pomeni, da je bil vanj vpisan za nazaj. Že to ga je spravilo v kočljiv položaj, saj bi moral vpis v osmih dneh sporočiti na finančno upravo, kar seveda ni bilo mogoče. Na ministrstvu se je pozanimal še, kaj se dogaja s pravico do plačila prispevkov; pojasnili so mu, da bo v zvezi s tem dobil posebno odločbo. Vendar te ni bilo – namesto nje je v začetku novembra dobil obvestilo ZZZS in SPIZ, da njegovi prispevki za socialno varnost za teh nekaj mesecev niso plačani.

Ponovno se je obrnil na ministrstvo, kjer so odpisali, da mu je strokovna komisija za samozaposlene že maja dodelila pravico do plačila prispevkov, pozitivno mnenje je dala tudi Kulturniška zbornica Slovenije, da pa so se sami odločili drugače, češ da ne izpolnjuje pogojev. »Takoj sem poklical ministrstvo, kjer so mi dali jasno vedeti, da mi minister te pravice ne namerava podeliti. Vendar vse do danes o tem nisem prejel nobene odločbe.« Zdaj mora prispevke, ki jih »dolguje«, plačati sam. »Če bi to vedel, se verjetno ne bi odločil za vpis v razvid, saj zaradi epidemije nimam dovolj prihodkov, da bi plačeval prispevke. Še huje pa je, da ves ta čas nisem bil zdravstveno zavarovan, vendar tega sploh nisem vedel.«

»Revizija« strokovnih odločitev

Na Asociaciji ocenjujejo, da je podobnih zgodb na desetine. To posredno potrjuje kritičarka Kaja Kraner, sicer članica komisije za samozaposlene. »Konec avgusta so nas z ministrstva obvestili, da moramo po navodilu ministra znova obravnavati nekatere že odobrene vloge, ki naj bi dobile neupravičeno veliko število točk. Svoje odločitve smo dodatno obrazložili, vloge pa z vso strokovnostjo ocenili enako kot prvič.« Kot pravi, se še ni zgodilo, da bi komisija doživela tovrstno »revizijo« s strani ministrstva. Očitno je šlo prav za tiste odločbe, ki jih Simoniti nazadnje ni podpisal – minister je sicer že nekajkrat javno izjavil, da si po njegovem mnenju vsaj tretjina samozaposlenih tega statusa ne zasluži, še manj pa pravico do plačila prispevkov.

Kot meni predsednica Asociacije Inga Remeta, je ministrstvo večkrat prekršilo zakon. »Tako uredba o samozaposlenih v kulturi kot krovni zakon določata, da morata biti obe odločbi, o vpisu v razvid in o pravici do plačila prispevkov, izdani istočasno, kar se ni zgodilo.« Kršen naj bi bil tudi zakon o upravnem postopku, ki določa, da mora ministrstvo o vlogah odločiti v roku 60 dni; pri tem so zaradi zamujenih rokov v kršitve predpisov potisnili še ustvarjalce. »Uredba o samozaposlenih določa tudi, da minister o vpisu v razvid odloči na podlagi mnenja strokovne komisije. Vendar pa je minister njene odločitve samovoljno spremenil, ne da bi za to obstajala pravna podlaga.«

Prelaganje odgovornosti na žrtve

Na očitke, da ogrožajo samozaposlene, so z Maistrove nedavno odgovorili, da zakon »ministru podeljuje diskrecijsko pravico« glede odločanja o podelitvi statusa oziroma pravice do plačanih prispevkov. »Minister je na mizo dobival predloge brez zadostnih utemeljitev; po načelu dobrega gospodarja javnih sredstev je te vloge poslal nazaj v obravnavo.« Zavrnjene naj bi bile le tiste, ki niso izpolnjevale ustreznih meril. Poudarili so še, da »ministrstvo za kulturo ni institucija za reševanje socialnih težav kulturnikov«. Na Asociaciji so ob tem ogorčeni. »Ministrstvo se postavlja v vlogo vestnega skrbnika javnega denarja, toda svojega kršenja zakonov, ki je glavni problem v tej zgodbi, ne omeni niti z besedo.«