Glasbenik Zlatan Čordić - Zlatko je znan tudi po svojem protestniškem delovanju in nekaterih s tem povezanih ekscesih. V ponedeljek je z ministrstva za kulturo prejel odločbo, s katero ga obveščajo, da ga bodo izbrisali iz razvida samozaposlenih v kulturi, s čimer mu bo prenehala tudi pravica do plačila prispevkov za socialno varnost (ki mu je bila sicer priznana do 31. julija 2022).

V odločbi ministrstvo pojasnjuje, da Čordić »ne izpolnjuje pogojev za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi« ter da zadnje leto s svojimi javnimi aktivnostmi »bistveni del svojega ustvarjalnega časa« namenja početju, ki ni povezano »z izkazovanjem usposobljenosti« za dejavnost, zaradi katere je bil vpisan v razvid. Rečeno drugače: očitajo mu, da ne opravlja svojega poklica, ampak počenja vse kaj drugega. »To je seveda laž, ker sem letos že izdal svoj enajsti studijski album Julijan Mak,« se je na odločbo odzval glasbenik. »Če pa mi želijo vzeti status, ker sem aktiven državljan ter svoje mnenje glasno povem, pa sporočam, da svojega aktivizma niti malo ne obžalujem.«

Odločba brez navajanja dejstev

Vest o Zlatkovem »izbrisu« je – podobno kot njegova dejanja – vzbudila raznolike odzive: nekateri so denimo pripomnili, da si takšen »nekulturnež« česa drugega niti ne zasluži, toda večina je bila šokirana nad potezo, s katero kulturno ministrstvo zelo očitno obračunava z enim glasnejših kritikov aktualne vlade in njene politike, sploh zato, ker je v več pogledih pravno vprašljiva.

»Ministrstvo v odločbi ne navaja dejstev, pač pa le domnevne kršitve, sklicuje se na postopke, ki še niso zaključeni, ne razlikuje pa niti med poklicnim delovanjem ustvarjalca ter njegovim zasebnim udejstvovanjem,« so na primer zgroženi v društvu Asociacija, kjer poudarjajo, da Čordić sploh ni dobil priložnosti, da bi pojasnil domnevne očitke. »Gre za nedopustno ravnanje javnega organa, ki očitno krši temelje pravne države.« Na odločbo tudi ni mogoča pritožba; edino pravno sredstvo, ki ga ima na voljo Čordić, je vložitev tožbe na upravno sodišče v roku 30 dni.

Nejasne kršitve

Uredba o samozaposlenih za vpis v razvid določa naslednje pogoje: da oseba opravlja samostojno specializiran poklic (torej umetniško ali kako drugo kulturno dejavnost) na področjih, ki jih določa krovni kulturni zakon (sem seveda spada tudi glasbena umetnost); da ni uživalec pokojnine; in pa da ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma s svojim dosedanjim delom izkazuje, da je usposobljena za opravljanje te dejavnosti. Težko bi bilo trditi, da Zlatko katerega od teh pogojev ne izpolnjuje: v razvid je vpisan kot pisec glasbenih besedil ter pevec, oba poklica tudi opravlja, upokojen ni.

Glede izbrisa iz razvida pa določa, da je mogoč bodisi na zahtevo samozaposlenega ali po uradni dolžnosti, če ministrstvo ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev; po uradni dolžnosti se izbris opravi tudi v primeru upokojitve ali smrti upravičenca oziroma če se ta, povedano preprosto, nekje zaposli. Drugih razlogov zakonodaja ne predvideva.

Ministrstvo izbris sicer utemeljuje z neizpolnjevanjem pogojev, vendar za to ne navaja natančnejših dokazov, ravno tako ni jasno, za kakšne kršitve naj bi sploh šlo. »Menim, da bi moralo ministrstvo konkretno navesti, katerih pogojev oseba ne izpolnjuje,« komentira pravnik Mitja Šuštar, predsednik sindikata Glosa. »Če se je preverjanja pogojev lotilo po uradni dolžnosti, bi moralo njihovo domnevno neizpolnjevanje še toliko bolj natančno utemeljiti s pravno relevantnimi dejstvi, na primer na podlagi izjav prič, mnenj izvedencev, listinskih dokazov in podobnega. Če pa je bila odločba izdana brez ustrezne pravne podlage, je to v resnici škandal.«

Neustrezna sankcija?

Argumentacija ministrstva, da Zlatko »bistveni del svojega ustvarjalnega časa« namenja početju, ki ni povezano z opravljanjem dejavnosti, zaradi katere je bil vpisan v razvid, je enako nejasna: ne le, da ne pove ničesar o (ne)izpolnjevanju pogojev za vpis v razvid, ampak se teh niti ne dotakne. Ministrstvo tudi ne more presojati o tem, kdaj je »ustvarjalni čas« samozaposlenega (saj si čas za svoje delo razporeja sam), koliko ga je (ni mogoče določiti, koliko traja recimo pisanje romana), še najmanj pa lahko svoje odločitve utemeljuje s tem, kar samozaposleni počne v svojem prostem času – pa četudi gre za dejavnosti, ki »ne morejo uživati posebnega statusa na področju samozaposlenih v kulturi«. O kakovosti in obsegu ustvarjalčevega delovanja lahko ministrstvo presoja zgolj po jasno določenih merilih, na primer ob vlogi za pridobitev ali podaljšanje pravice do plačila prispevkov iz proračuna.

Ministrstvo svojo odločitev utemeljuje še »z informacijami, ki so javnega značaja« in »dostopne v sredstvih javnega obveščanja« oziroma »s strani organov, pristojnih za vodenje upravnih in sodnih postopkov«; mogoče je sklepati, da gre za dogodke, povezane z Zlatkovim protestnim delovanjem, ko je na primer junija motil državno proslavo na Kongresnem trgu, na enem od protestov odvzel kamero snemalcu televizije Nova24, nedavno pa na ulici nadlegoval direktorja NIJZ Milana Kreka (za kar se je pozneje sicer opravičil). Vendar to ne more vplivati na izbris iz razvida: za neprimerno vedenje ali prekrške obstajajo jasno določeni postopki, toda sankcije odvzema statusa samozaposlenega ni med njimi.