Za parlamentarni odbor za kulturo je bil včeraj naporen dan, saj se je kar šest ur ukvarjal z nepravilnostmi pri postopkih obravnave vlog za pridobitev statusa samozaposlenega ter pravice do plačila prispevkov, do katerih prihaja na ministrstvu za kulturo; nazadnje je s sklepom pozval ministrstvo, naj začne končno spoštovati zakonodajo.

Slediti bi morala še seja, posvečena primeru izbrisa Zlatana Čordića - Zlatka iz razvida samozaposlenih v kulturi, vendar so se člani odbora iz vrst koalicije odločili za obstrukcijo, zato je zaradi nesklepčnosti ni bilo. Minister za kulturo Vasko Simoniti je sicer predčasno zapustil prizorišče z besedami, da »se mu ne da več«.

Ministra Simonitija je razprava o njegovi prekoračitvi ministrskih pravic tako dolgočasila, da je sredi »lockdowna« države nemudoma želel domov.

»Laž in izmišljotina«

Ministrstvo za kulturo je Zlatku, sicer znanemu kritiku vladne politike, prejšnji teden poslalo odločbo, da ga bodo izbrisali iz razvida samozaposlenih v kulturi, »ker ne izpolnjuje pogojev«; s svojim javnim delovanjem naj bi namreč »bistveni del svojega ustvarjalnega časa« namenjal za aktivnosti, »ki niso povezane z izkazovanjem usposobljenosti za dejavnost, zaradi katere je bil vpisan v razvid«. Z izbrisom bi Čordiću prenehala tudi pravica do plačila prispevkov za socialno varnost iz proračuna, ki mu je bila priznana vse do julija 2022.

»To, kar mi očitajo v odločbi, da namreč premalo časa posvečam ustvarjanju, je laž in izmišljotina,« je včeraj poudaril Čordić. »Moj enajsti album, ki je izšel septembra, potrjuje, da so mi status odvzeli protipravno – samo zato, ker je vlado več kot očitno zmotilo, da sem na glas govoril to, kar si misli večina ljudi.« V zadnjem letu je med drugim posnel več videospotov, v obdelavi pa ima tudi večjo količino novega materiala, ki ga navdihujejo »trenutne razmere v državi«.

Absolutna kršitev postopka

Na protipravnost odločbe, s katero je kulturno ministrstvo v javnosti vzbudilo vtis političnega obračunavanja s kritičnim državljanom, je v minulih dneh opozorilo več združenj in posameznikov. »Ministrstvo v odločbi ne navaja dejstev, temveč zgolj domnevne kršitve – ne razlikuje pa niti med poklicnim delovanjem ustvarjalca in njegovim zasebnim udejstvovanjem,« so bili na primer zgroženi v društvu Asociacija. Sklicevanje ministrstva na to, da Čordić preveč časa namenja dejavnostim, ki niso povezane z njegovim poklicem, pa je po mnenju Društva slovenskih režiserjev nezaslišano: »To pomeni, da si minister jemlje pristojnosti, ki mu nikoli in nikdar ne morejo pripadati.«

Sporno je tudi, da Čordić ni dobil priložnosti, da bi pojasnil domnevne očitke. »Odločba je bila sprejeta, ne da bi imel glasbenik možnost, da se izreče o dejstvih ter okoliščinah, pomembnih za njeno izdajo,« je poudaril pravnik Mitja Šuštar, predsednik sindikata Glosa. »To je absolutna bistvena kršitev postopka.« Po mnenju Asociacije gre za »nedopustno ravnanje javnega organa«, ki je v očitnem nasprotju s temelji pravne države. Na odločbo tudi ni mogoča pritožba – edino pravno sredstvo, ki ga ima na voljo Čordić, je vložitev tožbe na upravno sodišče. Kot nam je zaupal včeraj, se bo zanjo najverjetneje tudi odločil.

Primernost »proste presoje«?

Po vseh kritikah so v petek na ministrstvu za kulturo za STA ponovili razlago, da se lahko v skladu s krovnim zakonom samozaposlenega po uradni dolžnosti izbriše iz razvida, če ministrstvo ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev za vpis, razlog za izbris pa naj bi bila tudi posameznikova »usposobljenost za opravljanje dejavnosti na področju kulture«. Zakon in uredba o samozaposlenih določata, da se lahko v razvid samozaposlenih vpiše vsak, ki opravlja samostojno specializiran poklic na področju kulture, ne prejema pokojnine in ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma s svojim dosedanjim delom izkazuje, da je usposobljen za opravljanje določene dejavnosti.

Ravno s pogojem »usposobljenosti« poskuša ministrstvo utemeljevati Čordićev izbris, a pri tem priznava, da je lahko presoja o njegovem (ne)izpolnjevanju zelo poljubna: »Podrobnejših meril za izvajanje navedenega pogoja, razen proste presoje na podlagi življenjepisa, bibliografije in objav v strokovni literaturi, ministrstvo nima. Okvir diskrecijske pravice organa, ki odloča o izbrisu, je v tem pogledu zelo širok. Glede na to so lahko glavni razlog izbrisa tudi posameznikovo javno delovanje ter aktivnosti, ki bistveno odstopajo od razlogov, ki bi morali izkazovati njegovo izpolnjevanje strokovne usposobljenosti za delovanje na določenem področju kulture.«

Po »prosti presoji« ministrstva torej Zlatko s svojim javnim delovanjem ne izkazuje usposobljenosti za dejavnost, ki jo opravlja (pisec glasbenih besedil in pevec). Toda ta arbitrarna ocena temelji na njegovem »javnem delovanju«, ne pa na dosedanjem delu, s katerim izkazovanje usposobljenosti določa zakon.